Verslag forumavond: ‘De club is van iedereen’

Hoewel de forumavond dinsdagavond in het Supportershome uiteraard tot een aantal meningsverschillen of gevallen van overmacht (de gemeente!) leidden, bleken er wederom enkele aanknopingspunten die hoop bieden op een betere toekomst voor AZ en haar supporters. Technisch directeur Earnest Stewart maakte verdienstelijk zijn debuut op de forumavond, terwijl Toon ‘daar zal ik heel eerlijk in zijn’ Gerbrands zich een routinier op dit gebied toonde.

Net als vorig jaar bleek het gros van de vragen weer afkomstig van Supportersbeweging Victoria Alkmaar. In dit verslag zullen alle interessante vragen aan de orde komen, plus andere ter sprake gekomen onderwerpen en aanvullende vragen.

De Nieuwe Structuur
De forumavond vond dit jaar eerder in het seizoen plaats dan normaal, onder meer omdat er veel vragen waren binnengekomen over ‘de nieuwe structuur’ en de huidige financiële situatie bij AZ. Toen AZ op 1 juni de nieuwe structuur uit de doeken deed, leek er weinig aan de hand. Dat vervolgens in de zomer de volledige voorhoede werd verkocht is dan een vrij verrassend gevolg, terwijl langzaam bleek dat ook in het overige personeelbestand flink bezuinigd is. De reden om dit niet eerder naar buiten te brengen is dat men niet de indruk moest krijgen dat er bij AZ uitverkoop was. Spelers moesten namelijk wel voor een marktconforme prijs worden verkocht, iets wat niet zou zijn gelukt als men wist dat AZ per se MOEST verkopen om te overleven.

Nu kan gezegd worden dat AZ de transfers nodig heeft gehad om schulden af te lossen en de begroting terug te schroeven. AZ moet nog enkele dure spelers verkopen om helemaal gezond te zijn. Het terugschroeven van de begroting zal nog enkele jaren in beslag nemen, omdat reeds afgesloten contracten met spelers AZ nog tot torenhoge salarissen verplichten. AZ wil naar een begroting van 23 miljoen euro, die bij het halen van Europees voetbal (levert zo’n 2 miljoen op) opgehoogd kan worden tot 25 miljoen. Dit is een stap terug vergeleken met de 33 miljoen uit de Dirk-days. Deze begroting was echter niet kostendekkend, maar Scheringa legde het verschil telkens bij. Nu AZ een normale, gezonde club wil worden moet er uiteraard wel een sluitende begroting zijn. Met de beoogde 23 tot 25 miljoen heeft AZ de 5e of 6e begroting van Nederland. Het doel blijft het halen van Europees voetbal.

Slechts een schuld van 3,9 miljoen resteert. Deze moet in vier jaar worden terugbetaald uit inkomsten uit transfers. Als dit niet binnen vier jaar lukt, vervalt de schuld. Dit is dan ook de reden dat AZ geen haast heeft deze schuld te betalen.

Bezuinigen
De club zal de komende jaren extra op de kosten moeten letten. Als gezegd gaan de spelerssalarissen fors omlaag, en wordt ook op onder meer receptionisten (één in plaats van twee) en media (freelance of samenwerkingsverband i.p.v. in vaste dienst van AZ) bezuinigd. Deze bezuinigingen leiden er ook toe dat er voorlopig niets zal worden gedaan aan het afzichtelijke, zalmroze stadioninterieur, dat geen voetbal en al helemaal geen AZ uitstraalt. Mocht er geld beschikbaar zijn staat AZ er wel voor open hier iets aan te doen.

Uitbreiding stadion
De uitbreiding van het stadion is door de huidige financiële realiteit (gelukkig) van de baan. Hoewel er reeds tekeningen waren voor een uitbreiding van het stadion naar 27.000 plaatsen, zal er in ieder geval de komende vijf jaar geen aandacht worden besteed aan uitbreiding. De 1000 mensen die nog op de wachtlijst staan zullen waarschijnlijk binnen twee jaar allemaal een plaats kunnen krijgen. Bovendien heeft AZ een bestand van 40.000 ‘Fans van A tot Z’ die op de een of andere manier in de club geïnteresseerd zijn, middels een seizoen- of clubkaart of een abonnement op de nieuwsbrief.

