Drukbezochte forumavond biedt perspectief

Dinsdagavond 19 januari vond de jaarlijkse forumavond plaats, georganiseerd door de Supportersvereniging AZ. Ook voor Victoria Alkmaar een ideale mogelijkheid om eens rechtstreeks met de heren Marcel Brands (technisch directeur), Toon Gerbrands (algemeen directeur) en Rob Koning (veiligheidscoördinator) te praten, zeker omdat AZ heeft aangegeven ons voorlopig niet als gesprekspartner te zien. De opkomst was met zo’n 180 mensen erg hoog, zeker in vergelijking met vorig jaar toen slechts 50 mensen de moeite namen naar het stadion te komen. Met zo’n 50 aanwezige leden van Victoria, die samen een groot deel van de vragen hebben gesteld, is onze komst niet onopgemerkt gebleven. Dank aan alle leden die hier een bijdrage aan hebben geleverd!

De avond begint met een inleiding over de huidige stand van zaken rond de afwikkeling van het faillissement van DSB met de curatoren. Brands meldt dat AZ in een afrondende fase zit om de aandelen terug te krijgen in eigen bezit, met steun van regionale sponsors. Deze oplossing wordt breed gedragen onder de supporters.

De vragen die Victoria heeft gesteld op de forumavond zullen hieronder kort besproken worden.

1) Waarom speelt AZ in de tweede helft nog steeds richting het uitvak en niet richting de eigen fanatieke aanhang? Dit zou erg gewaardeerd worden! Vorig jaar was de reden het bijgeloof van Schaars, maar gezien de resultaten in de eerste helft van dit seizoen kan dit geen punt meer zijn?

Het antwoord blijft hetzelfde als vorig jaar: Het bijgeloof is iets wat bij Schaars en de overige spelers heilig is. Marcel Brands geeft echter aan dat dit nogmaals voorgelegd gaat worden aan de aanvoerder.

2) Waarom is er nog steeds geen afscheid genomen van Barry Opdam?

AZ heeft dit jaar drie verzoeken neergelegd bij Red Bull Salzburg om een wedstrijd tegen deze club te organiseren. Alle verzoeken zijn echter afgewezen door de van ziel ontdane club. Brands geeft aan dat AZ nu zoekt naar een passend alternatief om alsnog afscheid te kunnen nemen van Barry.

3) Marcel Brands geeft in een interview aan dat Louis van Gaal de ideale voorzitter zou zijn. Welke kwaliteiten heeft hij die hem tot de gewenste voorzitter maken? Van Gaal heeft in het verleden zeer denigrerende uitspraken gedaan over AZ-supporters. In welk perspectief plaatst Marcel Brands deze uitspraken in relatie tot het voorgestelde voorzitterschap?

Brands geeft aan dat de uitspraken verkeerd zijn geïnterpreteerd door de media. Brands noemt Van Gaal een zeer goede trainer en geeft aan dat Van Gaal bij AZ ´zijn fijnste tijd´ heeft gehad. Brands heeft echter nooit gezegd dat Van Gaal de ideale voorzitter zou zijn, en een eventueel voorzitterschap van Van Gaal is dan ook totaal niet aan de orde.

4) Gaat er nog wat gebeuren aan de penibele situatie waarin de rolstoelers zich bevinden?

Toon Gerbrands is hier duidelijk in: “Alles is geprobeerd, de plateaus zijn verhoogd en verbreed, een plaats op de tribune is bekeken maar afgekeurd door de brandweer. Ook dug-outs zijn geprobeerd, maar deze worden te hoog en zouden het zicht van de mensen op de eerste twee rijen belemmeren. Dit omdat de tribune van de Molenaar-tribune lager is dan die van de Victorie-tribune, waar de eerste rij wel gewoon over de spelersdug-out heenkijkt. Ook is er geen mogelijkheid om de rolstoelers te plaatsen in het hoofdgebouw, dit in verband met de aanwezige liften en branddeuren, die bij een brand als eerste dicht klappen.” Het blijft dus bij extra zorgzame stewards en gratis warme dranken.

5) Is het mogelijk om de muziek uit te laten na de wedstrijd totdat de spelers bedankt zijn voor bewezen diensten?

Volgens Gerbrands is dit wel mogelijk, maar zitten de mensen op de hoofdtribune dan in stilte, iets wat daar kennelijk niet gewaardeerd wordt. “Wat een mogelijkheid is en wat geprobeerd kan worden, is het plaatselijk uitzetten van de boxen. De muziek wordt dus uitgezet in de vakken waar de spelers langs lopen na de wedstrijd. Dit blijkt technisch mogelijk.”

6) Waarom vind de DJ het leuk om tegen Vitesse een liedje van ‘Maya de Bij’ te draaien?

