Lichte daling aantal uitsupporters

Het aantal uitsupporters dat AZ achterna reist in de eredivisie is afgelopen seizoen licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen de score ook al mager was. Afgelopen jaar namen we gemiddeld 245 supporters mee, waar dat er lees verder

Foto's bekerfinale

Met 18.288 AZ'ers reisden we zondag naar De Kuip voor de derde bekerfinale in elf jaar. Nooit eerder waren de kaarten zo snel uitverkocht; binnen een avond en een nacht was de roodwitte zijde van Stadion Feijenoord vol. Per lees verder

Fotoverslag AZ-SC Cambuur

Het gebeurt niet al te vaak dat AZ in eigen huis een halve bekerfinale speelt en het leek ons daarom afgelopen donderdag een mooie gelegenheid om fotograaf Marco Magielse te vragen zijn lens uitsluitend op de tribunes te richten. lees verder

Supportersbeweging Victoria Alkmaar in seizoen 2010-2011

Supportersbeweging Victoria Alkmaar zag het levenslicht in november 2009, en bestaat inmiddels dus nog niet eens een jaar. Toch heeft Victoria in het krappe seizoen dat het bestaat zich al op talloze gebieden laten zien. Met de zomerstop en het nieuwe seizoen voor de deur is dit een ideale gelegenheid om eens terug te blikken op wat we hebben bereikt, maar vooral ook vooruit te kijken naar wat we het komend seizoen en in de verdere toekomst willen.

Terugblik seizoen 2009-2010

Nadat Supportersbeweging Victoria Alkmaar op 30 november 2009 officieel naar buiten komt middels een persbericht aan verscheidene (AZ-)media worden al snel de krachten gebundeld met de Red White Fanatics om de sfeer in het stadion te verbeteren met onder meer permanente en ludieke spandoeken. De door de Supportersvereniging AZ georganiseerde forumavond op 19 januari 2010 is vervolgens het eerste publieke optreden waarbij Victoria en haar leden zich laten gelden. Een recordaantal supporters legt Gerbrands en Brands het vuur aan de schenen met vragen over onder meer supportersbeleid, uitwedstrijden en stadionzaken.

Nog geen drie dagen later zorgt AZ voor verbijstering door zestien stadionverboden op te leggen naar aanleiding van spreekkoren tijdens AZ-Ajax. Victoria komt direct in actie en neemt contact op met zowel AZ als de bestraften. Als blijkt dat AZ bij haar standpunt blijft worden er beroepszaken ingesteld, terwijl bij de wedstrijd AZ-Groningen actie wordt gevoerd. Duizenden supporters blijven uit solidariteit met de willekeurig bestrafte supporters de eerste zestien minuten van de wedstrijd weg van de tribune. In de weken die volgen geeft AZ haar fouten toe, en worden de stadionverboden ingetrokken. Dit, in combinatie met een wijziging van het beleid, is een overwinning voor de supporters.

De komst van Victoria is ook bij AZ niet onopgemerkt gebleven, en daarom volgt in maart een kennismakingsgesprek met de club. Hoewel Victoria niet zal worden erkend als officiële vereniging wil AZ contact onderhouden en het gesprek aangaan als dat nodig is. Dat blijkt als in mei een afvaardiging van Victoria-leden een positief ervaren gesprek voert met een aantal stewards over de onderlinge verhoudingen en het gevoerde beleid. Verder is Victoria in mei aanwezig bij het vooroverleg voor de uitwedstrijden tegen NEC en Willem II, waarbij het inzicht kon krijgen in de regelingen rond deze wedstrijden. Het doel is om structureel aanwezig te zijn bij de vooroverleggen.

Het seizoen wordt afgesloten met een oproep om alle fanatieke supporters samen te brengen op de Ben Side, om meer sfeer en eenheid onder de supporters te creëren. Dat zo’n 70 supporters hierop hebben gereageerd en inmiddels zijn overgeplaatst naar de Ben Side mag ook gerust een succes worden genoemd. Tenslotte heeft Victoria vanuit het oogpunt om meer sfeer te creëren sjaals laten drukken, die op de verkoopdag binnen een paar uur uitverkochten. In de toekomst valt er dan ook meer merchandising te verwachten.

