Oh Oh Den Haag… ME, bier en 3 punten

Waar na een gezellige middag en een mooie overwinning op ADO Den Haag zaterdagavond een goed gevoel zou moeten overheersen is bij veel AZ-supporters het tegenovergestelde het geval. Door buitenproportioneel politieoptreden en enkele supporters die te veel hadden gedronken ontstond op de parkeerplaats bij het uitvak een chaotische situatie waarin een massale vechtpartij uiteindelijk nipt werd voorkomen, maar waardoor wel 11 supporters de wedstrijd hebben moeten missen.

De goede stemming in de bus sloeg om toen vlak voor aankomst bij het uitvak een supporter onwel werd. De consternatie die dit veroorzaakte werd door de politie al snel geïnterpreteerd als bedreigend, waarna een peloton ME werd aangerukt dat de sfeer geen moment aanvoelde. Omdat overleg niet mogelijk was en ondertussen supporters de toegang tot het vak werd geweigerd omdat ze in de ogen van de politie te veel gedronken zouden hebben liep de spanning tussen ME en supporters steeds verder op. Dat versterkte bij de ME het vooroordeel dat de supporters dronken en agressief waren, en werkte andersom bevestigend in het vooroordeel van supporters dat de politie er weer eens op uit was om supporters te pakken. Dat het niet tot een massale vechtpartij is gekomen is vooral te danken aan de zelfbeheersing van supporters en aan sussend optreden van supporters én stewards van AZ.

Aanhoudingen en inschattingsfouten

In de chaos werden 4 supporters aangehouden wegens ‘openbaar dronkenschap’ of ‘belediging’, terwijl 7 de toegang tot het stadion werd ontzegd. Zij moesten in de bus wachten tot ze na afloop mee terug naar Alkmaar konden rijden. Dat bleek al snel een leugen en ook deze supporters werden grondig gefouilleerd, geïntimideerd en uitgelachen toen ADO Den Haag scoorde voor ze alsnog met een boete werden opgezadeld. De politie had de onnodige aanhoudingen op dat moment ook al trots op Twitter gemeld om de indruk te wekken dat de wereld weer een stukje veiliger is geworden met het oppakken van een handvol hooligans. In feite werd slechts agressie, wantrouwen en woede gezaaid onder een groep normale supporters.

Supporters die de wedstrijd in de bus op de radio moesten volgen werd ondertussen nog even pesterig gevraagd of ze niet naar de wedstrijd moesten. ME’ers gaven toe niets met voetbal te hebben en niet te snappen dat je een biertje drinkt voor je naar een wedstrijd gaat. Dat moest toch wel betekenen dat wij ‘niet voor het voetbal komen’. Een merkwaardige indruk van een nietsontziende agent die net met geheven wapenstok op een groep supporters is afgestormd, zeker gezien het feit dat alle supporters via allerlei regels en restricties waren afgereisd naar een afgeschermd uitvak met hekken en beveiliging waarbij vergeleken de gemiddelde gevangenis een gastvrij etablissement is. Wat moet je in zo’n omgeving als je niet voor het voetbal komt? Het is op z’n minst opvallend dat er onder de verantwoordelijken niemand was met enige kennis van de supporterscultuur. Het beeld van de politie en de eigenlijke gebeurtenissen verschilden daarom enorm.

In de rust werden op basis van een noodverordening ook nog eens alle bussen leeggehaald. Hierbij werd alles gestolen ‘waar je mee kunt gooien’, waaronder alle drank, van bier en water tot cola en fris. Ook koelelementen en zelfs broodjes werden door de politie meegenomen. In onze ogen een doelloze actie bij een bus die op het punt staat Den Haag alweer te verlaten. Bovendien de zoveelste actie die de vlam in de pan had kunnen doen slaan en de supporters en stewards dus weer dwong om ook na afloop nog alle zeilen bij te zetten om de relatieve rust te bewaren.

Eigen verantwoordelijkheid supporters

Los van de fouten die de politie heeft gemaakt kunnen we niet heen om het feit dat een aantal AZ-supporters zich heeft misdragen. Zowel tegenover agenten als stewards en zelfs medesupporters en organisatoren van de busreis van Victoria is een aantal jongens vooral verbaal over de schreef gegaan, waarschijnlijk vooral omdat ze meer hadden gedronken dan ze blijkbaar aankunnen. Dat we de volgende dagen berichten kregen met excuses en uitleg is goed bedoeld, maar natuurlijk te laat. Het gaat erom dat je je kunt gedragen op de momenten dat het nodig is, alleen al omdat je met dit gedrag ook medesupporters en de club als geheel dupeert. Het is vooral aan bemiddeling van AZ te danken dat niet alle twee Victoria-bussen of zelfs alle supporters direct zijn teruggestuurd. Hoe absurd het ook zou zijn geweest, feit is dat voetbalsupporters bij dit soort wedstrijden extra in de gaten gehouden worden en dat de minste aanleiding genoeg is om in te grijpen. Zeker als we met de eigen bus(sen) reizen. Zorg dus dat je politie en ontvangende club geen enkel excuus biedt om in te kunnen grijpen.