Jeugdcomplex en Jong AZ
De prioriteit ligt bij een nieuw jeugdcomplex aan de Westrand van Alkmaar. De club is hiermee in gesprek met de gemeente en andere betrokken partijen. De gemeente zal AZ hierbij financieel niet steunen, maar zou de club wel kunnen helpen om AZ door middel van erfpacht over een lange periode de aankoop te laten afbetalen. Ook Jong AZ zal in de toekomst op deze locatie kunnen spelen. Omdat ’t Lood niet voldoet aan de eisen van AZ speelt het beloftenteam tot ongenoegen van veel supporters tegenwoordig haar wedstrijden in het stadion van Telstar in Velsen. AZ heeft hierbij sportieve belangen laten prevaleren boven andere (supporters)belangen. Het licht in Velsen is beter dan op ’t Lood, een aantal spelers van Jong AZ zijn van Telstar en de accommodatie is beter. Spelen in het Victorie Stadion was geen optie, omdat men het veld niet extra wil belasten. Als het nieuwe jeugdcomplex klaar is zal Jong AZ wel terugkeren naar de stad waar elk team van AZ hoort te spelen. De vaste speelstad Alkmaar, vastgelegd in de statuten die door de Stichting Continuïteit AZ worden bewaakt, geldt kennelijk niet voor Jong AZ.

Victorie Stadion
Nadat DSB in oktober vorig jaar van het stadion verdween was het stadion naamloos tot AFAS het in augustus weer een naam gaf. Ondanks vele verzoeken om het stadion in de tussentijd Victorie Stadion te dopen, vond AZ het hier geen ‘natuurlijk moment’ voor. Ook omdat het mogelijk het vinden van een sponsor zou bemoeilijken. Maar is dan er dan gepraat over een eventuele combinatie van commercie en cultuur: AFAS Victorie Stadion, zoals op de vorige forumavond werd beloofd? Tussen de regels door viel op te maken dat dit niet het geval was. Misschien dat er over een paar jaar over te praten valt, als zich een ‘natuurlijk moment’ aandient. ‘De club is van iedereen’, aldus Gerbrands, dus er zou ook zeker aan de wensen van de supporters worden gedacht. AFAS had uit zichzelf ook al aan een geste gedacht, dus wellicht dat hier binnenkort nog iets uit volgt.

Staanplaatsen en scorebord
Binnen het stadion zijn staanplaatsen een mogelijkheid. Dit wijst AZ echter af, omdat er aparte toegangen zouden moeten komen voor dit vak. Bovendien is het een dure verbouwing, en houdt de animo om te staan helaas niet over. Verder komt er nog een vraag over een beeldscherm, maar dit achtte AZ te duur en onnodig. Een paar jaar geleden was de dakconstructie nog de reden dat er geen groot scherm kon worden opgehangen, maar uiteindelijk is het natuurlijk een goede zaak dat het in een stadion om het voetbal blijft draaien en niet om (de reclame op) een beeldscherm. Het huidige scorebord, dat vaak op geheel eigen wijze z’n taak invult, staat onder de aandacht van een softwarebedrijf, dat overigens niet de hoofdsponsor is.

Ontsluiting stadionterrein en pendelbussen
Buiten het stadion is de ontsluiting nog steeds een probleem. Om dit op te lossen in het convenant met het bedrijventerrein Boekelermeer reeds gewijzigd, waardoor de Smaragdweg rond wedstrijden geopend is. De verwachtte plundertochten zijn tot op heden uitgebleven. Verder is de infrastructuur een zaak van de gemeente, en deze doet, zoals we weten, niets voor AZ.

De club treft zelf echter ook blaam als het gaat om de pendelbussen. In een convenant met de gemeente is opgetekend dat AZ verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer rond wedstrijden. De eerste paar jaar werd de pendeldienst tussen station en stadion verzorgd door Connexxion. Dit werd AZ echter te duur, te meer daar de club weigerde de chauffeurs te betalen gedurende de anderhalf uur durende wedstrijd tussen de rijdiensten door. Hierop werd Hellingman ingeschakeld, die in plaats van vier 150-persoonsbussen twee 50-persoons touringcars inzette. De eerste keer liep dit faliekant mis omdat deze bussen ook nog eens onaangekondigd aan de achterkant van het station stonden, en is Connexxion alsnog gaan rijden om de honderden supporters naar de wedstrijd te brengen. Inmiddels is het aantal bussen van Hellingman opgevoerd en nemen de klachten af, maar dat zal ook komen doordat steeds minder mensen van de ‘dienst’ gebruik maken. AZ wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, maar beklaagt zich tegelijkertijd om eerder vertrekkende supporters. Dit probleem kan grotendeels worden opgelost met een grootschalige pendeldienst. AZ wijst echter op de kosten en de apathische houding van de gemeente. In steden als Utrecht en Arnhem, waar na de wedstrijd tientallen stadsbussen klaarstaan die achter elkaar vertrekken, betaalt de gemeente het vervoer.

