Lichte daling aantal uitsupporters

Het aantal uitsupporters dat AZ achterna reist in de eredivisie is afgelopen seizoen licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen de score ook al mager was. Afgelopen jaar namen we gemiddeld 245 supporters mee, waar dat er lees verder

Foto's bekerfinale

Met 18.288 AZ'ers reisden we zondag naar De Kuip voor de derde bekerfinale in elf jaar. Nooit eerder waren de kaarten zo snel uitverkocht; binnen een avond en een nacht was de roodwitte zijde van Stadion Feijenoord vol. Per lees verder

Fotoverslag AZ-SC Cambuur

Het gebeurt niet al te vaak dat AZ in eigen huis een halve bekerfinale speelt en het leek ons daarom afgelopen donderdag een mooie gelegenheid om fotograaf Marco Magielse te vragen zijn lens uitsluitend op de tribunes te richten. lees verder

Verslag Algemene Ledenvergadering SV AZ

Maandagavond 6 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Supportersvereniging AZ plaats. Wederom nam slechts een handjevol mensen de moeite naar het supportershome te komen, deels door gebrek aan interesse, deels door de matige aankondiging van deze avond.

Begroting

Met zo’n vijftien leden in de zaal doet het zeskoppige bestuur allereerst verslag van het afgelopen jaar en blikt het vooruit op het komende jaar. De omzet (zonder bar) is afgelopen seizoen licht gedaald naar 61.000 euro, waarbij een lichte winst wordt gemaakt van 2.000 euro. De contributie van de 3835 leden, een jaar eerder nog 4006, levert ook komend seizoen ongeveer 50.000 euro op.

De baromzet viel met name door de alcoholloze CL-wedstrijden tegen (195.000 euro), en wordt dit jaar dan ook wat hoger begroot (210.000). De omzet bij een gemiddelde wedstrijd is 8.000 euro. Vorig jaar was dit nog 9.000 euro. De huur die aan AZ betaald moet worden voor het Supportershome bedraagt voor komend seizoen 42.500 euro.

De begroting levert twee vragen uit de zaal op. Ten eerste is onduidelijk wat de bedoeling is van de vier stoelen op het ereterras, die samen 2.000 euro kosten. Deze plaatsen blijken overwegend geschonken te worden aan kinderen van de Kinderafdeling van het MCA. In andere gevallen worden de plaatsen beschikbaar gesteld aan (bekenden van) bestuursleden van de SV. De tweede vraag betreft de nulinkomsten uit advertenties in het magAZine. Hier blijkt een deal aan vast te zitten met een bedrijf dat het drukwerk en opmaak verzorgt, en als tegenprestatie alle advertentieruimte mag vullen (14 van de 44 pagina’s). De SV is verder nog 17.000 euro kwijt aan verzendkosten voor het zes maal per jaar verschijnende blad. Andere opvallende kostenposten zijn de jaarlijkse schenking van 10.000 euro aan de Red White Fanatics en 1.500 euro aan AZ Fanpage.

Supportersvereniging AZ

Een afvaardiging van Supportersbeweging Victoria Alkmaar heeft nog enkele vragen voor het SV-bestuur. Allereerst, wat is de doelstelling van de SV en hoe ziet de vereniging zichzelf? Het bestuur pakt de statuten erbij: ‘De vereniging heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen van de naamloze vennootschap AZ N.V. daar waar zulks mogelijk en nodig is;
  2. Het behartigen van de belangen van haar leden en de bezoekers van thuiswedstrijden van de naamloze vennootschap AZ N.V. in Alkmaar;
  3. Het bevorderen van het onderling contact tussen haar leden en het bevorderen van het contact van haar leden met bestuur, werknemers en overige betrokkenen bij de naamloze vennootschap AZ N.V.’