Sommige supporters lijken niet de beseffen dat Victoria met het organiseren van de busreizen een grote verantwoordelijkheid neemt en de nek uitsteekt om ervoor te zorgen dat supporters op een gezellige, laagdrempelige manier uitwedstrijden kunnen bezoeken. Ook de organisatoren van Victoria hebben zaterdag bijna de hele wedstrijd gemist om buiten de aangehouden supporters bij te staan en te overleggen met politie en stewards van AZ en ADO Den Haag, terwijl het iets blijft wat we vrijwillig en in onze vrije tijd doen. Dat geldt ook voor het in allerijl ingelaste gesprek bij AZ vanochtend waar tussen de bedrijven door tijd voor moest worden gemaakt en dat geldt ook volgende week voor een afspraak met de politie Den Haag. Voor de busreizen hebben we niet voor niets een leeftijdsgrens van 18 jaar ingesteld omdat we van supporters verwachten of eigenlijk zelfs eisen dat ze zich volwassen en verantwoordelijkheid gedragen. We gaan er daarbij vanuit dat iedereen die naar uitwedstrijden gaat zichzelf voldoende in de hand heeft om ten allen tijde aanspreekbaar te zijn en zich normaal te gedragen en hier dus ook rekening mee houdt qua drankgebruik. Drugsgebruik kan bovendien niet getolereerd worden.

We strijden er op landelijk niveau en in samenwerking met AZ voor om ervoor te zorgen dat supporters zo vrij mogelijk naar wedstrijden kunnen en willen ook onze busreizen aan zo min mogelijk restricties binden. Voorwaarde moet echter wel zijn dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dus ook weet waar zijn grens ligt qua alcoholgebruik. Alleen dan is het voor ons mogelijk om in de toekomst weer busreizen te organiseren. AZ prijst overigens de organisatie van Victoria en van een eventueel verbod op busreizen is dan ook geen sprake. Als wij er vertrouwen in hebben dat de gebeurtenissen in Den Haag eens maar nooit weer zijn zullen we er voor gaan zorgen om zo snel mogelijk weer een reis te organiseren die net zo’n succes wordt als de eerdere trips naar FC Twente en ADO vorig jaar en eerder dit seizoen Heracles.

Nasleep

Inmiddels hebben we de gebeurtenissen met AZ en de politie Alkmaar nabesproken. Conclusie was dat een opeenstapeling van incidenten tot de chaos heeft geleid, mede door inschattingsfouten van de politie en onverantwoordelijk gedrag van een aantal supporters. De politie Alkmaar heeft de Haagse collega’s geadviseerd terughoudender op te treden, maar kan op vreemde bodem uiteindelijk ook niet meer dan dat. Na het omwisselen is aan Den Haag doorgegeven dat de stemming in de bussen uitgelaten was, maar nadrukkelijk niet negatief. De Wet van Murphy trad pas in werking toen een supporter in de bus onwel werd en daardoor iemand van Victoria bij aankomst direct uit de bus sprong om dit melden en hulp te zoeken, waarbij achter hem ook iemand met een blik bier naar buiten kwam. Wat volgde is hierboven afdoende beschreven.

Doel van ons en AZ is om in elk geval de 7 boetes en daardoor zeer waarschijnlijk bijbehorende stadionverboden van tafel te krijgen van degenen die eigenlijk in de bus hadden moeten blijven. Ook AZ is namelijk niet te spreken over het feit dat afspraken zijn geschonden door de Haagse politie. De stewards hebben ter plekke bovendien uitstekend geholpen en een aantal supporters uit handen van de politie kunnen houden. AZ heeft geprobeerd zoveel mogelijk supporters binnen te krijgen, maar kan net als de stewards van ADO Den Haag uiteindelijk ook niet op tegen de wil van de politie – zeker als supporters niet willen luisteren en meermaals met veel misbaar verhaal komen halen. Dan val je ook bij de politie op en wordt je er sneller tussenuit gehaald dan wanneer je je rustig gedraagt en gewoon naar binnen gaat. Iedereen kan er, ook en zeker afgelopen zaterdag, op vertrouwen dat de organisatoren van Victoria en de stewards van AZ alles doen wat in hun macht ligt om voor alle AZ-supporters op te komen. Groepen supporters die er bij komen staan helpen daarbij niet – hoe goed bedoeld het vaak ook is.

Volgende week volgt nog een gesprek met de politie Den Haag. We zullen hierin in elk geval de geschonden afspraak met de 7 bussupporters bespreken en ook het leeghalen van de bussen ter discussie stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek zullen we kijken of we nog verdere (juridische) stappen zetten. Dat geldt ook voor de 4 supporters die zijn aangehouden. De meesten van de 11 hebben zich al gemeld bij ons en we adviseren de rest dat ook te doen. Door de zaken te bundelen kunnen we samen met onze advocaat makkelijker kijken wat de mogelijkheden zijn. Mailen kan naar info@victoria-alkmaar.nl.