Ontvangst bezoekende supporters
Waar Alkmaar Prachtstad vooraan staat bij het kampioenschap van AZ en een lollig praatje houdt bij een feestje, laat de gemeente de rest van het jaar zien beter als Alkmaar Combistad door het leven kunnen te gaan. Gastvrijheid is een woord uit een ver verleden, Twaalfmaat de nieuwe realiteit. Iedere bezoekende club krijgt een autocombi opgelegd waarbij moet worden omgewisseld bij het tankstation nabij Heemskerk, of zelfs nog verder uit het zicht van het Stadskantoor. Terwijl de gemeente trots verklaard nog geen enkele club een buscombi te hebben opgelegd, is het tegelijkertijd treurig dat je als gemeente meent supporters van clubs als Heracles, Excelsior en Heerenveen de toegang tot de stad te moeten ontzeggen. AZ vindt dit zelf ook een tamelijk overdreven gang van zaken, die ook nadelig is voor AZ-supporters die zich hierdoor (gelijke monniken, gelijke kappen) ook met onzinnige autocombi’s geconfronteerd zien. De club zal nogmaals proberen de gemeente te overtuigen van de waanzin van het gevoerde beleid.

Waar AZ op dit punt machteloos staat tegenover een bekrompen gemeente, kan de club zelf ook iets aan de gastvrijheid doen. Dit seizoen is er in het uitvak reeds twee maal geprotesteerd tegen de hoge prijzen die AZ hanteert. In dit geval was het al heel wat dat er überhaupt wat leven te bespeuren was aan de overkant, want normaliter bevinden zich met een beetje geluk dertig stipjes in de rode leegte. Tien clubs in de Eredivisie geven elkaar ook 40% korting op de autocombi, naast de door de KNVB verplichte korting van 40% op de buscombi. Hierdoor kost een kaartje bij De Graafschap voor VVV-supporters nog maar 13,50, terwijl wij 22 euro betalen. Een lagere prijs in Alkmaar kan de beperkende autocombi enigszins compenseren, waardoor toch nog een respectabel aantal mensen AZ-uit zal bezoeken. Bovendien zal AZ meer kaarten verkopen, en dus in veel gevallen meer verdienen. Iedereen blij, toch?

‘AZ stelt zich op het standpunt dat wij ons houden aan de richtlijnen die door de KNVB zijn vastgelegd. Wij geven dan ook alleen korting aan georganiseerd groepsvervoer. De autocombi, door ons vrij vervoer met omwisselen genoemd, kent een grote mate van vrijheid, en hier zullen wij dan ook geen korting op geven. De kaarten in het uitvak zijn net zo duur als voor de naastgelegen vakken, en tevens in het vak een van de beste uitvakken van Nederland. Wij zien er daarom niets in om de prijs te verlagen, ook omdat wij niet denken dat het veel meer uitsupporters op zal leveren. Dat AZ-supporters hierdoor ook het volle pond blijven betalen voor uitwedstrijden is niet anders.’

Victoria zal met een lijst komen van de clubs die reeds deze korting hanteren en hiermee proberen AZ te overtuigen van de voordelen die deze regeling voor iedereen biedt.

Uitwedstrijden
AZ heeft op de vorige forumavond verklaard dat het de achtergrond van een combi op de site zal zetten, maar dit is desondanks nog geen enkele keer gebeurd. De club is nu opeens van mening veranderd, en vindt het ‘niet goed voor het imago van de club en de supporters als alle (opgeklopte) incidenten die leiden tot de combi op de site komen te staan’. Victoria en de SV zijn nog met veiligheidscoördinator Rob Koning in gesprek over een goede manier om te informatie toch over te brengen. Dit zou bijvoorbeeld via de site van de Supportersvereniging kunnen, zodat het niet op AZ.nl hoeft te staan. Verder wijst men erop dat veel combi’s om kulredenen worden opgelegd en dat kleine incidenten worden opgeblazen. Hier is volgens de club echter vrij weinig aan te doen, aangezien de ontvangende gemeente en politie de regeling bepalen.