Zoals voorzitter Remco Strik al aangeeft, een vrij brede definitie. Bovendien is het verwijt dat de SV geen actieve rol lijkt te spelen in het bevorderen van contact tussen supporters en club, en ook het behartigen van de belangen een bijrol lijkt te spelen in de huidige SV. Strik werpt tegen dat dit ook komt doordat leden zich niet actief hier mee bezig houden, en zich niet bij het bestuur melden met klachten of opmerkingen. Als dit wel gebeurt komt de SV wel degelijk in actie, zoals bijvoorbeeld te zien was toen er op dubieuze gronden stadionverboden werden opgelegd begin 2010. De vereniging ziet zichzelf dan ook als een supportersvereniging voor een door supporters. Als leden het niet eens zijn met het gevoerde beleid staat het een ieder vrij hier iets aan te doen, maar de wederom zeer lage opkomst op de ALV laat zien dat het vaak bij passief klagen blijft, in plaats van dat iemand de handen uit de mouwen steekt om wat aan het vermeende probleem te doen.

Stichting Continuïteit AZ

De tweede vraag betreft het doel van Stichting Continuïteit AZ en de precieze rol van SV-voorzitter Remco Strik hierin. Wederom de statuten: ‘De stichting heeft ten doel:

1. A: Het bewaken van de continuïteit van de voetbalclub AZ te Alkmaar, haar zelfstandigheid, haar historische positie en de wezenskenmerken die voetbalclub AZ typeren, zoals haar naam, haar logo, haar clubkleuren, haar voetballocatie en de inrichting van de voetballocatie van haar jeugdopleiding;

B: Het behartigen en ondersteunen van de belangen en activiteiten van voetbalclub AZ te Alkmaar en het bevorderen van de (zo groot mogelijke) onafhankelijkheid van haar betaald voetbalorganisatie;

C: Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door op een het doel van de stichting zo goed mogelijk dienende wijze stem uit te brengen op haar (prioriteits)aandelen in AZ N.V., gebruik te maken van haar door die vennootschap eventueel verleende (statutaire) rechten en overigens door het gebruik van alle wettige middelen die het doel kunnen dienen.’

In de praktijk betekent dit dat de stichting, die verder uit oud-burgemeester Marie van Rossen en ex-RvC-lid en AZ-historicus Gerrit Valk bestaat, niet of nauwelijks in actie komt. Alleen als de onder 1 genoemde kenmerken van AZ in gevaar komen komt de stichting in actie. Naar verwachting zal de rol van Strik binnenkort op zijn verzoek door iemand anders binnen de SV worden overgenomen. In de praktijk behelst de functie het bijwonen van enkele bestuursvergaderingen.

Stadionverboden

Twee andere vragen gaan over de stadionverboden die naar aanleiding van AZ-Ajax werden opgelegd en voor veel ophef zorgden. Een paar supporters met een sv hebben zich bij de SV gemeld. Om hen goed te kunnen helpen ontbeert SV AZ echter de (juridische) kennis en middelen, waardoor het is gebleven bij bemiddeling tussen de club en de supporters. Bovendien is een brief naar AZ verstuurd waarin de huidige gang van zaken werd bekritiseerd. Uiteindelijk heeft AZ toegegeven dat er fouten zijn gemaakt en is middels een compromis de zaak met de betrokkenen opgelost, dit dus mede dankzij de SV.

Relatie Supportersvereniging AZ – Supportersbeweging Victoria Alkmaar

Bij de rondvraag wordt een ‘spanningsveld’ tussen beide verenigingen gesuggereerd, maar hier is volgens beide partijen absoluut geen sprake van. Wel had de SV het begrijpelijker gevonden wanneer Victoria een soort ‘commissie supporterszaken’ was geworden binnen de SV, omdat op deze manier ook meer voor elkaar te krijgen is en meer deuren opengaan. Hoewel dit laatste klopt en dit nu soms een probleem vormt, acht Victoria het nog steeds een goede beslissing om onafhankelijk, klein en met een eigen naam en identiteit te opereren. Zoals ook al is gebleken, kan samenwerking tussen beide partijen wel zeer waardevol zijn. Bij deze SV-ledenvergadering zijn bijvoorbeeld al vijf van de vijftien aanwezigen eveneens lid van Victoria, dus een gezamenlijk bestaan is allerminst onmogelijk.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Algemene Ledenvergadering SV AZ

Aanstaande maandag 6 september om 20:00 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Supportersvereniging AZ plaats in het Supportershome. Normaal gesproken wordt deze avond door een handjevol SV-leden bezocht. Dit jaar is dat hopelijk anders, want wij roepen alle Victoria-leden op bij deze avond aanwezig te zijn!

