Beschilderen tunneltje eindigt in compromis

In samenspraak met Supportersvereniging AZ, Red White Fanatics en de graffiti-kunstenaars is Supportersbeweging Victoria Alkmaar akkoord gegaan met de teleurstellende optie die de gemeente bood omtrent het schilderden van het tunneltje. Het verfraaien van de gehele tunnel was voor Alkmaar geen optie, waardoor we genoegen moeten nemen met een strook van 1,5 hoog en 18 meter lang.

Ondanks dat de gemeente zich met deze optie weer van haar kleinste kant heeft laten zien, zijn we unaniem van mening dat deze optie nog altijd beter is dan helemaal niets. Bovendien is met de gemeente afgesproken dat in navolging van één wand ook een zelfde strook op de andere wand beschilderd kan worden. Afhankelijk van de gemeente en de graffiti-kunstenaars hopen we zo snel mogelijk met het schilderen te beginnen. Na afloop zullen de panelen voorzien worden van een anti-graffiti-laag, zodat vandalistische graffiti gemakkelijk te verwijderen is.

Voorgeschiedenis: van imposante entree tot aardig schilderij
Nadat het beschilderen van de tunnel een jaar geleden door Victoria werd geopperd op een forumavond maar bot ving bij de gemeente, komt het onderwerp dit seizoen terug op de agenda. AZ meldt op de forumavond plots dat het door de gemeente is toegestaan de tunnel te beschilderen. Navraag bij de gemeente leert dat het toch om een misverstand blijkt te gaan. Om de gemeente alsnog te overreden start de Supportersvereniging AZ een petitie, die met ongeveer 4000 handtekeningen wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Ook de lokale politiek (PvdA) wordt ingeschakeld om de gemeente te overtuigen. Hierop volgt een gesprek met de gemeente, waarin al snel duidelijk wordt dat Alkmaar zich niet zo makkelijk gewonnen gaat geven. De gemeente maakt meteen duidelijk een naam hoog te houden te hebben als het gaat om het tegenwerken van AZ, haar supporters en het beleven van voetbal in het algemeen.

Arjen van Schouten, Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid, maakt er een sport van om van iets simpels iets heel ingewikkelds te maken. Daarom wordt er niet voor gekozen zomaar toestemming te geven, iets wat Alkmaar geen energie en geen geld had gekost, en louter sympathie had opgeleverd. Gekozen wordt voor een tijdrovende, dure oplossing, die uiteindelijk voornamelijk verliezers kent. Of, positief bekeken, ons met een gelijkspel opzadelt.

Al snel wordt duidelijk dat er alleen geschilderd zou kunnen worden in het overdekte gedeelte van de tunnel. De gemeente weet een uitputtende lijst kulargumenten te produceren. De tunnel is reeds voorzien van een anti-graffiti-laag, de tunnel moet altijd geïnspecteerd kunnen worden op scheuren en de gemeente wil wat betreft tunneltjes één lijn trekken. Dat scheuren ook door verf heen te zien zijn wordt buiten beschouwing gelaten, evenals het feit dat dit tunneltje een uitzondering is vergeleken met tunneltjes die als doorgangsweg functioneren. Het lachwekkendste argument komt als laatste, als men vertelt dat men een afspraak heeft met een reinigingsbedrijf dat de graffiti binnen twee weken verwijderd moet worden. Kennelijk is dit bedrijf zo fanatiek, dat een afbericht geen zin heeft.

De gemeente is niet te vermurwen, en stelt voor panelen te plaatsen in het overdekte gedeelte van de tunnel. Op deze manier kan de graffiti zich ook niet uitbreiden naar het onoverdekte gedeelte. Toch is zelfs dit voorstel niet wat het lijkt, want het blijkt niet om de gehele muur te gaan. Hoewel de tunnel op het laagste punt (de weg en dus ook het dak van de tunnel loopt vanwege de afwatering schuin af) 2,5 meter hoog is, gaat hier nog 0,35 af voor de verlichting. Rekening houdende met opspattend water en vuil van langsrijdenden fietsen en brommers moeten de platen minimaal 0,4 m boven het wegdek hangen, aldus Van Schouten. Zoals we allemaal weten wordt er op het voetpad door talloze brommers vuil opgespat, en zou opspattend water de graffiti direct doen uitlopen.

Om de panelen te bevestigen is boven én onder nog 7 centimeter nodig. Er blijft na deze duizelingwekkende rekensom 1,61 meter over. De voorgefabriceerde panelen die hier het dichtst bij in de buurt komen zijn 1,53 hoog. Dit zal dan ook de maat worden. De panelen zullen voorlopig aan één zijde van de tunnel worden opgehangen over een lengte van 18 meter. Als de gemeente in een goede bui is, zullen ook panelen worden geplaatst aan de andere kant van de tunnel. Uiteraard hameren we erop dat dit zo snel mogelijk gebeurt, maar zoals dit verhaal maar weer eens duidelijk maakt zal dat wederom niet gemakkelijk gaan.

Geplaatst op in Nieuws 2 reacties