Vooruitblik seizoen 2010-2011
De doelstellingen van Victoria zijn ongewijzigd. Ook in het komende seizoen gaan we ons inzetten voor de belangen van supporters, zullen we een bijdrage leveren aan een verbetering van de sfeer bij thuis- en uitwedstrijden en zullen we blijven strijden tegen de excessen van het moderne voetbal. Welke koers we hierbij precies gaan varen is ook afhankelijk van wat onze leden belangrijk vinden. Omdat Victoria een supportersbeweging voor en door supporters is kan iedereen iets bijdragen. Ideeën, tips, kritiek, hulp; alles is welkom. Als je goede ideeën hebt voor bijvoorbeeld spandoeken, graag eens wil helpen bij het schilderen van een spandoek of anderszins binnen Victoria actief wilt zijn ben je van harte welkom. Verder willen we voor volgend seizoen als gezegd de aanwezigheid bij het vooroverleg continueren. Lijkt het je interessant hierbij te zijn en hiervan verslag te doen, laat je horen! Ook als je ideeën hebt voor merchandising of als je een mooi ontwerp kunt maken, laat het ons weten!

Om de zomerstop maximaal te benutten en ons goed voor te bereiden op het nieuwe seizoen zijn we benieuwd naar jullie mening over Supportersbeweging Victoria Alkmaar. Om ons ook in 2010-2011 weer te laten zien is het belangrijk om te weten wat jullie tot nu toe vinden van Victoria, maar vooral ook wat Victoria in jullie ogen nog zou moeten doen. We verzoeken je dan ook onderstaande vragen te beantwoorden via het reactiesysteem of op te sturen naar info@victoria-alkmaar.nl, zodat we met alle antwoorden verder kunnen! Aanvullende opmerkingen zijn altijd welkom.

1. Waarom ben je wel/geen lid van Victoria Alkmaar?
2. Wat zou jij Victoria Alkmaar willen zien realiseren?
3. Hoe zouden we dit volgens jou kunnen bereiken?

Alvast hartelijk dank voor de inzet. Op naar het volgende seizoen!

Bestuur Supportersbeweging Victoria Alkmaar
http://www.victoria-alkmaar.nl

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Gillus R.I.P.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Steward: van beveiliger naar gastheer

Het gesprek van Victoria met een aantal stewards kondigde zich reeds op de forumavond in januari aan, en heeft maandagavond plaatsgevonden in de bestuurskamer van het AZ Stadion. Namens AZ schuiven veiligheidscoördinator Rob Koning, supporterscoördinator Guido Florijn en sectorhoofden Etienne Noter, Francisca Lautenschutz en Piet van Tiel aan. Ook Victoria is met vijf man vertegenwoordigd, twee bestuursleden en drie leden.

De reden van het gesprek is de vertroebelde relatie tussen supporters en stewards. Om te beginnen wordt door ons uitgelegd wat de pijnpunten zijn. Stewards lijken puur de taak te hebben om ‘hooligans’ in de gaten te houden en het stadion te beveiligen, in plaats van gastheer te zijn voor de supporters van een van de meest brave clubs van Nederland. Door supporters worden stewards veelal als ‘vijand’ gezien, en ontstaat een wij-zij tegenstelling. Onder andere het grotere en meer anonieme nieuwe stadion en veel nieuwe stewards hebben hier aan bijgedragen. Het grote aantal stewards dat naar de tribune staat te kijken en in oortjes praat geeft de supporter het onprettige gevoel constant haarscherp in de gaten gehouden te worden. De soms vijandige en dreigende manier waarop stewards supporters aanspreken stuit eveneens veel supporters  tegen de borst. Bij AZ, een club waar weinig tot geen ongeregeldheden plaatsvinden, zou dit toch vriendelijker moeten kunnen?

Hoewel de stewards het wij-zij gevoel niet herkennen, erkennen ze dat de stewards zich meer op het gastheerschap moeten richten. Binnenkort vindt er dan ook al een evaluatie plaats waarbij het geheel zal draaien om het gastheerschap. Men erkent dat er problemen zijn tussen stewards en supporters, en wijt dit voornamelijk aan de vele verschillende soorten mensen die in de organisatie werken. Met de verhuizing naar het nieuwe stadion is het aantal stewards, net als het aantal toeschouwers, ongeveer verdubbeld. Dit ging met name in de eerste jaren gepaard met enige aanpassingsproblemen. De organisatiestructuur is al enigszins aangepast door drie personen als sectorhoofd aan te wijzen. Deze drie personen bestrijken samen alle vier tribunes, en sturen hoofdstewards aan die vervolgens de overige stewards instrueren. Verder heeft de ene steward meer ervaring en kunde dan de andere. Dit zorgt soms voor problemen, als stewards uit onkunde, gebrek aan feeling met supporters en soms uit angst buitenproportioneel fel reageren of onterecht dreigen met bijvoorbeeld stadionverboden.

