KNVB verwerpt achteloos beroepszaken

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond is van mening dat het juist gehandeld heeft bij de bestraffing van zestien AZ-supporters die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan kwetsende spreekkoren in de richting van ajax-spelers en –supporters. Dertien supporters die in beroep gingen zagen hun beroepszaak zonder heldere verklaring verworpen worden.

De supporters wijzen in hun aangespannen beroep op het ontbreken van bewijslast of de onduidelijkheid hiervan. De KNVB vindt de verklaring van één steward voldoende bewijs om een supporter voor negen maanden uit het stadion van zijn favoriete club te verbannen. Ergens begrijpt de bond ook wel dat dit tamelijk magertjes is. Daarom ‘voegt de [beroeps]commissie hieraan toe dat […] niet de strakke bewijsregels van toepassing zijn die in een strafrechtelijke procedure gelden.’ Bovendien werpt de bond tegen dat de supporters met het beroep‘voorbij gaan aan het voortraject en de toets die de KNVB in deze doorloopt’. Wat dit precies is wordt echter niet duidelijk. ‘De KNVB maakt hierbij een afweging of er voldoende grond is voor het opleggen van de civielrechtelijke maatregel van een landelijk stadionverbod.’

De KNVB neemt aan dat de stewards te vertrouwen zijn. Per bestrafte supporter is er steeds minimaal één steward die de fan kwetsende spreekkoren hebben horen en/of zien zingen. Voorbeelden van deze gezangen zijn ‘De Zeeuw is een kankerjood’, ‘Suarez, is een kankerjood, Suarez val maar lekker dood’ en ‘Hamas, Hamas, alle joden aan het gasssssss’. Kennelijk waren de spreekkoren toch niet zo massaal als de KNVB wil doen geloven, want bovenstaande teksten staan wat knullig opgeschreven en kloppen strikt genomen niet eens. Het is volgens de KNVB echter ‘voldoende duidelijk’ dat de bestrafte supporters aan bovenstaande spreekkoren te relateren zijn. Moeilijke vragen gaat de bond uit de weg. ‘De commissie stadionverboden [acht] een mondelinge toelichting in deze kwestie niet noodzakelijk’. En ‘de aangevoerde stelling dat er sprake is van willekeur wordt […] als onvoldoende onderbouwd verworpen.’

In de Standaardvoorwaarden van de KNVB, na het lezen waarvan je je afvraagt wat er nog wél mag, wordt al even laconiek omgesprongen met de rechten van supporters. ‘De KNVB is gerechtigd om stadionverboden op te leggen aan een ieder die volgens een melding van de club […] een strafbaar feit heeft begaan dan wel ten aanzien van wie een vermoeden bestaat dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan voetbalgerelateerd wangedrag.’

Het lachwekkende is dus waar: de KNVB handelt geheel conform haar eigen richtlijnen, waar naar eigen zeggen ook nog eens het Nederlands recht op van toepassing is. Eén steward die een vermoeden heeft dat een supporter zich schuldig heeft gemaakt aan spreekkoren is dus voldoende om iemand voor negen maanden het stadion uit te bonjouren. Voetbal van de supporters? Allerminst, de bobo’s in Zeist bepalen wie er in de stadions zitten.

Het beroep is een wassen neus. In de Standaardvoorwaarden wordt trots gemeld dat het mogelijk is in beroep te gaan, maar in de praktijk blijkt dat de commissie lachend nog eens vertelt dat ze alles kunnen doen op basis van een vermoeden en keihard vasthoudt aan de straf. Echter, ‘het beroep laat de mogelijkheden om het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen onverlet.’ De laatste kans op rechtvaardigheid.KNVB verwerpt achteloos beroepszaken.

Gebruikte bronnen:
Standaardvoorwaarden KNVB
Brief KNVB aan supporters met afwijzing beroep

Geplaatst op in Nieuws Reageer