Een vraag die met wat gelach werd ontvangen door de zaal, maar prima werd beantwoord door Gerbrands: “De DJ vind het tenue van Vitesse op een bijenoutfit lijken, vandaar dat het werd gedraaid. We moeten echter uitkijken met dit soort nummers dat we onze tegenstanders niet belachelijk gaan maken”. Iets wat namens ons de achterliggende gedachte was bij het stellen van de vraag. “Ook moeten we uitkijken dat we niet te veel toeters en bellen in het stadion krijgen. Over muzieksmaak valt niet te twisten, maar ik ben het er wel mee eens dat het poppekast-gehalte wat omlaag mag.”

7) Is AZ van plan wat te gaan doen aan de mensen die in de tachtigste minuut naar huis rennen?

Hoewel AZ het volkomen met de supporters eens is, weet de club niet zo goed wat het er mee aan moet. Er wordt gevraagd naar een idee. Als antwoord komt uit de zaal om voor een wedstrijd met de microfoon in de hand op de middenstip een oproep te laten doen door bijvoorbeeld Stijn Schaars, Marcel Brands of Toon Gerbrands, om de supporters er van te overtuigen dat het niet alleen hinderlijk is voor de mensen die wel willen blijven zitten, maar ook respectloos is richting de spelersgroep. AZ zal dit gaan voorstellen aan de spelersgroep.

8 ) Hoe staat AZ tegenover een verhuizing van supporters die graag achter het doel willen plaatsnemen om zodoende de Ben Side een grotere vorm te geven?

Gerbrands geeft aan dat AZ hier positief tegen over staat! Het is gecheckt bij Martin Dekker, verantwoordelijk voor de ticketing bij AZ. Hij geeft echter aan dat de verzoeken tijdig ingediend moeten worden en dat het niet per direct geregeld zal zijn. Het is dus aan ons hier op een tijdige manier mee te beginnen en dit de laten slagen.

9) Hoe staat AZ tegenover supportersinbreng bij de maak van het wedstrijd(uit)shirt? Bij andere clubs is dit een succes. Het shirt wordt gewaardeerd en wordt daarom ook veel verkocht. Quick kan alsnog haar creatieve gang gaan, de supporters beslissen alleen over een bepaald kader.

AZ meldt open te staan voor dit idee, maar het te moeten bespreken met de huidige kledingsponsor Quick. In ieder geval kan er geen keuze meer gemaakt worden over het shirt voor het komende seizoen 2010/2011, omdat dit reeds vaststaat.

10) Waarom mochten sponsoren wel min of meer vrij naar Luik reizen en werden de supporters de dupe van falend beleid van AZ?

De combi naar Luik was een grove inschattingsfout van Rob Koning en de Supportersvereniging. De SV heeft de beslissing van Koning niet teruggedraaid, terwijl ze dat wel had kunnen doen. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of Koning met zijn ervaring serieus heeft gedacht dat er 1600 AZ’ers in de bus kruipen, ook als de wedstrijd in Luik nog van belang was voor overwintering in de Champions League. Koning weet hier niet erg duidelijk op te antwoorden, maar verweert zich tegen al te veel verwijten. Het feit dat de sponsors niet in Alkmaar maar in Maastricht op mochten stappen had te maken met het feit dat Luik dit zo bepaald had, en dat AZ dit niet onnodig moeilijker wilde maken. AZ erkent dus kortom de inschattingsfout die gemaakt is en zal het in de toekomst hopelijk voorkomen.

11) Hoe kan het dat er een grote groep supporters van Luik op onze tribunes terechtkwamen tijdens de thuiswedstrijd?

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Standard zat een groep van zo’n dertig Belgen in vak O op de Molenaar-tribune. Gerbrands meldt in eerste instantie dat dit sponsorkaarten moeten zijn geweest, maar in de zaal wordt verklaard dat men de kaarten bemachtigd bleek te hebben door clubkaarten te bestellen en vervolgens kaarten te kopen. Gerbrands is hier erg verbaasd over, omdat Martin Dekker (afdeling kaartverkoop) dit soort dingen meestal scherp in de gaten houdt. Hij zal navraag doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren.

12) Waarom zitten er altijd zoveel supporters van de tegenpartij op de hoofdtribune? Met name tijdens de wedstrijd tegen de provinciegenoot was het schrijnend om te zien dat bijna de gehele tribune stond te juichen na een goal van de uitspelende club.

