Minder seizoenkaarten, meer losse verkoop

AZ verwacht komend seizoen opnieuw minder seizoenkaarten te verkopen dan een jaar eerder. Waar het aantal jaarkaarten vorig seizoen voor het eerst onder de 10.000 zakte en bleef steken op 9500, is de prognose dat we komend seizoen tussen lees verder

Supporters aan zet

Supporters roerden zich de afgelopen tijd nadrukkelijk met grofweg twee hoofdboodschappen aan AZ: speel aantrekkelijker voetbal en zorg dat supporters zich thuis kunnen voelen op de tribune. De afgelopen weken hebben verschillende vertegenwoordigers van de supporters met AZ hierover lees verder

Lichte daling aantal uitsupporters

Het aantal uitsupporters dat AZ achterna reist in de eredivisie is afgelopen seizoen licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen de score ook al mager was. Afgelopen jaar namen we gemiddeld 245 supporters mee, waar dat er lees verder

Nieuws

AZ tekent protest aan tegen KNVB-regels

AZ gaat samen met enkele anders clubs protest aantekenen tegen het huidige supportersbeleid van de KNVB. De bond heeft zeer strenge richtlijnen voor allerlei pietluttigheden, waaronder spreekkoren die volgens de bond kwetsend zijn en het staan op trappen. Op straffe van boetes dienen clubs hiertegen op te treden, maar veel clubs én supporters vinden deze maatregelen veel te ver gaan.

De onvrede speelt al langer bij veel clubs en supportersgroepen en kwam bij AZ afgelopen vrijdag weer eens naar buiten tijdens AZ-PSV. Kortstondige ‘kwetsende’ spreekkoren aan het adres van de scheidsrechter werden opgelaaid toen de stadionspeaker er aandacht aan ging besteden. Naar aanleiding daarvan schreven wij zaterdag al een kritisch stuk over de reactie van AZ hierop en zat een delegatie van Victoria maandag aan tafel met de directie en veiligheidsorganisatie van AZ om te kijken hoe we hier in de toekomst beter mee om kunnen gaan.

Olie op het vuur

AZ erkent dat door de boodschap van de stadionspeaker olie op het vuur werd gegooid, maar stelt dat het volgens de KNVB-protocollen wel íets moest doen – ook al was het gezang nog maar nauwelijks begonnen en werd het probleem daarmee eigenlijk pas gecreëerd. De club gaat wel uitzoeken of er niet meer speelruimte is binnen de huidige regels, juist omdat iets wat niet eens noemenswaardig zou moeten zijn nu een item werd. Het totaal misplaatst ingezette ‘Retteketet’ zal in elk geval voortaan achterwege blijven.

Dat de KNVB om het minste of geringste onderzoeken instelt en boetes uitdeelt bleek ook al bij AZ-FC Utrecht vlak voor de winterstop, toen eveneens de scheidsrechter het – zeer kortstondig en nauwelijks massaal – moest ontgelden. De KNVB stelde een onderzoek in om te kijken of AZ adequaat had opgetreden. Dat was het geval, want de zaak werd onlangs geseponeerd. Andere clubs die in soortgelijke gevallen niet meteen naar de microfoon van de stadionspeaker grepen of anderszins afweken van de protocollen kregen wel boetes, ook al was er vaak nauwelijks sprake van een probleem of bleek de inschatting van de club beter in het oplossen van het probleem dan de in de Zeister kantoren opgestelde regeltjes.

Boetes

De clubs zijn het zat dat de KNVB zich tegenover media en publiek voorbeeldig voordoet met deze zogenaamd ethisch verantwoorde regels, maar in feite clubs en supporters met problemen en conflicten opzadelt terwijl er in eerste aanleg vrij weinig aan de hand is. Niemand stoort zich aan supporters die op trappen staan en ook een weliswaar wat primitieve doch begrijpelijke en korte reactie op een scheidsrechterlijke dwaling zou niet mogen leiden tot boetes van 10.000 euro of zelfs meer.

Wat betreft de benadering van stewards door supporters hebben we afgesproken in gesprek te blijven hoe we dit kunnen verbeteren. Naar aanleiding van eerdere gesprekken staan er bijvoorbeeld al minder stewards dan voorheen op de trappen bovenin de Ben-Side. Ook is al het beleid rond de tartanbaan versoepeld, waardoor supporters daar nu gewoon kunnen gaan staan bij doelpunten en na afloop van de wedstrijd – al moet er dan niet, zoals afgelopen vrijdag, bier op het veld worden gegooid.