Klassenjustitie
Veel AZ-supporters was het vorig jaar een doorn in het oog om te zien hoe de bijna volledige hoofdtribune opveerde bij een doelpunt van De Zeeuw en consorten. Hoe gaat AZ voorkomen dat we dit seizoen weer een halve uitwedstrijd spelen, met het risico dat het niet net als vorig jaar met een sisser afloopt? ‘AZ kan sponsoren niet verbieden relaties mee te nemen voor een voorkeur voor de tegenstander. Wel is het verboden om als dusdanig herkenbaar te zijn, dus op sjaals en shirts wordt wel degelijk gecontroleerd. In de nieuwsbrief zal er ook op worden gewezen dat men zich dient te gedragen. Verder kan AZ echter niets doen. Ook als mensen opspringen bij een doelpunt kunnen ze er niet uitgezet worden. Wij ergeren ons er ook enorm aan. Ik [TG] kan er wel een paar naar beneden duwen, maar geen duizend.’ De aangeboden hulp wordt vriendelijk geweigerd. Maar waarom kunnen sponsors niet worden verwijderd, en krijgen ‘normale supporters’ direct een stadionverbod als ze de combi omzeilen? ‘Hier is inderdaad sprake van klassenjustitie’. De patstelling eindigt in stilte als iemand filosofisch opmerkt dat het eigenlijk absurd is dat het niet kan dat supporters van verschillende clubs naast elkaar op de tribune zitten en juichen.

Een ander punt. Voorheen werd op zowel de Molenaar-tribune als Van der Ben-tribune iedereen gefouilleerd, nu alleen nog iedereen op de Ben Side en willekeurig op de Molenaar. Op de Molenaar hebben nauwelijks of geen incidenten plaatsgevonden, waardoor het veiligheidsrisico is ‘afgeschaald’. Op de Ben Side hebben zich wel enkele incidenten voorgedaan, waardoor hier niets is veranderd.

Ook de officiële website lijkt aan klassenjustitie te doen, getuige de ruime aandacht voor een besloten etentje van sponsors en het negeren van de veel toegankelijker forumavond. Het verschil hierbij is dat de eerste door AZ wordt georganiseerd, en de tweede door de Supportersvereniging. Als de SV echter iemand had uitgenodigd, was iemand van de website graag gekomen om een reportage te maken, dus dit is een goed punt voor de volgende keer.

Fanshop
De openingstijden van de fanshop zijn gebaseerd op onderzoeken van de drukte op bepaalde tijden. Hieruit bleek dat de huidige openingstijden (di-za 10-17, ma 13-17) de beste zijn. De vraag om later te sluiten om zo na werk nog langs te kunnen rijden wordt beantwoord met het feit dat er na vijven zelden nog iemand kwam. Ook de afgeschafte koopavond bood weinig klandizie, omdat mensen toch apart naar het stadion moeten en er geen aanloop is zoals in de stad. Rond Sinterklaas zullen er waarschijnlijk wel weer koopavonden komen, omdat is gebleken dat het in deze periode wel rendabel is om later te sluiten. Een officiële fanshop in de stad is volgens de club niet rendabel. Een samenwerking met fanwinkel De Twaalfde Man vindt reeds plaats, terwijl ook enkele andere winkels AZ-artikelen verkopen.

Reispartner Kras
Na de storm van kritiek die vorig jaar op de forumavond geen spaan heel liet van Kras, is de verfoeide reispartner dit jaar prompt van het toneel verdwenen. Het aflopende contract werd niet verlengd, vooral omdat de reisbranche het financieel zwaar heeft. Dit is ook de reden dat pogingen een nieuwe partner te strikken mislukten.

Shirt
Vorig jaar werd op de forumavond beloofd dat supporters inspraak zouden krijgen in het ontwerp van het wedstrijdshirt. Stewart heeft hier geen problemen mee, en stelt dan ook voor dat supporters met ontwerpen aankomen, die via de Supportersvereniging aan AZ zullen worden aangeboden. Meedenken kan op het Fanpage-forum!

