Verhuis naar de staande Ben-Side in W+X1!

Al sinds de verhuizing naar het nieuwe stadion in 2006 leeft onder veel supporters de wens om de gehele Ben-Side te laten staan. Bij de oprichting van Supportersbeweging Victoria Alkmaar in 2009 was de staande Ben-Side prioriteit nummer één. Na diverse staanacties en talloze gesprekken met AZ en supporters zijn we momenteel heel dichtbij het realiseren van het ultieme doel…

Het idee is om vak W en X1 met ingang van volgend seizoen te laten staan. Voor meer informatie over het hoe en waarom, zie onderstaande flyer die afgelopen zaterdag op de tribunes is uitgedeeld.

Grootste staanvak sinds de Molenaar-tribune

De hierin genoemde zichtlijnentest is inmiddels geweest. Het vrij geringe aantal stoelen in V en X2 met (iets) minder zicht acht AZ een overkomelijk probleem. Daarom wordt nu onderzocht of alle seizoenkaarthouders mee willen werken aan het plan om W en X1 geheel te laten staan. Hiervoor moeten de supporters die momenteel staan bovenin X2, X3 en Y willen verhuizen naar W en X1. Daarnaast moeten de mensen die momenteel zitten onderin W en X1 akkoord gaan met verhuizing naar een ander vak naar keuze (voor dezelfde prijs) of er geen probleem mee hebben dat hun kaart ongenummerd (en daarmee staanplaats) wordt. Om dit te inventariseren zal waarschijnlijk later deze week een mail worden rondgestuurd. Uiteraard hopen we van harte dat iedereen mee wil werken aan dit plan om te zorgen voor het grootste staanvak sinds de gouwe ouwe Molenaar-tribune in De Hout. Op naar een tweewekelijks kolkend Victorie Stadion!

Benside

Geplaatst op in Nieuws Reageer