Laat je horen voor AZ!

Het vak was leeg, de sfeer was doods en de noodkreet is daarmee ongetwijfeld doorgedrongen tot de burelen van club, gemeente en politie. We kregen maandag een eerste reactie van AZ om volgende week samen met Alkmaar Fanatics en lees verder

BOYCOT AZ-NAC

De maat is vol: stop stadionverboden! AZ-supporters uit vak W en X1 hebben de handen ineen geslagen en roepen op om het vak zondag leeg te houden tijdens AZ-NAC uit protest tegen het Alkmaarse supportersbeleid. In plaats daarvan vragen lees verder

Minder seizoenkaarten, meer losse verkoop

AZ verwacht komend seizoen opnieuw minder seizoenkaarten te verkopen dan een jaar eerder. Waar het aantal jaarkaarten vorig seizoen voor het eerst onder de 10.000 zakte en bleef steken op 9500, is de prognose dat we komend seizoen tussen lees verder

Nieuws

Hypocrisie

Zoals jullie hebben kunnen lezen moest er in de tunnelkwestie een compromis worden gesloten met de Gemeente Alkmaar omdat zij graffiti niet vinden passen in het beleid van de stad. Tot onze verbazing kwamen wij vandaag via het AZ Fanpage forum een bericht tegen waaruit blijkt dat ze bij de Gemeente Alkmaar wel degelijk fan zijn van deze kunstvorm (zie rechtsboven op de foto).

Hypocrisie is het woord dat hier het beste bij past.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

AZ wil schimmig blijven over combi’s

AZ wil niet dat supporters inzicht krijgen in de vaak ondoorzichtige manier waarop gemeenten bus- en autocombi’s opleggen. De club weigert leden van Supportersbeweging Victoria Alkmaar toe te laten bij de vooroverleggen voorafgaand aan uitwedstrijden. Dat recht blijft slechts voorbehouden aan de Supportersvereniging AZ, die echter vaak geen mensen kan afvaardigen voor de overleggen. Victoria wil en kan dat wél, maar wordt dus om onduidelijke redenen geweigerd. De SV heeft Victoria tegenover AZ als plaatsvervanger voor de vooroverleggen aangedragen, maar hier voelde veiligheidscoördinator Rob Koning niets voor.

Waar AZ zich vorig jaar niet enthousiast doch ook niet vijandig opstelde tegenover Supportersbeweging Victoria Alkmaar is men sinds de zomerstop niet meer gediend van contact. Mails worden niet of na lang aandringen beantwoord, afspraken worden niet nagekomen en gedane uitspraken blijken niets waard te zijn. AZ ziet de Supportersvereniging AZ als synoniem voor ‘alle supporters’ en wenst met geen enkele andere supportersorganisatie te communiceren.

Tijdens een gesprek in maart vorig jaar gaf AZ al aan te willen blijven bij één officiële gesprekspartner. Hoewel Victoria dit besluit betreurde, werd het gerespecteerd. Er bleken immers enkele andere openingen en mogelijkheden te zijn om toch onze doelstellingen na te streven. Een daarvan was aanwezigheid bij het vooroverleg, dat plaatsvindt voorafgaand aan een uitwedstrijd. Hierbij wordt in overleg met de lokale driehoek en de ontvangende club bepaald welke vervoersregeling om welke redenen van toepassing zal zijn.

Door hier namens de supporters aanwezig te zijn kan ten eerste inzicht worden in de argumenten die worden gebruikt bij de totstandkoming van een combi. Ten tweede kan getracht worden de besluitvorming te beïnvloeden, en waar mogelijk kan AZ geadviseerd worden over keuzes die soms geboden worden (geen combi, maar minder kaarten of andersom, zie als voorbeeld van hoe een blunder voorkomen kan worden bijvoorbeeld Luik). Nadat wij eind vorig seizoen reeds bij het vooroverleg aanwezig waren, werd afgesproken dit na de zomerstop voort te zetten. Eenmaal beland in augustus bleken de eerste vooroverleggen al voorbij, bleek de belofte van Rob Koning niets meer waard, en bleek AZ alleen nog met de SV AZ te communiceren. Victoria werd als donderslag bij heldere hemel genegeerd. Vragen konden via de SV worden gesteld. Erg omslachtig en onnodig werk voor de SV.

Momenteel is de situatie dus dat de SV AZ het recht heeft om bij het vooroverleg aanwezig te zijn, terwijl het niemand kan afvaardigen die hier structureel aanwezig kan zijn. Hoewel de SV vaak wel actie onderneemt tegen absurde combi’s als Heerenveen en Ajax en bij enkele vooroverleggen ook aanwezig is, is de communicatie omtrent doorsnee autocombi’s, vooral vanuit AZ, uiterst gebrekkig.

De onwetendheid over het hoe en waarom blijft, op een enkele wedstrijd na, bestaan. De archaïsche opvatting van AZ dat contact met één supportersvereniging meer dan voldoende is, staat verbetering van de band met álle supporters in de weg. De verslagen die eerder zijn gepubliceerd naar aanleiding van twee vooroverleggen werden zeer enthousiast ontvangen, dus het is ons een raadsel waarom AZ zo halsstarrig vasthoudt aan haar tunnelvisie. De woorden van Toon ‘iedereen krijgt antwoord van ons’ Gerbrands blijken in dit geval gelogen. AZ geeft alleen antwoord op niet al te kritische vragen, en dan ook alleen als deze door één bepaalde supportersvereniging worden gesteld.

