Fotoverslag AZ-SC Cambuur

Het gebeurt niet al te vaak dat AZ in eigen huis een halve bekerfinale speelt en het leek ons daarom afgelopen donderdag een mooie gelegenheid om fotograaf Marco Magielse te vragen zijn lens uitsluitend op de tribunes te richten. lees verder

Autocombi naar vernieuwde Adelaarshorst

AZ start het nieuwe jaar met een uitwedstrijd tegen nieuwkomer Go Ahead Eagles in een (gedeeltelijk) nieuw stadion, de Adelaarshorst. Naast de hoofdtribune werd gelukkig ook de tribune achter het doel inclusief het uitvak verbouwd, en vooral flink verbeterd. lees verder

1000 AZ'ers naar Twente!

Supportersbeweging Victoria Alkmaar, Supportersvereniging AZ en AZ slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat we met duizend AZ'ers naar FC Twente gaan! Het uitvak in Enschede telt 1000 plekken die gratis beschikbaar worden gesteld door FC Twente. lees verder

Fotoverslagen

Oh Oh Den Haag… ME, bier en 3 punten

Waar na een gezellige middag en een mooie overwinning op ADO Den Haag zaterdagavond een goed gevoel zou moeten overheersen is bij veel AZ-supporters het tegenovergestelde het geval. Door buitenproportioneel politieoptreden en enkele supporters die te veel hadden gedronken ontstond op de parkeerplaats bij het uitvak een chaotische situatie waarin een massale vechtpartij uiteindelijk nipt werd voorkomen, maar waardoor wel 11 supporters de wedstrijd hebben moeten missen.

De goede stemming in de bus sloeg om toen vlak voor aankomst bij het uitvak een supporter onwel werd. De consternatie die dit veroorzaakte werd door de politie al snel geïnterpreteerd als bedreigend, waarna een peloton ME werd aangerukt dat de sfeer geen moment aanvoelde. Omdat overleg niet mogelijk was en ondertussen supporters de toegang tot het vak werd geweigerd omdat ze in de ogen van de politie te veel gedronken zouden hebben liep de spanning tussen ME en supporters steeds verder op. Dat versterkte bij de ME het vooroordeel dat de supporters dronken en agressief waren, en werkte andersom bevestigend in het vooroordeel van supporters dat de politie er weer eens op uit was om supporters te pakken. Dat het niet tot een massale vechtpartij is gekomen is vooral te danken aan de zelfbeheersing van supporters en aan sussend optreden van supporters én stewards van AZ.

Aanhoudingen en inschattingsfouten

In de chaos werden 4 supporters aangehouden wegens ‘openbaar dronkenschap’ of ‘belediging’, terwijl 7 de toegang tot het stadion werd ontzegd. Zij moesten in de bus wachten tot ze na afloop mee terug naar Alkmaar konden rijden. Dat bleek al snel een leugen en ook deze supporters werden grondig gefouilleerd, geïntimideerd en uitgelachen toen ADO Den Haag scoorde voor ze alsnog met een boete werden opgezadeld. De politie had de onnodige aanhoudingen op dat moment ook al trots op Twitter gemeld om de indruk te wekken dat de wereld weer een stukje veiliger is geworden met het oppakken van een handvol hooligans. In feite werd slechts agressie, wantrouwen en woede gezaaid onder een groep normale supporters.

Supporters die de wedstrijd in de bus op de radio moesten volgen werd ondertussen nog even pesterig gevraagd of ze niet naar de wedstrijd moesten. ME’ers gaven toe niets met voetbal te hebben en niet te snappen dat je een biertje drinkt voor je naar een wedstrijd gaat. Dat moest toch wel betekenen dat wij ‘niet voor het voetbal komen’. Een merkwaardige indruk van een nietsontziende agent die net met geheven wapenstok op een groep supporters is afgestormd, zeker gezien het feit dat alle supporters via allerlei regels en restricties waren afgereisd naar een afgeschermd uitvak met hekken en beveiliging waarbij vergeleken de gemiddelde gevangenis een gastvrij etablissement is. Wat moet je in zo’n omgeving als je niet voor het voetbal komt? Het is op z’n minst opvallend dat er onder de verantwoordelijken niemand was met enige kennis van de supporterscultuur. Het beeld van de politie en de eigenlijke gebeurtenissen verschilden daarom enorm.