Toon Gerbrands zegt ten eerste zich hier ook enorm aan te ergeren. Als hij zelf gasten meeneemt instrueert hij hen zich te gedragen, wat inhoudt dat ze geen blijk geven van een mogelijke voorkeur voor de tegenstander van AZ. De sponsors van AZ ontberen dit fatsoen kennelijk. Gerbrands geeft aan dat het moeilijk is hier wat aan te doen, omdat het niet verboden is kaarten ter beschikking te stellen aan relaties. De tegenwerping van Victoria dat in het huishoudelijk reglement van AZ toch echt vermeld staat dat ‘Het de sponsors verboden [is] om de op de voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen, cq te verkopen aan supporters van de tegenpartij’ biedt geen soelaas. Wel zijn sponsors verantwoordelijk voor de gasten die ze meenemen naar de wedstrijd. Sponsors die herhaaldelijk gasten meenemen die zorgen voor onrust worden hierop aangesproken, en ook mogelijk gekort in het aantal beschikbare kaarten. AZ zal het probleem nog eens aankaarten bij de sponsoren.

Wel wordt nog vermeld dat er bij elke wedstrijd, maar met name rond de derby tegen de hoofdstedelingen, scherp toezicht is op shirts, sjaals of wat dan ook die een andere clubvoorkeur dan AZ uitspreken. Dit soort uitingen zijn ook op de hoofdtribune verboden.

In de zaal wordt nog gevraagd waarom uitsupporters, als ze er al zijn, zich op de hoofdtribune in Utrecht en Rotterdam wel discreet gedragen. ‘Omdat anders de tribune bestormd wordt’, is het antwoord van Rob Koning. De zaal beseft de betekenis van deze woorden sneller dan Koning.

13) Wat gaat er gebeuren met de namen van de mensen die zijn genoteerd n.a.v. de spreekkoren tegen Ajax?

De KNVB is nog steeds bezig met een onderzoek. AZ wacht hiervan de uitslag af. Naar aanleiding daarvan zal bepaald worden wat voor maatregelen er genomen zullen worden.

14) Waarom gedragen de stewards zich bij AZ als halve politieagenten?

Hoewel het probleem de bestuursleden grotendeels vreemd is, wijst Gerbrands wel meteen op het sowieso bestaande spanningsveld tussen de belangen van de stewards (veiligheid) en de belangen van de supporters (vrijheid, sfeer). Dat dit soms meningsverschillen oplevert is onvermijdelijk. Toch zijn veel supporters van mening dat dit niet het enige probleem is. Hoewel sommige stewards gewaardeerd worden is de algehele indruk toch erg negatief. Er wordt in de ogen van de supporters teveel gezeurd over kleine dingen, terwijl het praten in de oortjes en het naar boven kijken bij de vakken X en W een ongemakkelijk gevoel geeft en irritatie opwekt. Victoria stelt voor een gesprek aan te gaan met Rob Koning en enkele hoofdstewards om deze problematiek eens rustig te bespreken. Gerbrands en Brands staan hier positief tegenover, terwijl Rob Koning, hoewel wat afhoudend, uiteindelijk ook instemt. Hierover zal binnenkort contact worden opgenomen met AZ.

15) Waarom is het niet mogelijk om voor de wedstrijd een normaal glas bier te drinken in het supportershome?

AZ wijst naar de gemeente, en vermeldt dat de gemeente dit verbiedt. Op de tribune is het geheel verboden om alcohol te drinken, en het lightbier wordt door de gemeente gedoogd. Binnen is het echter wel mogelijk, want in het hoofdgebouw wordt naar hartelust getapt en gedronken. Het Supportershome heeft ook een alcoholvergunning, zo weet Victoria te melden. Het is dus volgens de gemeente mogelijk ook voor en tijdens de wedstrijd normaal bier te schenken. Gerbrands kijkt hiervan op en vraagt dit op schrift te stellen. Victoria zal dit dan ook zo snel mogelijk gaan doen. De achterliggende gedachte van het schenken van echt bier in het home voor de wedstrijd, is om het voor meer mensen aantrekkelijk te maken eerder naar het stadion te komen.

16) Wat mag er nu wel en wat mag er niet op spandoekengebied?

AZ krijgt van allerlei binnen- en buitenlandse bezoekers complimenten hoe netjes, schoon en mooi het in en om het stadion allemaal is. Een van de factoren die hieraan bijdraagt is het feit dat er geen discriminerende of anderszins beledigende spandoeken in het stadion te zien zijn. AZ streeft ernaar fatsoen uit te stralen. Een spandoek mag best ludiek of grappig zijn, maar geen personen of instanties beledigen. Hoewel AZ in het verleden wel eens te ver gegaan is met het verbieden van doeken blijft de regelgeving grotendeels hetzelfde.

AZ is strikt genomen niet verantwoordelijk voor wat er in het uitvak gebeurt, maar wenst ook hier dezelfde regels te hanteren als in de thuisvakken.