Omdat van de 140 (richtlijn KNVB: 1 steward op 100 supporters) in het stadion aanwezige stewards bijna driekwart nieuw is vergeleken met vijf jaar geleden is het contact en het ‘kennen en gekend worden’ tussen stewards en supporters een stuk minder dan voorheen in de Alkmaarderhout. Veel bekende stewards zijn in het nieuwe stadion hoofdsteward geworden, terwijl de gewone stewards veelal nieuwe gezichten zijn. Hierdoor gaat het onderlinge corrigeren niet zo gemakkelijk als voorheen, iets wat nog wel het geval is bij uitwedstrijden. Hier gaan de ervaren en bekende stewards mee, waardoor de onderlinge sfeer beter is. Een ander punt is dat veel gevoerd beleid, in tegenstelling tot bij veel andere clubs, niet of nauwelijks op papier is vastgelegd. Dit zal in de toekomst wel beter gedaan worden, waarbij ook Victoria op de hoogte zal worden gehouden van het vastgelegde beleid.

Het grote aantal stewards dat beneden bij de Ben Side naar boven staat te staren is eveneens veel supporters een doorn in het oog. De stewards erkennen dit probleem, en proberen dit anders op te lossen. Het blijft echter wel nodig de tribunes in de gaten te houden via stewards, omdat camera’s lang niet de gehele tribune gedetailleerd kunnen bekijken. Ook de stewards die op de trappen staan komen ter sprake. De meeste stewards die hier staan hebben weinig affiniteit met de supporters, waardoor snel irritaties ontstaan. Men zal dit proberen op te lossen door zoveel mogelijk ervaren en bekende stewards op deze plekken te positioneren. Onze suggestie om helemaal geen stewards op de trappen te laten staan en de supporters de kans te geven zelf onderling te corrigeren wordt terzijde geschoven. Contact tussen stewards en supporters is goed, en als er stewards op de tribune staan kan bovendien in een vroeg stadium ingegrepen en gecorrigeerd worden, voordat het uit de hand loopt. AZ is er trots op dat er hier stewards op de tribune kunnen staan, iets wat bij clubs als Feyenoord en Utrecht niet mogelijk is. Bovendien draait de stewardorganisatie van AZ nog veelal op vrijwilligers, in tegenstelling tot andere clubs die beveiligers inhuren en hiermee helemaal onbekend zijn met de supporters.

In het bijna twee uur durende gesprek hebben wij kunnen aangeven wat er volgens ons beter kan, en hebben de stewards hun visie hierop kunnen geven. Op de bijeenkomst wordt zowel door ons als door de stewards met een goed gevoel teruggekeken. Tevens lijkt het ons allemaal een goed idee deze bijeenkomst jaarlijks te herhalen, om te kijken of er daadwerkelijk positieve veranderingen te zien zijn geweest en om te kijken wat er wederom beter kan. Eén van de problemen is onwetendheid bij supporters door een gebrek aan openheid en communicatie van de stewards. Door duidelijke richtlijnen te maken en het gevoerde beleid uit te leggen wordt het wederzijds begrip al vergroot. Met dit gesprek en dit verslag hopen wij hier een aanzet toe te hebben gegeven. Mochten er gedurende het seizoen problemen zijn met stewards is het altijd mogelijk dit bij een van de drie sectorhoofden te melden, tijdens wedstrijden of na afloop. Hierdoor kan er meteen concreet naar het probleem gekeken worden. Anders is het ook mogelijk de klacht bij Victoria neer te leggen, waarna wij met de betrokkenen zullen kijken hoe dit in de toekomst anders kan. Een betere relatie tussen supporters en stewards, toch ook supporters, is immers in ieders belang.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Victoria Merchandising: Sjaals te koop!