In de rust werden op basis van een noodverordening ook nog eens alle bussen leeggehaald. Hierbij werd alles gestolen ‘waar je mee kunt gooien’, waaronder alle drank, van bier en water tot cola en fris. Ook koelelementen en zelfs broodjes werden door de politie meegenomen. In onze ogen een doelloze actie bij een bus die op het punt staat Den Haag alweer te verlaten. Bovendien de zoveelste actie die de vlam in de pan had kunnen doen slaan en de supporters en stewards dus weer dwong om ook na afloop nog alle zeilen bij te zetten om de relatieve rust te bewaren.

Eigen verantwoordelijkheid supporters

Los van de fouten die de politie heeft gemaakt kunnen we niet heen om het feit dat een aantal AZ-supporters zich heeft misdragen. Zowel tegenover agenten als stewards en zelfs medesupporters en organisatoren van de busreis van Victoria is een aantal jongens vooral verbaal over de schreef gegaan, waarschijnlijk vooral omdat ze meer hadden gedronken dan ze blijkbaar aankunnen. Dat we de volgende dagen berichten kregen met excuses en uitleg is goed bedoeld, maar natuurlijk te laat. Het gaat erom dat je je kunt gedragen op de momenten dat het nodig is, alleen al omdat je met dit gedrag ook medesupporters en de club als geheel dupeert. Het is vooral aan bemiddeling van AZ te danken dat niet alle twee Victoria-bussen of zelfs alle supporters direct zijn teruggestuurd. Hoe absurd het ook zou zijn geweest, feit is dat voetbalsupporters bij dit soort wedstrijden extra in de gaten gehouden worden en dat de minste aanleiding genoeg is om in te grijpen. Zeker als we met de eigen bus(sen) reizen. Zorg dus dat je politie en ontvangende club geen enkel excuus biedt om in te kunnen grijpen.

Sommige supporters lijken niet de beseffen dat Victoria met het organiseren van de busreizen een grote verantwoordelijkheid neemt en de nek uitsteekt om ervoor te zorgen dat supporters op een gezellige, laagdrempelige manier uitwedstrijden kunnen bezoeken. Ook de organisatoren van Victoria hebben zaterdag bijna de hele wedstrijd gemist om buiten de aangehouden supporters bij te staan en te overleggen met politie en stewards van AZ en ADO Den Haag, terwijl het iets blijft wat we vrijwillig en in onze vrije tijd doen. Dat geldt ook voor het in allerijl ingelaste gesprek bij AZ vanochtend waar tussen de bedrijven door tijd voor moest worden gemaakt en dat geldt ook volgende week voor een afspraak met de politie Den Haag. Voor de busreizen hebben we niet voor niets een leeftijdsgrens van 18 jaar ingesteld omdat we van supporters verwachten of eigenlijk zelfs eisen dat ze zich volwassen en verantwoordelijkheid gedragen. We gaan er daarbij vanuit dat iedereen die naar uitwedstrijden gaat zichzelf voldoende in de hand heeft om ten allen tijde aanspreekbaar te zijn en zich normaal te gedragen en hier dus ook rekening mee houdt qua drankgebruik. Drugsgebruik kan bovendien niet getolereerd worden.

We strijden er op landelijk niveau en in samenwerking met AZ voor om ervoor te zorgen dat supporters zo vrij mogelijk naar wedstrijden kunnen en willen ook onze busreizen aan zo min mogelijk restricties binden. Voorwaarde moet echter wel zijn dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dus ook weet waar zijn grens ligt qua alcoholgebruik. Alleen dan is het voor ons mogelijk om in de toekomst weer busreizen te organiseren. AZ prijst overigens de organisatie van Victoria en van een eventueel verbod op busreizen is dan ook geen sprake. Als wij er vertrouwen in hebben dat de gebeurtenissen in Den Haag eens maar nooit weer zijn zullen we er voor gaan zorgen om zo snel mogelijk weer een reis te organiseren die net zo’n succes wordt als de eerdere trips naar FC Twente en ADO vorig jaar en eerder dit seizoen Heracles.

Nasleep

Inmiddels hebben we de gebeurtenissen met AZ en de politie Alkmaar nabesproken. Conclusie was dat een opeenstapeling van incidenten tot de chaos heeft geleid, mede door inschattingsfouten van de politie en onverantwoordelijk gedrag van een aantal supporters. De politie Alkmaar heeft de Haagse collega’s geadviseerd terughoudender op te treden, maar kan op vreemde bodem uiteindelijk ook niet meer dan dat. Na het omwisselen is aan Den Haag doorgegeven dat de stemming in de bussen uitgelaten was, maar nadrukkelijk niet negatief. De Wet van Murphy trad pas in werking toen een supporter in de bus onwel werd en daardoor iemand van Victoria bij aankomst direct uit de bus sprong om dit melden en hulp te zoeken, waarbij achter hem ook iemand met een blik bier naar buiten kwam. Wat volgde is hierboven afdoende beschreven.