De schreeuwerige sponsoruiting op het shirt en het veel subtielere Europa League-shirt zijn een gevolg van de regels in de verschillende competities. In de Eredivisie is op meer plaatsen sponsoring toegestaan, en tevens mag de sponsoruiting op de borst een stuk groter. AFAS staat in haar recht om hier maximaal gebruik van te maken, en AZ zal dit dan ook niet verbieden.

Tunneltje
Het tunneltje is al jarenlang onderwerp van gesprek, aangezien veel supporters het grijze gevaarte graag van AZ-gerelateerde schilderkunst voorzien. AZ en de gemeente hebben elkaar een tijdje bezig gehouden met het eigendomsvraagstuk, waarna de verantwoordelijke gemeente meerdere verzoeken van supporters en Victoria tot verfraaiing van de tunnel weigerde. AZ nam echter nog eens contact op met de gemeente, en nu is het opeens wel mogelijk om een ontwerp in te dienen. Dit zal dan ook binnenkort gaan gebeuren. Meedenken kan op het Victoria-forum!

Wat betreft andere veranderingen aan de buitenzijde van het stadion zullen de binnenkort de DSB-voetballertjes op de zeilen worden verwijderd. Tevens zal de Super Cup bij de gewonnen prijzen worden afgebeeld. Ook is er op de doeken aandacht voor vrouwen. Helaas geen ‘lekkere wijven’, maar de prijzen die het dameselftal heeft binnengesleept de afgelopen tijd.

Relatie spelers-supporters
De relatie tussen spelers en supporters laat zeer te wensen over, iets wat onder meer schrijnend tot uiting kwam in Minsk, waar de dertig meegereisde AZ’ers na de wanvertoning tegen BATE slechts de ruggen van de spelers zagen, nadat een enkeling vanuit de middencirkel even gezwaaid had. Stewart en Gerbrands erkennen dat dit onacceptabel is, en hebben het hier ook met spelers en trainer over gehad. Het zal niet nog eens gebeuren. Buiten dat moet het ook vanuit de spelers zelf komen, waarbij aanvoerder Schaars een voortrekkersrol heeft.

Hieraan gerelateerd is ook het spelen naar de eigen aanhang in de tweede helft, iets wat nu alleen gebeurt als de tegenstander van kant wil wisselen. Tegen Heracles werd er in de laatste minuut gescoord en ging iedereen compleet uit z’n plaat, iets wat voor de spelers een stimulans moet zijn om altijd de tweede helft richting Ben Side te spelen. De boodschap zal worden overgebracht, al zal het lastig worden de gewoonte te doorbreken.

Volgende forumavond met Verbeek en Schaars
Om meer over de laatste onderwerpen door te praten zullen bij de volgende forumavond, waarschijnlijk te houden in februari, trainer Gertjan Verbeek en aanvoerder Stijn Schaars aanwezig zijn. Dit geeft ons de gelegenheid rechtstreeks met de heren te praten over de relatie met de supporters. De liefhebber kan ook sportieve onderwerpen aansnijden.

Afscheid El Hamdaoui
Tot slot komt Toon Gerbrands nog met de mededeling dat Mounir El Hamdaoui afscheid zal nemen voorafgaand aan AZ-Feyenoord op zondag 31 oktober. Een vrij ongelukkige wedstrijd, maar anders zou zijn rentree in Alkmaar plaatsvinden in een shirt dat we hier liever niet zien, wat natuurlijk nog ongelukkiger zou zijn. Hoe om te gaan met iemand die een groot aandeel heeft gehad in het historische kampioenschap van 2009, maar vervolgens naar de aartsvijand vertrekt zal over anderhalve week blijken.

Tot slot bedanken de ruim honderd aanwezige supporters Gerbrands en Stewart voor hun aanwezigheid en openheid, terwijl Gerbrands op zijn beurt de supporters bedankt voor de steun gedurende het moeilijke afgelopen jaar. Earnest Stewart schenkt de Supportersvereniging nog een collage van speldjes van alle Champions League-deelnemers van het tot dusver enige seizoen dat AZ deelnam, en spreekt hierbij de hoop uit de club nogmaals op dit niveau te brengen.

Wij bedanken alle leden van Supportersbeweging Victoria Alkmaar voor het insturen van de vragen en de wederom hoge opkomst!

Geplaatst op in Nieuws 1 reactie