Victoria Alkmaar zet haar eerste schreden op het gebied van merchandising met het aanbieden van onderstaande fansjaal. Op de ene kant staat de tekst Victoria, wat natuurlijk weinig aan de verbeelding overlaat, geflankeerd door twee Alkmaarse torens uit het logo. De andere zijde is voorzien van de letters S.P.Q.A., die langer al op spandoek in het stadion te zien zijn. S.P.Q.A. stamt uit de Romeinse tijd en is afgeleid van het S.P.Q.R. van Rome. Letterlijk staat er Senatus Populusque Alcmarianus, wat zoveel betekent als de senaat en het volk van Alkmaar. In moderne (voetbal)termen: Wij, Alkmaarders! De tekst is op verschillende plekken in de stad te zien, waaronder op de Waagtoren. Naast deze tekst staat op de sjaal de ouderwetse leren bal met krans, die het symbool is geworden van de strijd tegen het moderne voetbal, en dan natuurlijk met name de uitwassen hiervan die ook geregeld bij AZ naar buiten komen.

Al met al erg weinig reden deze sjaal niet te willen hebben. De sjaal zal echter in zeer beperkte oplage worden aangeboden. Wees er dus snel bij als je een exemplaar wilt hebben! De sjaals kosten 10 euro en zullen verkocht worden in Merv’s (Scharlo 33) voorafgaand aan AZ-PSV op zondag 2 mei. Van 11:30 tot 13:30 is het mogelijk hier een sjaal te kopen, mits er nog exemplaren beschikbaar zijn. Reserveren vooraf is mogelijk. Stuur dan even een mailtje naar info@victoria-alkmaar.nl, en vermeld je voor- en achternaam hierbij. Je dient je sjaal dan wel op bovengenoemde tijd op te halen, anders vervalt de reservering.

Update 2 mei 13:30: UITVERKOCHT!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

CAN YOU HEAR: Staan op de Ben Side

Vier jaar geleden werd supporters bij het betrekken van het nieuwe stadion gevraagd een voorkeur aan te geven voor zitten of staan. Om verschillende redenen kozen op dat moment slechts 800 supporters ervoor om te staan. Veel fanatieke supporters gaven de voorkeur aan een plaats op de Molenaartribune. Als gevolg hiervan is de Ben Side verworden tot een vak waarbij slechts de helft van de supporters staat, terwijl de andere helft zit.

Het is tijd dat hier verandering in komt. Voor een goede sfeer en een betere ondersteuning van onze trots is een groot, fanatiek vak waar iedereen staat essentieel. Iedereen is gebaat bij een sterkere 12e man en een fanatieke en gezellige sfeer op de tribune.

Deze week is de brief over de verlenging van de seizoenkaarten door AZ verstuurd aan alle supporters. Hierbij kun je aangeven of je binnen het stadion wilt verhuizen. Heb je vier jaar geleden bijvoorbeeld voor een mooie en rustige plek op de Molenaar gekozen maar is deze plaats toch iets té rustig? Of ben je vier jaar geleden aan de hand van je vader naar AZ gekomen, maar wil je nu liever met vrienden achter het doel staan? Kom naar de Ben Side, en lever te midden van andere fanatieke fans een bijdrage aan de verbetering van de sfeer! Andersom, voor mensen die momenteel hier zitten maar het eigenlijk niet zo’n goede plek vinden en liever de wedstrijd vanaf een andere hoek zouden bekijken, is het mogelijk te verhuizen naar een andere tribune.

AZ heeft toegezegd mee te werken aan interne verhuizing, omdat ook de club een groter staanvak ondersteunt. AZ kan niet garanderen dat elk verzoek meteen gehonoreerd wordt, maar zal alles doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat dit wel gebeurt. Is het niet dit jaar, is het wel volgend jaar. Een grootschalige verhuizing als deze zal ook niet binnen een jaar te realiseren zijn, maar moet beschouwd worden als een meerjarenproject. Op deze manier zal de Ben Side jaarlijks groeien tot een massief supportersfront. Meer sfeer, meer gezelligheid, meer vocale steun voor de trots van Noord-Holland!

Sluit je aan. Verenigd op de Ben Side massaal achter AZ!

Supportersbeweging Victoria Alkmaar
AZ Fanpage

Geplaatst op in Acties Comments Off on CAN YOU HEAR: Staan op de Ben Side