Politieke en juridische hulp tegen het moderne voetbal

Met het landelijke initiatief Tegen het moderne voetbal, waar Victoria deel van uitmaakt, zijn achter de schermen weer een aantal belangrijke stappen gezet in de strijd tegen de uitwassen van het moderne voetbal. Advocaat Twan Kersten heeft zijn diensten aangeboden aan de supportersgroepen, terwijl tevens met Tweede Kamer-leden Tjeerd van Dekken (PvdA) en Richard de Mos (PVV) wordt gepraat over aanpassing van de voetbalwet.

Juridisch advies
Advocaat Twan Kersten van Meesterwerk Advocatuur uit Den Bosch zal de elf deelnemende supportersgroepen op juridisch vlak gaan bijstaan. Kersten houdt zich al ruim tien jaar bezig met supporterszaken. ‘De rechtsbescherming voor voetbalsupporters is opvallend slecht. Ook speelt beeldvorming bij supporterszaken een grote rol. In de media is het beeld van ‘de voetbalsupporter’ erg zwart-wit, terwijl er natuurlijk ook een grijs gebied bestaat. De fanatieke voetbalsupporter zit in dit grijze gebied, maar wordt vaak gezien als hooligan. Namen als Tifosi, Ultras, Extreme en Fanatics roepen bij veel mensen allerlei negatieve associaties op. Ze weten helemaal niet wat het betekent, maar zien het wel als gevaarlijk.’

Met advies van Kersten kan snel en gemakkelijk gekeken worden wat de juridische mogelijkheden en kansen in bepaalde zaken zijn. Op deze manier kunnen stadionverboden, combi-regelingen, stadsverboden of noodverordeningen aangevochten worden. Hij zal de deelnemende groepen sowieso kosteloos van advies voorzien. Als er een reële kans is dat een rechtszaak kan worden gewonnen willen we in de toekomst vaker van dit middel gebruik maken. De kosten voor een rechtszaak zijn bij winst minimaal, en zullen bij verlies dankzij Kersten te overzien zijn en gedragen worden door de deelnemende groepen. In individuele gevallen van leden van Victoria zullen wij – mits de kans op succes in een zaak reëel is – financieel garant staan voor eventuele kosten.

Nieuwe voetbalwet
Ondertussen heeft een delegatie van Tegen het moderne voetbal reeds om tafel gezeten met Tweede Kamer-leden Van Dekken en De Mos over wijziging van de voetbalwet. Niet gehinderd door enige kennis van het onderwerp schreeuwen samenleving, media, KNVB (!) en politici om aanscherping van de voetbalwet. Van Dekken en De Mos daarentegen hebben zelf contact gezocht met Tegen het moderne voetbal. ‘We willen graag van supporters horen wat er speelt. Wij zelf weten dat niet,’ geven zij tenminste eerlijk toe.

Het voorstel heeft nog altijd de toon van aanscherping en strengere regels, maar in overleg met de twee Kamerleden wordt nu geprobeerd het wetsvoorstel te matigen. Ook wordt geprobeerd om bijvoorbeeld compensatieregelingen toe te voegen, waarbij club of KNVB verplicht zijn een schadevergoeding te betalen als een stadionverbod of andere straf onterecht blijkt te zijn opgelegd.

Missie
Het doel van Victoria en Tegen het moderne voetbal is om de regels en beperkingen die momenteel voor supporters gelden zoveel mogelijk te verminderen. Het wetsvoorstel dat er nu ligt doet dat in onze ogen nog te weinig, terwijl de straffen wel fors worden verhoogd. Als het kleine aantal geweldplegers onder de supporters harder wordt aangepakt, zou bijvoorbeeld (gedeeltelijke) afschaffing van de combiregeling en de kooiconstructies in uitvakken gepast zijn.

De komende weken zal Tegen het moderne voetbal verder in contact blijven met de Kamerleden over de nieuwe voetbalwet. Ook advocaat Twan Kersten zal ons hierbij bijstaan. We hopen op deze manier een positieve invloed te kunnen hebben op het supportersbeleid in Nederland.

Steun je Victoria in onze missie om het voetbal voor fanatieke supporters aantrekkelijker te maken en wil je aanspraak maken op juridische hulp? Word dan nu lid van Supportersbeweging Victoria Alkmaar!

Geplaatst op in Nieuws Reageer