De Supportersvereniging heeft op veel punten dezelfde mening en dezelfde belangen als Supportersbeweging Victoria Alkmaar. Omdat we elkaar waarschijnlijk beter van dienst kunnen zijn dan tot dusver is gebeurd lijkt het ons goed bij deze avond aanwezig te zijn. Als meer dan de helft van de aanwezigen van Victoria is kunnen wij met onze standpunten eveneens de koers van de SV bepalen. Bijna iedereen die lid is van Victoria is immers ook lid van de SV. Een lidmaatschap van de SV is dan ook verplicht voor deze avond.

Deze avond willen wij ook gebruiken om de SV een aantal vragen te stellen over haar functioneren als supportersvereniging van AZ. In de ogen van AZ is deze SV de ‘enige officiële supportersvereniging’, maar in de ogen van veel supporters handelt de vereniging hier niet naar. Daarom willen we van de SV graag antwoord op de volgende punten:

1. Wat is de doelstelling van de SV, hoe ziet de vereniging zichzelf?

2. Bier in het home voor (en wellicht zelfs tijdens) de wedstrijd. Hoe staat de SV hier tegenover?

3. Remco Strik zit in de Stichting Continuïteit AZ. Wat is het doel van deze stichting, en wat is de precieze rol van Strik hierin?

4. Wat was de reactie van AZ op de brief omtrent de stadionverboden?

5. Stadionverboden: is er vanuit de supporters een beroep gedaan om ondersteuning vanuit de SV?

Mochten je nog aanvullende punten hebben kun je deze ook tijdens de rondvraag ter sprake brengen. Aangezien het volledige bestuur van de SV aanwezig zal zijn moet op iedere vraag een antwoord kunnen worden gegeven.

We hopen op een grote opkomst, dus komt allen en laat horen wat de koers van de SV moet zijn! Als meer dan de helft van de aanwezigen van Victoria is kunnen we een stempel drukken op de koers van de SV.

Hopelijk tot maandag!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Beperkt aantal AZ’ers naar NEC

De lokale driehoek van Nijmegen heeft in samenspraak met NEC besloten dat AZ-supporters niet op vrij vervoer naar De Goffert mogen reizen voor de wedstrijd NEC-AZ op zondag 19 september. Door tussenkomst van Supportersbeweging Victoria Alkmaar is afgezien van een verplichte buscombi, en is besloten voor een autocombi te kiezen. Nadeel hiervan is dat slechts 300 AZ’ers welkom zijn in Nijmegen: maximaal 100 met de autocombi en 200 met de bus.

Naar aanleiding van het feit dat een groep AZ-supporters de vorige keer bij het uitvak is aangevallen door een groep NEC’ers en omdat ‘een groep van circa veertig AZ’ers volgens de politie Nijmegen vervelend was in de binnenstad en weigerde te betalen in een stadsbus’ is de beperking opgelegd. Zingen, zwartrijden en aangevallen worden zijn dus de redenen dat het niet meer mogelijk is vrij naar Nijmegen te reizen.

Geplaatst op in Combibeleid Reageer

Voorstel: Vernoem tribune naar Alkmaarderhout

Enkele weken geleden heeft AZ kampioenscoach Louis van Gaal geëerd door hem uit te roepen tot Lid van Verdienste. Hierbij werd tevens het restaurant, dat nog nauwelijks vier jaar de naam van het stadion waar AZ 52 jaar speelde droeg, naar de trainer vernoemd. De naam Alkmaarderhout is hiermee definitief verdwenen bij AZ, terwijl dit stadion voor veel supporters nog altijd hét AZ-stadion is en een warme herinnering aan mooie jaren vormt. Wat is een vernoeming nog waard als er na een paar jaar al veranderingen in optreden? Het vernoemen van een stadion, tribune of ruimte is bedoeld om de historie levend te houden, iets wat niet lukt als de naam om de paar jaar veranderd wordt in die van de volgende enigszins succesvolle passant.