Eigen verantwoordelijkheid

We hameren er bij AZ op om supporters meer vrijheid te geven, maar daarbij komt dus ook verantwoordelijkheid kijken. Dat betekent ook dat supporters elkaar onderling moeten corrigeren, iets wat nu ook al wel gebeurt maar nog te vaak door stewards wordt gedaan. De stewards zouden een stapje terug moeten doen, waardoor supporters die rol weer overnemen. Zo was de rol van steward oorspronkelijk immers ook bedoeld: een supporter met een hesje aan die ervoor zorgt dat het allemaal een beetje gezellig blijft. In aanloop naar het staanvak van volgend jaar zullen we uiteraard ook weer samen met AZ kijken hoe we dit verder kunnen invullen. Doel blijft om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig voelt in het stadion, terwijl daadwerkelijke problemen uitblijven.

[Foto: ProShots/Ed van de Pol]

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Stop repressief stewardoptreden

Op het veld voltrok zich misschien wel de beste wedstrijd van dit eredivisieseizoen en op de eindelijk weer eens uitverkochte tribunes kolkte het als bij een Europese wedstrijd. Smet op de behoudens de uitslag heerlijke vrijdagavond was – niet voor het eerst – het gedrag van diverse stewards. In verband met zogenaamde kwetsende spreekkoren werden enkele jonge supporters van de tribunes gehaald, om hun gegevens gevraagd en het stadion uitgezet (!).

De handelswijze van de stewards gaat lijnrecht in tegen de afspraken die gemaakt zijn na de vorige keer dat de stewards hun boekje te buiten gingen en zestien willekeurige fans van de tribune plukten voor zogenaamde kwetsende leuzen aan het adres van Demy de Zeeuw in 2009-2010. Destijds werd afgesproken dat supporters eerst gewaarschuwd zouden worden voor ze van de tribune zouden worden getrokken, maar dat is nu – eveneens niet voor het eerst – niet gebeurd.

Geen strafbare spreekkoren

Dit alles nog los van het feit dat van een probleem in eerste instantie helemaal geen sprake was. Er werd even frustratie afgereageerd op de scheidsrechter die – naar hij zelf later ook toegaf – ten onrechte naliet een rode kaart te geven, maar zodra het spel werd hervat werden ook direct de AZ-liederen weer ingezet. Alleen doordat de stadionspeaker zich er mee meende te moeten bemoeien laaide de onvrede weer op, en zongen zelfs degenen die eerder hun mond hielden uit volle borst mee tegen de belachelijke betutteling. Absurdistisch werd het helemaal toen de ‘Retteketetteket!’ van Grétar Steinsson er weer eens volstrekt ongepast tussendoor werd gegooid.

AZ verwijst bij dergelijke buitenproportionele optredens altijd naar de KNVB (of de UEFA), die met hun strenge waarnemers alles in de gaten houden. De club zou dan echter ook moeten weten dat ‘kwetsende spreekkoren’ door de KNVB alleen strafbaar worden gevonden wanneer deze ‘massaal en langdurig’ zijn. Zeker van dat laatste was geen sprake, zelfs niet nadat de stadionspeaker olie op het vuur gooide. Supporters hebben dus ook niets strafbaars gedaan en zijn dus ten onrechte het stadion uit gezet. Dat ook door geen van de vele aanwezige media melding is gemaakt van enige wanklanken op de tribune bevestigt het oordeel dat wij ook van diverse mensen op andere tribunes hoorden: van serieuze kwetsende spreekkoren was geen enkele sprake.

Stewards jagen op supporters

Het typeert het gebrek aan inlevingsvermogen bij de stewards en de gehele veiligheidsorganisatie van AZ dat direct buiten iedere proportie wordt ingegrepen. De hoofdstewards onderaan de Ben-Side stonden bijna negentig minuten lang driftig in hun oortje te praten en naar boven te wijzen om maar zoveel mogelijk makkelijke slachtoffers te kunnen grijpen. Want dat waren het met name, zestienjarige jongens die een van hun eerste wedstrijden bezochten en op deze manier welkom werden geheten door hun club. Een schrijnende situatie, zeker in een tijd waarin AZ blij zou moeten zijn met iedere supporter. Iedereen begrijpt dat er grenzen zijn aan wat je kunt roepen, maar om op deze manier met supporters om te gaan is beneden ieder niveau.

Het past in een trend waarin stewards niet proberen om supporters een mooie voetbaldag te bezorgen, maar bevangen door een onverklaarbare angst paniekerig proberen alles te controleren. Er worden oorlogjes uitgevochten om de gekste en meest onbeduidende zaken. Ook gisteren ging het weer bijna de hele eerste helft over het staan op de trappen, tot de dienstdoende steward ook wel zag dat er geen beginnen aan was en dat hij daarnaast geen enkel zinnig argument kon verzinnen waarom die trappen vrij zouden moeten zijn. Ook het betreden van de tartanbaan blijft, zelfs bij doelpunten en na afloop, een gevoelig punt voor de gele brigade.