ADO Den Haag-AZ (001b)

De dag begon eigenlijk nog best relaxt met een duik in zee en een biertje op het strand. Kan erger, eind september

ADO Den Haag-AZ (1)

Daarna maar eens koers zetten naar de stad áchter de duinen, dit keer voor het eerst met twee Victoria-bussen

ADO Den Haag-AZ (13)a

Onderweg nog even een kroegje pakken

ADO Den Haag-AZ (14a)

Uiteindelijk is met nog tientallen autogangers die ook een biertje komen halen dik honderd man in en om de kroeg

ADO Den Haag-AZ (22)

Tegen zevenen draaien we het dorp uit naar het omwisselpunt langs de A4

ADO Den Haag-AZ (23)

De sfeer zit er goed in

ADO Den Haag-AZ (30)a

Dat blijft zo op het omwisselpunt, waar de overwegend Poolse vrachtwagenchauffeurs het allemaal prachtig vinden en ook hun eigen voetbalverhalen beginnen op te hangen

ADO Den Haag-AZ (33)a

Drukte bij het omwisselen

ADO Den Haag-AZ (34)

Het stickers plakken kan uiteraard niet uitblijven

ADO Den Haag-AZ (44)

En dan samen met de combibussen op weg naar Den Haag, waar zoals gebruikelijk niet bezuinigd is op politie-inzet. Het is toch maar de belastingbetaler die mag dokken

ADO Den Haag-AZ (45)

Terwijl er bij deze wedstrijd met nog geen 300 uitsupporters van AZ toch nauwelijks risico te bespeuren valt, zeker omdat de bussen via allerlei omwegen naar het uitvak worden geleid om te voorkomen dat er contact is met supporters van ADO Den Haag. Want dat zou natuurlijk direct misgaan, is de in Nederland wijdverbreide misvatting

ADO Den Haag-AZ (50)

Het stadion heeft ook in Den Haag helaas een sponsornaam heeft gekregen, al lobbyen enkele supporters voor Aad Mansveld Stadion

ADO Den Haag-AZ (55)

Bij het uitstappen van de bus raakt een supporter uit een Victoria-bus buiten bewustzijn en treedt de Wet van Murphy in werking

ADO Den Haag-AZ (56)

Uiteindelijk wordt 4 man meegenomen naar het bureau en moet 7 man tijdens de wedstrijd in de bus blijven

ADO Den Haag-AZ (60)

We zijn nog niet binnen of we moeten weer buiten gaan bemiddelen omdat de politie zich niet aan de afspraak houdt en de 7 uit de bus toch naar buiten haalt, streng ondervraagt en grondig fouilleert. We gaan in samenwerking met AZ proberen de opgelegde boetes voor zogenaamd openbaar dronkenschap ongeldig te laten verklaren

ADO Den Haag-AZ (62)

Daarna worden tot ieders verbazing ook de bussen leeggehaald

ADO Den Haag-AZ (64)

De sfeer in het uitvak is door alle gebeurtenissen chagrijnig, maar de doelpunten voelen toch als enige rechtvaardiging

ADO Den Haag-AZ (66)

De stoeltjes in Den Haag zijn na al die jaren nog steeds niet vervangen voor sterkere exemplaren, waardoor de ondingen er bij het minste of geringste vanaf vliegen

ADO Den Haag-AZ (71)a

Degenen die de wedstrijd wel hebben gezien kunnen melden dat het een hele aardige pot was met onder meer een prachtig doelpunt van Simon Poulsen

ADO Den Haag-AZ (74)

Ondanks dat het in de slotfase nog even spannend werd is de 2-3-overwinning terecht. De derde in een week alweer van interim-trainer Dennis Haar

ADO Den Haag-AZ (83)

Tot slot moeten we nog door een haag ME’ers naar de bussen. Op de terugweg blijkt de buschauffeur gelukkig nog een luikje te hebben waarachter een biervoorraadje verstopt zat, dus kunnen we iedereen toch nog wat drinken aanbieden als schrale troost. Ondanks alle irritatie bleef de bus zoals gebruikelijk heel en gedroeg iedereen zich ook verder prima, waardoor de buschauffeur wederom tevreden was over ons gezelschap

ADO Den Haag-AZ (87)

Nadat de auto’s zijn gepasseerd mogen dan ook de bussen vertrekken. Eindelijk weg uit Den Haag

Geplaatst op in Fotoverslagen, Nieuws 3 reacties
 • AZ Alkmaar

  Mag ik vragen wat er gebeurde met die jongen die onwel werd?

  • Victoria

   Zie je bericht nu pas, maar hij is vergezeld door twee andere supporters naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance. Daar ging het gelukkig al snel weer beter en hij is tegen het einde van de wedstrijd door zijn vriendin opgehaald en thuisgebracht.

   • AZ Alkmaar

    Triest dat de plezie, weer aanleiding tot zelf rellen ziet, typisch Zuid Holland. Wat een misselijk makend machtsmisbruik! Als ik een Haagse agent wat vraag, krijg je al een korte snauw, van heel rap dan! 010 alcoholcontrole meteen dreigen mee naar bureau, terwijl t een van me 1e keren was…Weet ik veel…Zo agressief werkt alleen maar tegen je, vind ik…Maar wie ben ik he? Gelukkig gaat het met die knul weer beter, daar gaat het immers om!