Ondanks dat de trainer die met AZ in 2009 het historische kampioenschap vierde een plaats in het stadion verdient is het erg jammer dat een veel belangrijker naam hiervoor heeft moeten wijken. Supportersbeweging Victoria Alkmaar heeft dan ook aan AZ voorgesteld de enige naamloze tribune van het Victorie Stadion te vernoemen naar het oude stadion. De westzijde ligt ook nog eens het dichtst bij de plek waar eens de lichtmasten van De Hout boven de bomen uit torenden. AZ heeft in de persoon van Toon Gerbrands inmiddels laten weten het idee te waarderen en het intern te bespreken. Laten we dus hopen dat AZ binnenkort een helft richting de Alkmaarderhout-tribune speelt!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

De bebloede handen van Red Bull Salzburg

AZ speelt vrijdag een oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg, de kampioen van Oostenrijk. De ploeg die dankzij het sponsorschap van Red Bull onder leiding van Co Adriaanse met onder meer oud-AZ’ers Robin Nelisse, Simon Cziommer en Barry Opdam recent de heerschappij van de Weense clubs doorbrak lijkt op het eerste gezicht een leuke tegenstander voor een oefenpotje. De revolutie in Salzburg blijkt echter niet van fluweel te zijn geweest.

Het is het voorjaar van 2005 als SV Austria Salzburg in grote geldnood verkeert. Energiedrankgrootmacht Red Bull toont zich bereid de club van de ondergang te redden, en voegt op 6 april de daad bij het woord. De komst van de lokale multinational wordt met enthousiasme begroet, omdat de club het geld van het Salzburger bedrijf goed kan gebruiken om een rol van betekenis te blijven spelen om de hoogste plaatsen in de Oostenrijkse Bundesliga.

Al snel wordt echter duidelijk dat de plannen van Red Bull niet stroken met de ideeën van de supporters. Waar Red Bull de club wil inpassen in de sport-tak van het bedrijf – met eigen naam, kleuren en uitstraling – willen de fans de identiteit van SV Austria Salzburg behouden. Om de clubleiding te wijzen op het feit dat de clubkenmerken behouden moeten worden siert twee weken na de overname een enorm spandoek het stadion: Unser Verein: Austria Salzburg. Unsere Farben: Violett-Weiss.

Weer twee weken later worden 9000 handtekeningen overhandigd aan de clubleiding met de boodschap de geschiedenis van Austria Salzburg te respecteren, en de clubnaam en -kleuren uit 1933 in stand te houden. Ter verduidelijking van dit standpunt blijft de fanatieke Südkurve 19:33 minuten leeg. De bezoekende fans van Sturm Graz tonen zich solidair met de Salzburgers door ook mee te doen aan de actie. De gesprekken van supporters met de club die volgen op deze acties leiden er in mei toe dat de beslissing over de clubkleuren wordt uitgesteld tot de zomerstop. Op 29 mei speelt Austria Salzburg de laatste wedstrijd van het seizoen, door met 2-1 te winnen van SC Bregenz.

De laatste wedstrijd van het seizoen blijkt enkele dagen later de laatste wedstrijd van SV Austria Salzburg. Op 3 juni wijzigt de club de naam in Red Bull Salzburg. Op 14 juni wordt de nieuwe website gelanceerd. Nergens een spoor van paars-wit, geen woord over de historie van de club. Er wordt zelfs vermeld dat de club in 2005 is opgericht, maar dit wordt even later op last van de Oostenrijke bond teruggedraaid. Zo vlak na het einde van het seizoen twee tekens dat er weinig hoop is op het behoud van traditie, en tevens iets waaruit duidelijk wordt dat de gesprekken met de clubleiding geen enkel effect hebben.

