Gemeente Alkmaar houdt vast aan alcoholverbod stadion

De Gemeente Alkmaar is niet van plan haar beslissing over de drooglegging van het Victorie Stadion te heroverwegen. De gemeente meldt Supportersbeweging Victoria Alkmaar dat ‘de gemeente niet het voornemen [heeft] een andere, dan de reeds ingestelde, richtlijn te hanteren voor wat betreft het consumeren van alcoholische dranken op de tribunes van het AZ-stadion’. Hierdoor blijft het huidige compromis, light-bier met 3,5% alcohol dat overal mag worden gedronken, in stand. Momenteel is het alleen in het hoofdgebouw en in het Supportershome toegestaan alcohol te schenken. Drank meenemen op de tribune is echter ten strengste verboden, omdat de gemeente AZ geen terrasvergunning wil geven.

In het hoofdgebouw wordt voor, tijdens en na de wedstrijd alcohol geschonken. In het Supportershome zou dit ook mogelijk zijn, maar de Supportersvereniging AZ stuit hierbij op enkele praktische bezwaren die dit verhinderen. Ten eerste moet men verhinderen dat mensen met bier de tribune op gaan, waardoor bij iedere deur stewards geposteerd zouden moeten worden. In de naastgelegen ruimte zou dan wel weer light-bier gehaald moeten worden, dat wel mee de tribune op mag. Bovendien is het Supportershome voor en tijdens wedstrijden ook voor niet-leden toegankelijk omdat het als pauzeruimte dient voor de voltallige Van der Ben-tribune, waardoor capaciteitsproblemen kunnen ontstaan als iedereen voor deze ruimte kiest. Omdat iedereen z’n bier binnen op moet drinken blijven meer mensen binnen staan, waardoor de capaciteit van 500 man snel overschreden zou worden. Controle hierop is vanwege de vele in- en uitgangen vrijwel onmogelijk. Ook zou het onrechtvaardig zijn voor SV-leden van andere tribunes als zij niet in het Supportershome kunnen komen om een biertje te drinken.

Er zijn kortom te veel praktische problemen die het schenken van normaal bier verhinderen. Alleen een terrasvergunning van de Gemeente Alkmaar zou het mogelijk maken om bier te schenken, maar de gemeente wil hier dus voorlopig niet aan.

Geplaatst op in Nieuws Reageer