Doel van ons en AZ is om in elk geval de 7 boetes en daardoor zeer waarschijnlijk bijbehorende stadionverboden van tafel te krijgen van degenen die eigenlijk in de bus hadden moeten blijven. Ook AZ is namelijk niet te spreken over het feit dat afspraken zijn geschonden door de Haagse politie. De stewards hebben ter plekke bovendien uitstekend geholpen en een aantal supporters uit handen van de politie kunnen houden. AZ heeft geprobeerd zoveel mogelijk supporters binnen te krijgen, maar kan net als de stewards van ADO Den Haag uiteindelijk ook niet op tegen de wil van de politie – zeker als supporters niet willen luisteren en meermaals met veel misbaar verhaal komen halen. Dan val je ook bij de politie op en wordt je er sneller tussenuit gehaald dan wanneer je je rustig gedraagt en gewoon naar binnen gaat. Iedereen kan er, ook en zeker afgelopen zaterdag, op vertrouwen dat de organisatoren van Victoria en de stewards van AZ alles doen wat in hun macht ligt om voor alle AZ-supporters op te komen. Groepen supporters die er bij komen staan helpen daarbij niet – hoe goed bedoeld het vaak ook is.

Volgende week volgt nog een gesprek met de politie Den Haag. We zullen hierin in elk geval de geschonden afspraak met de 7 bussupporters bespreken en ook het leeghalen van de bussen ter discussie stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek zullen we kijken of we nog verdere (juridische) stappen zetten. Dat geldt ook voor de 4 supporters die zijn aangehouden. De meesten van de 11 hebben zich al gemeld bij ons en we adviseren de rest dat ook te doen. Door de zaken te bundelen kunnen we samen met onze advocaat makkelijker kijken wat de mogelijkheden zijn. Mailen kan naar info@victoria-alkmaar.nl.

ADO Den Haag-AZ (001b)

De dag begon eigenlijk nog best relaxt met een duik in zee en een biertje op het strand. Kan erger, eind september

ADO Den Haag-AZ (1)

Daarna maar eens koers zetten naar de stad áchter de duinen, dit keer voor het eerst met twee Victoria-bussen

ADO Den Haag-AZ (13)a

Onderweg nog even een kroegje pakken

ADO Den Haag-AZ (14a)

Uiteindelijk is met nog tientallen autogangers die ook een biertje komen halen dik honderd man in en om de kroeg

ADO Den Haag-AZ (22)

Tegen zevenen draaien we het dorp uit naar het omwisselpunt langs de A4

ADO Den Haag-AZ (23)

De sfeer zit er goed in

ADO Den Haag-AZ (30)a

Dat blijft zo op het omwisselpunt, waar de overwegend Poolse vrachtwagenchauffeurs het allemaal prachtig vinden en ook hun eigen voetbalverhalen beginnen op te hangen

ADO Den Haag-AZ (33)a

Drukte bij het omwisselen

ADO Den Haag-AZ (34)

Het stickers plakken kan uiteraard niet uitblijven

ADO Den Haag-AZ (44)

En dan samen met de combibussen op weg naar Den Haag, waar zoals gebruikelijk niet bezuinigd is op politie-inzet. Het is toch maar de belastingbetaler die mag dokken

ADO Den Haag-AZ (45)

Terwijl er bij deze wedstrijd met nog geen 300 uitsupporters van AZ toch nauwelijks risico te bespeuren valt, zeker omdat de bussen via allerlei omwegen naar het uitvak worden geleid om te voorkomen dat er contact is met supporters van ADO Den Haag. Want dat zou natuurlijk direct misgaan, is de in Nederland wijdverbreide misvatting

ADO Den Haag-AZ (50)

Het stadion heeft ook in Den Haag helaas een sponsornaam heeft gekregen, al lobbyen enkele supporters voor Aad Mansveld Stadion

ADO Den Haag-AZ (55)

Bij het uitstappen van de bus raakt een supporter uit een Victoria-bus buiten bewustzijn en treedt de Wet van Murphy in werking

ADO Den Haag-AZ (56)