Slachtoffers: meld je!

We hebben enkele slachtoffers van vrijdag kunnen spreken en van hen inmiddels gegevens ontvangen, maar mochten er nog meer supporters zijn die hun gegevens hebben moeten afstaan horen wij dat graag. Mailen kan naar info@victoria-alkmaar.nl. We gaan er vanuit dat deze supporters uitgenodigd worden voor een gesprek dat verder geen gevolgen heeft, maar alleen al het feit dat mensen het stadion zijn uitgeschopt en een middag vrij moeten nemen voor een gesprek gaat ons veel te ver. Het is helaas niet de eerste keer dat supporters om pietluttigheden op gesprek moeten komen, dus leek het ons goed om hier nu eens meer ruchtbaarheid aan te geven na in eerdere gevallen geprobeerd te hebben het intern op te lossen met AZ – blijkbaar zonder succes.

Geplaatst op in Nieuws 1 reactie

Fanonderzoek: laat je horen!

AZ verstuurde afgelopen week via de mail de enquête voor het jaarlijkse Fanonderzoek. We roepen alle supporters op de vragenlijst kritisch en uitgebreid in te vullen, want AZ hecht grote waarde aan dit onderzoek om de mening van supporters te weten te komen. Wil je dus graag echt bier in het stadion, geen klappers, minder stewards, betere muziek en goedkopere catering en betaalbare kaarten – of juist niet? Vul het onderzoek in en geef je mening over wat er goed gaat én beter kan bij de club!

Alle seizoenkaarthouders hebben een mail gehad met hierin een link om het onderzoek in te vullen. Mocht je deze mail niet gehad hebben, klik dan HIER om de enquête alsnog te doen. Dit kan dus ook als je geen seizoenkaart hebt!

Geplaatst op in Nieuws Reageer

Verhuis naar de staande Ben-Side!

Na jaren van gesprekken, onderhandelingen, meerdere staanacties en het uitproberen van diverse opties lijkt het er met ingang van seizoen 2015-2016 daadwerkelijk van te gaan te komen: een staande Ben-Side! AZ heeft donderdag alle seizoenkaarthouders in de vakken W t/m X3 een mail gestuurd met de boodschap dat er volgend seizoen van onderaf gestaan gaat worden in W en X1, terwijl X2 en X3 zitvakken worden.

De vakken W t/m X3 zullen geheel opnieuw ingedeeld gaan worden, waarbij we alle supporters uiteraard oproepen om te kiezen voor staan in W of X1. Mensen die liever willen zitten kunnen kiezen voor een plek in X2, X3 of de andere vakken in het stadion. Iedereen, dus ook degenen die op dezelfde plek willen blijven zitten of staan, moet zijn voorkeur doorgeven. Er zijn inmiddels zo veel lege plaatsen dat iedereen moet kunnen verkassen naar een nieuwe plek in ieder gewenst vak, ook met een grote groep. Vanwege de bezwaren van vorig jaar is ervoor gekozen om het staanvak toch genummerd te maken. Je kunt een voorkeur opgeven voor een plek onderin, bovenin of in het midden. Verhuizen met een hele groep kan ook. Hierbij krijgen mensen en groepen die langer een seizoenkaart hebben de voorkeur boven mensen die pas sinds kort bij AZ komen. Net als nu zijn de stoelnummers in een staanvak natuurlijk niet heel essentieel, dus wanhoop niet als je een wat minder ideaal nummertje op je kaart te hebben staan.

Staan in W en X1 en afhankelijk van animo uitbreiding naar X2

Om alle supporters te laten verhuizen naar W en X1 wordt de huidige stazone bovenin X3 en X2 zitvak. Als de animo om te staan toch groter is dan dan de capaciteit van W en X1 zal gekeken worden naar uitbreiding richting X2. Dit is sowieso het doel voor de komende jaren. De capaciteit van W en X1 is 900, terwijl het huidige staangedeelte zo’n 800 plaatsen telt. Dat staangedeelte is sinds de opening van het nieuwe stadion in 2006 zo goed als stabiel. Op termijn willen we ook kijken naar daadwerkelijke staanplaatsen, maar vooral vanwege UEFA-regels is dit praktisch wat lastig. Voorlopig blijft het dus gewoon bij staan voor de stoeltjes, net als nu.

Supporters uit andere vakken en mensen die momenteel geen seizoenkaart hebben kunnen zich in een later stadium ook inschrijven voor het staanvak.

Voor de volledigheid hieronder de verstuurde mail. Mocht je nog vragen hebben zullen we deze in de comments hieronder of via info@victoria-alkmaar.nl proberen te beantwoorden!

