Steward: van beveiliger naar gastheer

Het gesprek van Victoria met een aantal stewards kondigde zich reeds op de forumavond in januari aan, en heeft maandagavond plaatsgevonden in de bestuurskamer van het AZ Stadion. Namens AZ schuiven veiligheidscoördinator Rob Koning, supporterscoördinator Guido Florijn en sectorhoofden Etienne Noter, Francisca Lautenschutz en Piet van Tiel aan. Ook Victoria is met vijf man vertegenwoordigd, twee bestuursleden en drie leden.

De reden van het gesprek is de vertroebelde relatie tussen supporters en stewards. Om te beginnen wordt door ons uitgelegd wat de pijnpunten zijn. Stewards lijken puur de taak te hebben om ‘hooligans’ in de gaten te houden en het stadion te beveiligen, in plaats van gastheer te zijn voor de supporters van een van de meest brave clubs van Nederland. Door supporters worden stewards veelal als ‘vijand’ gezien, en ontstaat een wij-zij tegenstelling. Onder andere het grotere en meer anonieme nieuwe stadion en veel nieuwe stewards hebben hier aan bijgedragen. Het grote aantal stewards dat naar de tribune staat te kijken en in oortjes praat geeft de supporter het onprettige gevoel constant haarscherp in de gaten gehouden te worden. De soms vijandige en dreigende manier waarop stewards supporters aanspreken stuit eveneens veel supporters  tegen de borst. Bij AZ, een club waar weinig tot geen ongeregeldheden plaatsvinden, zou dit toch vriendelijker moeten kunnen?

Hoewel de stewards het wij-zij gevoel niet herkennen, erkennen ze dat de stewards zich meer op het gastheerschap moeten richten. Binnenkort vindt er dan ook al een evaluatie plaats waarbij het geheel zal draaien om het gastheerschap. Men erkent dat er problemen zijn tussen stewards en supporters, en wijt dit voornamelijk aan de vele verschillende soorten mensen die in de organisatie werken. Met de verhuizing naar het nieuwe stadion is het aantal stewards, net als het aantal toeschouwers, ongeveer verdubbeld. Dit ging met name in de eerste jaren gepaard met enige aanpassingsproblemen. De organisatiestructuur is al enigszins aangepast door drie personen als sectorhoofd aan te wijzen. Deze drie personen bestrijken samen alle vier tribunes, en sturen hoofdstewards aan die vervolgens de overige stewards instrueren. Verder heeft de ene steward meer ervaring en kunde dan de andere. Dit zorgt soms voor problemen, als stewards uit onkunde, gebrek aan feeling met supporters en soms uit angst buitenproportioneel fel reageren of onterecht dreigen met bijvoorbeeld stadionverboden.

Omdat van de 140 (richtlijn KNVB: 1 steward op 100 supporters) in het stadion aanwezige stewards bijna driekwart nieuw is vergeleken met vijf jaar geleden is het contact en het ‘kennen en gekend worden’ tussen stewards en supporters een stuk minder dan voorheen in de Alkmaarderhout. Veel bekende stewards zijn in het nieuwe stadion hoofdsteward geworden, terwijl de gewone stewards veelal nieuwe gezichten zijn. Hierdoor gaat het onderlinge corrigeren niet zo gemakkelijk als voorheen, iets wat nog wel het geval is bij uitwedstrijden. Hier gaan de ervaren en bekende stewards mee, waardoor de onderlinge sfeer beter is. Een ander punt is dat veel gevoerd beleid, in tegenstelling tot bij veel andere clubs, niet of nauwelijks op papier is vastgelegd. Dit zal in de toekomst wel beter gedaan worden, waarbij ook Victoria op de hoogte zal worden gehouden van het vastgelegde beleid.

Het grote aantal stewards dat beneden bij de Ben Side naar boven staat te staren is eveneens veel supporters een doorn in het oog. De stewards erkennen dit probleem, en proberen dit anders op te lossen. Het blijft echter wel nodig de tribunes in de gaten te houden via stewards, omdat camera’s lang niet de gehele tribune gedetailleerd kunnen bekijken. Ook de stewards die op de trappen staan komen ter sprake. De meeste stewards die hier staan hebben weinig affiniteit met de supporters, waardoor snel irritaties ontstaan. Men zal dit proberen op te lossen door zoveel mogelijk ervaren en bekende stewards op deze plekken te positioneren. Onze suggestie om helemaal geen stewards op de trappen te laten staan en de supporters de kans te geven zelf onderling te corrigeren wordt terzijde geschoven. Contact tussen stewards en supporters is goed, en als er stewards op de tribune staan kan bovendien in een vroeg stadium ingegrepen en gecorrigeerd worden, voordat het uit de hand loopt. AZ is er trots op dat er hier stewards op de tribune kunnen staan, iets wat bij clubs als Feyenoord en Utrecht niet mogelijk is. Bovendien draait de stewardorganisatie van AZ nog veelal op vrijwilligers, in tegenstelling tot andere clubs die beveiligers inhuren en hiermee helemaal onbekend zijn met de supporters.

In het bijna twee uur durende gesprek hebben wij kunnen aangeven wat er volgens ons beter kan, en hebben de stewards hun visie hierop kunnen geven. Op de bijeenkomst wordt zowel door ons als door de stewards met een goed gevoel teruggekeken. Tevens lijkt het ons allemaal een goed idee deze bijeenkomst jaarlijks te herhalen, om te kijken of er daadwerkelijk positieve veranderingen te zien zijn geweest en om te kijken wat er wederom beter kan. Eén van de problemen is onwetendheid bij supporters door een gebrek aan openheid en communicatie van de stewards. Door duidelijke richtlijnen te maken en het gevoerde beleid uit te leggen wordt het wederzijds begrip al vergroot. Met dit gesprek en dit verslag hopen wij hier een aanzet toe te hebben gegeven. Mochten er gedurende het seizoen problemen zijn met stewards is het altijd mogelijk dit bij een van de drie sectorhoofden te melden, tijdens wedstrijden of na afloop. Hierdoor kan er meteen concreet naar het probleem gekeken worden. Anders is het ook mogelijk de klacht bij Victoria neer te leggen, waarna wij met de betrokkenen zullen kijken hoe dit in de toekomst anders kan. Een betere relatie tussen supporters en stewards, toch ook supporters, is immers in ieders belang.

Geplaatst op in Nieuws Reageer