Uiteindelijk wordt 4 man meegenomen naar het bureau en moet 7 man tijdens de wedstrijd in de bus blijven

ADO Den Haag-AZ (60)

We zijn nog niet binnen of we moeten weer buiten gaan bemiddelen omdat de politie zich niet aan de afspraak houdt en de 7 uit de bus toch naar buiten haalt, streng ondervraagt en grondig fouilleert. We gaan in samenwerking met AZ proberen de opgelegde boetes voor zogenaamd openbaar dronkenschap ongeldig te laten verklaren

ADO Den Haag-AZ (62)

Daarna worden tot ieders verbazing ook de bussen leeggehaald

ADO Den Haag-AZ (64)

De sfeer in het uitvak is door alle gebeurtenissen chagrijnig, maar de doelpunten voelen toch als enige rechtvaardiging

ADO Den Haag-AZ (66)

De stoeltjes in Den Haag zijn na al die jaren nog steeds niet vervangen voor sterkere exemplaren, waardoor de ondingen er bij het minste of geringste vanaf vliegen

ADO Den Haag-AZ (71)a

Degenen die de wedstrijd wel hebben gezien kunnen melden dat het een hele aardige pot was met onder meer een prachtig doelpunt van Simon Poulsen

ADO Den Haag-AZ (74)

Ondanks dat het in de slotfase nog even spannend werd is de 2-3-overwinning terecht. De derde in een week alweer van interim-trainer Dennis Haar

ADO Den Haag-AZ (83)

Tot slot moeten we nog door een haag ME’ers naar de bussen. Op de terugweg blijkt de buschauffeur gelukkig nog een luikje te hebben waarachter een biervoorraadje verstopt zat, dus kunnen we iedereen toch nog wat drinken aanbieden als schrale troost. Ondanks alle irritatie bleef de bus zoals gebruikelijk heel en gedroeg iedereen zich ook verder prima, waardoor de buschauffeur wederom tevreden was over ons gezelschap

ADO Den Haag-AZ (87)

Nadat de auto’s zijn gepasseerd mogen dan ook de bussen vertrekken. Eindelijk weg uit Den Haag

Geplaatst op in Fotoverslagen, Nieuws 3 reacties

Applausminuut Marco van Basten

Supportersbeweging Victoria Alkmaar roept alle AZ-supporters op om in de 88e minuut van AZ-sc Heerenveen zaterdagavond te gaan staan en te applaudisseren (NIET klapperen!) als steunbetuiging aan Marco van Basten, de trainer van AZ die om gezondheidsredenen misschien niet in staat is het werk af te maken waar hij nog maar zo kort geleden aan begon.

De 88e minuut is gekozen omdat Van Basten als speler in de halve finale van het EK 1988 zijn iconische doelpunt maakte dat Nederland langs West-Duitsland bracht – in de 88e minuut ook nog eens. Let op: de 88e minuut loopt van 87:00 tot 87:59!

Zegt het voort en deel dit bericht om binnen 24 uur zo veel mogelijk mensen te bereiken! Wij zullen ondertussen AZ en de ongeveer 300 meereizende supporters van Heerenveen op de hoogte stellen. Laat zien dat AZ’ers elkaar steunen in voor- en tegenspoed en sta op in de 88e minuut.

WIJ ZIJN AZ!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

AZ Onder 14 op Non-League Day

Het interlandweekend staat weer voor de deur en dat betekent de aftrap van AZ Non-League Day voor alweer het derde seizoen op rij! Dit keer speelt AZ Onder 14 van trainer Michael Buskermolen zaterdag 6 september om 14:30 uur op het veld naast het stadion tegen de leeftijdsgenoten van ADO Den Haag C2. De weersvoorspelling is goed, je kunt staan op de tribunes langs het veld en de biertap is geopend, dus alle reden om zaterdag eens te komen kijken bij de jeugd!

De volgende Non-League Day is op zaterdag 11 oktober. AZ Onder 17 speelt dan om 14:30 uur Roda JC B1.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

14 augustus onthulling monument Alkmaarderhout

Alweer ruim acht jaar geleden hebben wij, supporters van AZ, afscheid moeten nemen van ons geliefde stadion, de Alkmaarderhout. De plaats waar historie werd geschreven, waar successen werden behaald en waarvandaan menig gerenommeerde Europese topclub met de staart tussen de benen weer huiswaarts moest keren.

Na de sloop in 2006 verrezen op de plek van het stadion prachtige appartementengebouwen, maar in niets herinnert de plek nog aan dit roemruchte stadion. Zelfs de naam Sportlaan is verdwenen.