Beste seizoenkaarthouder,

Vorig seizoen hebben we je op de hoogte gebracht van de voorgenomen wijziging van de stazone op de Van der Ben-tribune, om zo de sfeer in het AFAS Stadion nog beter te maken. Na goede overleggen met supporters uit deze vakken over de gewenste structuur willen we deze wijzigingen met ingang van het seizoen 2015-2016 definitief vorm gaan geven.

Vanaf het seizoen 2015-2016 worden de vakken W en X1 aangewezen als de nieuwe en enige stazone op de Van der Ben-tribune. De andere vakken op de Van der Ben-tribune V, Y en Z blijven dus gewoon volledig zitvakken. De huidige stazone bovenin X2 en X3 wordt ook zittribune. Alle plaatsen op de Van der Ben-tribune blijven genummerd, dus iedereen houdt een vaste plaats.

Opnieuw indelen
Om jou en je medeseizoenkaarthouders de kans te geven op een nieuwe plaats naar wens, is besloten de vakken W, X1, X2 en X3 geheel opnieuw in te delen. Iedereen krijgt de kans om aan te geven in welk vak en op welk deel van het vak (hoog, in het midden of laag) de nieuwe plaats zich zou moeten bevinden. Wie wil staan kiest dus voor W en X1, wie wil zitten voor de andere vakken. Iedereen heeft zo een goede kans op een plaats van zijn voorkeur, met als grote winst dat vanaf volgend seizoen staande en zittende supporters op hun eigen manier de wedstrijd kunnen beleven. De geheel nieuwe indeling – geen prijsverschil tussen de genoemde vakken – heeft bovendien als bijkomend voordeel dat ook andere seizoenkaarthouders en AZ-supporters bij de verplaatsing kunnen worden meegenomen. De capaciteit op de Van der Ben-tribune is ruim voldoende om alle seizoenkaarthouders op de Van der Ben-tribune te herplaatsen, zowel staande als zittende supporters.

Maak je wensen kenbaar
Maak jij jouw wensen ook aan ons kenbaar? Je hebt tot en met maandag 15 december 2014 de tijd om via deze link jouw voorkeur op te geven. Als je samen wilt verplaatsen dien je dit in één keer als groep te regelen. Hiervoor heb je de relatienummers en geboortedata van alle seizoenkaarthouders en/of clubkaarthouders van de groep nodig én alle relatiegegevens van eventuele nieuwe seizoenkaarthouders.

Met behulp van de opgegeven voorkeur worden de nieuwe plaatsen definitief toegewezen op basis van de volgende criteria:
1) De hoogste prioriteit heeft de aanvrager die het langst seizoenkaarthouder is (bij groepen wordt rekening gehouden met de gegevens van alle aanvragers)
2) De oude plaats(en)

Na de toewijzing worden alle betrokkenen van de nieuwe plaats op de hoogte gesteld. Wij verwachten alle seizoenkaarthouders een goede plaats te kunnen toewijzen. In het voorjaar krijg je vervolgens bericht om je seizoenkaart voor 2015-2016 te betalen. Dit hoeft nu nog niet. Mocht de toegewezen plaats toch niet aan de verwachtingen voldoen, kun je bij de seizoenkaartverlenging een nieuwe plaats uitkiezen.

Laten we met z’n allen zorgen voor een kolkend stadion dat Alkmaar een onneembare vesting maakt. Samen naar Victorie!

Alvast bedankt voor je medewerking,

Met vriendelijke groet,

Martin Dekker
Kaartverkoop AZ, mede namens de AZ-directie, Supportersbeweging Victoria Alkmaar en de Supportersvereniging AZ

 AZ-Heerenveen 2

Geplaatst op in Nieuws 9 reacties

Staande Ben-Side bij AZ-NEC!

Bij de bekerwedstrijd AZ-NEC is het weer tijd voor een staande Ben-Side! Dit keer hebben we in overleg met AZ de vakken W en X1 gekozen om van onderaf te gaan staan. De bekerwedstrijd op woensdag 17 december (aftrap 19:00 uur) is daarmee hopelijk een mooie opmaat voor volgend jaar, als we ook in de competitie in deze vakken hopen te staan. Meer informatie hierover volgt uiterlijk volgende week.

Een kaartje voor AZ-NEC kost slechts 10 euro. Per (s)cc zijn vijf kaarten verkrijgbaar. Iedereen kan voor alle vakken kaarten halen, dus ook seizoenkaarthouders van andere tribunes kunnen terecht op de Ben-Side. Haal dus snel kaarten en schreeuw AZ naar de kwartfinale!

Geplaatst op in Nieuws Reageer