Op 1 juli lanceren de fanatieke supporters Initiative Violett-Weiss, om te strijden voor de terugkeer van de clubkleuren. De clubleiding geeft antwoord door de halve Südkurve om te bouwen tot zitplaatsen, een duidelijk signaal dat de clubleiding van haar fanatieke supporters af wil. Als eind juli het nieuwe seizoen wordt aangevangen vinden de fans op hun plaats een plastic bril met paarse glazen. ‘Durchsicht – Klarsicht – Einsicht’ staat erop. ‘Inzicht – Verstand – Begrip.’ Oftewel, jullie domme supporters moeten het maar accepteren, of oprotten. In de media verklaart de clubleiding dat ‘dit niet het publiek is dat wij in het stadion willen hebben’. De fanatieke fans worden voor het gemak weggezet als ‘vandalen’ en stadionverboden worden bij bosjes uitgedeeld. Supporters die zoals altijd in het paars-wit naar de wedstrijd komen worden bij de stadionpoort geweigerd. Bij aanvang van de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen blijkt tevens dat inmiddels de hele Südkurve van stoeltjes is voorzien.

Na deze provocaties worden half september de gesprekken met de clubleiding afgebroken, omdat ze geen enkel effect hebben gehad. Red Bull doet waar het zin in heeft en luistert totaal niet naar de wensen van de fanatieke supporters. Op 17 september wordt een actiedag georganiseerd, waarop door heel Europa spandoeken en steunbetuigingen op de tribunes te bewonderen zijn. Hierbij is de inmiddels gevleugelde term ‘Against modern football’ voor het eerst in vele stadions te zien. De supporters van wijlen Austria Salzburg bezoeken voor de laatste keer het stadion, waar ze met ontelbare fakkels en spandoeken zowel hun liefde voor Austria als hun woede over Red Bull tonen.

De supporters keren hun vermoorde club de rug toe en slaan de handen ineen. Eind oktober weten de fans het recht op de naam SV Austria Salzburg te verwerven. Een nieuwe club wordt opgericht onder de oude naam. Statuten worden opgesteld, spelers en sponsors worden in rap tempo verzameld. Nadat een poging om de licentie van een bestaande club op het vierde niveau over te nemen mislukt speelt SV Austria Salzburg op 29 juli 2006 uiteindelijk haar eerste wedstrijd. Voor enkele duizenden toeschouwers Lieferinger SV wordt in de 2. Klasse Nord (7e niveau) met 6-0 van het veld geveegd.

SV Austria Salzburg is ondertussen vier maal achteraan gepromoveerd, en bevindt zich na het kampioenschap van enkele weken geleden volgend seizoen in de Regionalliga West, het 3e niveau in Oostenrijk. Saillant detail is dat men in deze liga de beloften van ‘RB Salzburg’ ontmoet. Nog twee promoties en men ontmoet de hoofdmacht. Gezien de serieuze aanpak en glorieuze opmars van de club is dit geenszins onmogelijk. Oefenwedstrijden tegen Notts County en Rapid Boekarest geven aan dat de club ook in het buitenland erkend wordt.

De enkele duizenden supporters die Austria Salzburg momenteel steunen staan echter qua aantal in schril contrast met de 14.000 toeschouwers die Red Bull Salzburg gemiddeld trekt. Het succes van het sponsorspeeltje trekt mensen aan die goed voetbal willen zien, maar niets hebben met voetbal- of supporterscultuur. Een overigens ook in Alkmaar niet geheel onbekend verschijnsel, zij het op totaal andere schaal.

Red Bull Salzburg is succesvol, maar de club heeft zichzelf vergankelijker dan ooit gemaakt. De aanhang is een zeepbel, die bij mindere resultaten uit elkaar spat. De club heeft geen trouwe achterban meer om op terug te vallen. De sfeer is het stadion is kil. De trouwe Salzburgers staan bij Austria op de tribune. De meelopende Salzburgers zitten bij Red Bull op hun stoeltje. Red Bull zal uiteindelijk moeten boeten voor de coup die het pleegde op Violett-Weiss. Is het niet de club zelf die implodeert kan Austria Salzburg misschien een handje helpen als het nog twee maal promoveert. Een supportersclub die hét uitwas van modern voetbal verslaat is immers de ultieme overwinning.

Geplaatst op in Nieuws 2 reacties