17) Kan er wat gedaan worden aan de hoge hekken bij het trainingsveld? Het volgen van een training is hierdoor haast onmogelijk, of in ieder geval niet prettig. Niet erg gastvrij. Zelfs een bankje ontbreekt. In De Hout was dit beter geregeld.

Gerbrands verklaart dat het inderdaad geen pretje is een training te bekijken, maar dat er om veiligheidsredenen geen aanpassingen worden gedaan in en om het traingsveld. Bankjes zouden gevoelig zijn voor vandalisme, terwijl de hoge hekken (nachtelijke) invasie van het peperdure veld meer verhinderen dan lage hekken.

18) In dit artikel

http://www.az.nl/index.php?id=81&newsid … lderid=223

refereert Toon Gerbrands aan de vrijwilligers (verkeersregelaars, stewards etc.) als de cultuurbewakers van AZ. Wat is volgens Toon Gerbrands de cultuur van AZ?

AZ krijgt altijd complimenten krijgt van bezoekers van andere clubs over de enorme gastvrijheid waarmee ze ontvangen worden bij de club. Gerbrands roemt de inzet van de vrijwilligers en geeft aan dat zij met hun positieve en gastvrije opstelling deel uitmaken van de cultuur die AZ wil uitdragen. Namelijk: een nette en gastvrije club voor diegenen die hier op bezoek komen.

Nadat de lijst met ingediende vragen afgehandeld is gaat de microfoon nog even door de zaal voor de rondvraag. Hierbij wordt onder meer ingegaan op inspraak van supporters in het bestuur.

Als voorbeelden worden Barcelona en NAC aangehaald. Bij de eerste beslissen leden (socios) van de club over allerlei zaken, waaronder het kiezen van de voorzitter. Bij NAC heeft een vertegenwoordiger van de supporters zitting in het bestuur, en staat in een manifest de clubcultuur van de club vastgelegd. AZ meldt open te staan voor supportersinbreng, maar houdt een slag om de arm aangezien het nog onduidelijk is hoe de toekomst van AZ er precies uitziet. Als het aan Gerbrands en Brands ligt is het echter wel mogelijk en via een soort commissie van capabele supporters meer invloed uit te oefenen op de club. Wat betreft het vastleggen van een aantal belangrijke zaken omtrent de clubcultuur bestaat er momenteel een zogenaamd ‘gouden aandeel’ waarin onder meer de speelstad, clubkleuren en clubnaam zijn vastgelegd. Uitbreiding hiervan zou wellicht mogelijk zijn.

Ook over de stadionnaam kan Gerbrands nog weinig zeggen, omdat men nog in afwachting is van de onderhandelingen die René Nelissen as we speak voert met de curatoren. Gerbrands zag vooralsnog slechts twee mogelijkheden: óf een [sponsornaam] Stadion, óf het onder de supporters breed gedragen Victorie Stadion. De in de zaal geopperde combinatie van beide opende de ogen van Gerbrands, en wordt ter zijner tijd zeker ter sprake gebracht.

AZ wordt verweten weinig te doen aan haar historie. Hoewel in het stadion een hoekje is ingericht en de ruimtes allemaal namen van oud-spelers en -trainers hebben gekregen, is er buiten het stadion niets van de rijke historie van AZ te merken. Het idee om het tunneltje te versieren met graffiti stuit op weerstand bij de nauwelijks meewerkende gemeente. Het idee om de eveneens voor graffiti geschikte muren rond het stadion een minder grauw aanzien te geven stuit op enige weerstand bij Gerbrands. Hij vreest dat dit ook vandalistische graffiti aan zal trekken, en het geheel een minder mooie aanblik zal geven dan nu. Wederom worden persvoorlichters en zaakwaarnemers die uit beleefdheid eens een complimentje gaven over het stadion aangehaald.

Tot slot volgt nog een vraag over de gemeente. AZ betreurt ook ten zeerste dat ondanks herhaaldelijke gesprekken met de gemeente Alkmaar men niet heeft kunnen overtuigen. Onder meer de combi’s waar elke (!) bezoekende club mee geconfronteerd wordt zijn ook AZ een doorn in het oog. Victoria zal proberen een gesprek aan te gaan met zowel AZ als de gemeente over deze problematiek.

Victoria kijkt als gezegd terug op een succesvolle forumavond. Hoewel lang niet alle vragen een positief antwoord opleverden, bieden andere antwoorden voldoende perspectief om hierop door te gaan. Victoria zal zich de komende tijd dan ook gaan inzetten om de vanavond gegeven ruimte zoveel mogelijk te benutten.

Geplaatst op in Nieuws Comments Off on Drukbezochte forumavond biedt perspectief