Daarom heeft Supportersbeweging Victoria Alkmaar het initiatief genomen om een blijvende herinnering te realiseren, opdat nooit vergeten wordt wat deze plek betekende voor Alkmaar ’54, AZ (‘67), de stad Alkmaar en het gehele betaald voetbal in Nederland.

Op de hoek van de voormalige Van der Ben-tribune en Molenaar-tribune, direct in het zicht voor iedereen die De Hout passeert, is een monument opgericht ter herinnering aan het stadion dat mooi was in al zijn bescheidenheid.

Op donderdag 14 augustus 2014, exact 60 jaar na de eerste wedstrijd in het betaald voetbal tussen Alkmaar ’54 en Venlo (3-0), wordt het monument om 13:30 uur officieel onthuld op de plaats van het voormalige stadion door dhr. Henk van der Sluis, de speler die 60 jaar geleden namens Alkmaar ’54 de aftrap nam én scoorde tegen Venlo en dhr. Jan Visser, AZ-historicus.

Iedereen is van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn! Aansluitend is er gelegenheid om de opening van de tentoonstelling ‘Retteketet! AZ – 60 jaar betaald voetbal in Alkmaar’ in het Stedelijk Museum Alkmaar bij te wonen (vanaf 14:30 uur aan het Canadaplein). De opening is besloten, maar vanaf 15:15 uur is de tentoonstelling voor iedereen te bezoeken.

Alkmaarderhout!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Nieuw AZ-café met of zonder bier?

AZ opent voor aanvang van AZ-Ajax op zondag 17 augustus het sportcafé onder de Molenaar-tribune. Het alcoholbeleid in het nieuwe café is nog onderwerp van gesprek.

AZ, gemeente en politie praten de komende weken over het schenken van alcohol in het café, dat een paar uur voor aanvang van iedere thuiswedstrijd de deuren opent voor alle supporters. Tot op heden werd in het stadion slechts light-bier geschonken omdat de gemeente al jaren weigert de benodigde terrasvergunning te verstrekken zodat ook op de tribunes een biertje gedronken mag worden. Ondanks dat er in de acht jaar dat het nieuwe stadion inmiddels open is nog geen noemenswaardige incidenten zijn geweest blijft de gemeente ”om veiligheidsredenen” bij dit besluit.

Alcoholbeleid verschilt per duel

De ruimtes onder het stadion – waaronder het nieuwe café en het supportershome – hebben wel een volledige alcoholvergunning, waardoor hier wel gewoon bier geschonken zou kunnen worden – zolang het maar niet de tribune op gaat. Om praktische redenen werd tot op heden tijdens wedstrijden niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, omdat het zou betekenen dat er helemaal geen drank meer mee naar buiten mag.

Wat er geschonken gaat worden in het café hangt af van de komende overleggen tussen de drie partijen. Waarschijnlijk gaat het beleid per wedstrijd verschillen en zal er bijvoorbeeld voor risicowedstrijden alleen festivalbier zijn, maar voor andere wedstrijden normaal bier.

”Gedragsverandering bij bier”

AZ is – eveneens om veiligheidsredenen – niet onverdeeld positief over het schenken van alcohol tijdens en rondwedstrijden. Toen afgelopen seizoen bij enkele wedstrijden normaal in plaats van light bier werd geschonken zag de club ”een duidelijke gedragsverandering” bij supporters. Ondanks deze kennelijke gedragsverandering waren er ook bij deze wedstrijden geen incidenten. Bovendien zou het schenken van bier de club veel inkomsten opleveren, iets waar AZ natuurlijk ook niet ongevoelig voor is.

Voorafgaand aan AZ-Ajax wordt waarschijnlijk festivalbier à 3% alcohol geschonken. Dat duel begint 17 augustus om 12:30 uur, een tijdstip dat tot frustratie van AZ en de supporters door burgemeester Bruinooge is verordonneerd.

Fanzone

Op de parkeerplaats voor het café zal een ‘fanzone’ worden gecreëerd met onder andere een dj. Ook de frequentie en nadere invulling hiervan moet de toekomst uitwijzen, maar het is elk geval positief dat er meer reuring komt rond het stadion om supporters eerder naar het stadion te trekken en langer te laten blijven. Nu nog zorgen voor een biertje en het wordt zowaar gezellig aan de Kooimeer.

Geplaatst op in Nieuws Reageer