Geplaatst op in Combibeleid, Nieuws 1 reactie

Beschilderen tunneltje eindigt in compromis

In samenspraak met Supportersvereniging AZ, Red White Fanatics en de graffiti-kunstenaars is Supportersbeweging Victoria Alkmaar akkoord gegaan met de teleurstellende optie die de gemeente bood omtrent het schilderden van het tunneltje. Het verfraaien van de gehele tunnel was voor Alkmaar geen optie, waardoor we genoegen moeten nemen met een strook van 1,5 hoog en 18 meter lang.

Ondanks dat de gemeente zich met deze optie weer van haar kleinste kant heeft laten zien, zijn we unaniem van mening dat deze optie nog altijd beter is dan helemaal niets. Bovendien is met de gemeente afgesproken dat in navolging van één wand ook een zelfde strook op de andere wand beschilderd kan worden. Afhankelijk van de gemeente en de graffiti-kunstenaars hopen we zo snel mogelijk met het schilderen te beginnen. Na afloop zullen de panelen voorzien worden van een anti-graffiti-laag, zodat vandalistische graffiti gemakkelijk te verwijderen is.

Voorgeschiedenis: van imposante entree tot aardig schilderij
Nadat het beschilderen van de tunnel een jaar geleden door Victoria werd geopperd op een forumavond maar bot ving bij de gemeente, komt het onderwerp dit seizoen terug op de agenda. AZ meldt op de forumavond plots dat het door de gemeente is toegestaan de tunnel te beschilderen. Navraag bij de gemeente leert dat het toch om een misverstand blijkt te gaan. Om de gemeente alsnog te overreden start de Supportersvereniging AZ een petitie, die met ongeveer 4000 handtekeningen wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Ook de lokale politiek (PvdA) wordt ingeschakeld om de gemeente te overtuigen. Hierop volgt een gesprek met de gemeente, waarin al snel duidelijk wordt dat Alkmaar zich niet zo makkelijk gewonnen gaat geven. De gemeente maakt meteen duidelijk een naam hoog te houden te hebben als het gaat om het tegenwerken van AZ, haar supporters en het beleven van voetbal in het algemeen.

Arjen van Schouten, Beleidsadviseur Openbare Orde en Veiligheid, maakt er een sport van om van iets simpels iets heel ingewikkelds te maken. Daarom wordt er niet voor gekozen zomaar toestemming te geven, iets wat Alkmaar geen energie en geen geld had gekost, en louter sympathie had opgeleverd. Gekozen wordt voor een tijdrovende, dure oplossing, die uiteindelijk voornamelijk verliezers kent. Of, positief bekeken, ons met een gelijkspel opzadelt.

Al snel wordt duidelijk dat er alleen geschilderd zou kunnen worden in het overdekte gedeelte van de tunnel. De gemeente weet een uitputtende lijst kulargumenten te produceren. De tunnel is reeds voorzien van een anti-graffiti-laag, de tunnel moet altijd geïnspecteerd kunnen worden op scheuren en de gemeente wil wat betreft tunneltjes één lijn trekken. Dat scheuren ook door verf heen te zien zijn wordt buiten beschouwing gelaten, evenals het feit dat dit tunneltje een uitzondering is vergeleken met tunneltjes die als doorgangsweg functioneren. Het lachwekkendste argument komt als laatste, als men vertelt dat men een afspraak heeft met een reinigingsbedrijf dat de graffiti binnen twee weken verwijderd moet worden. Kennelijk is dit bedrijf zo fanatiek, dat een afbericht geen zin heeft.

De gemeente is niet te vermurwen, en stelt voor panelen te plaatsen in het overdekte gedeelte van de tunnel. Op deze manier kan de graffiti zich ook niet uitbreiden naar het onoverdekte gedeelte. Toch is zelfs dit voorstel niet wat het lijkt, want het blijkt niet om de gehele muur te gaan. Hoewel de tunnel op het laagste punt (de weg en dus ook het dak van de tunnel loopt vanwege de afwatering schuin af) 2,5 meter hoog is, gaat hier nog 0,35 af voor de verlichting. Rekening houdende met opspattend water en vuil van langsrijdenden fietsen en brommers moeten de platen minimaal 0,4 m boven het wegdek hangen, aldus Van Schouten. Zoals we allemaal weten wordt er op het voetpad door talloze brommers vuil opgespat, en zou opspattend water de graffiti direct doen uitlopen.

Om de panelen te bevestigen is boven én onder nog 7 centimeter nodig. Er blijft na deze duizelingwekkende rekensom 1,61 meter over. De voorgefabriceerde panelen die hier het dichtst bij in de buurt komen zijn 1,53 hoog. Dit zal dan ook de maat worden. De panelen zullen voorlopig aan één zijde van de tunnel worden opgehangen over een lengte van 18 meter. Als de gemeente in een goede bui is, zullen ook panelen worden geplaatst aan de andere kant van de tunnel. Uiteraard hameren we erop dat dit zo snel mogelijk gebeurt, maar zoals dit verhaal maar weer eens duidelijk maakt zal dat wederom niet gemakkelijk gaan.

Geplaatst op in Nieuws 2 reacties

RWF zoekt loods om te schilderen

Red White Fanatics is op zoek naar een nieuwe loods voor het schilderen van grote doeken. De huidige locatie is voor onbepaalde tijd afgesloten door de gemeente, omdat het pand niet brandveilig zou zijn. Hierdoor staat de RWF tijdelijk ‘op straat’, en is er alleen ruimte om kleine doeken te maken.

De RWF is dan ook op zoek naar een nieuwe loods om spandoeken te spuiten. Hoe dichter bij Alkmaar, hoe beter. In de loods moet water en stroom, voor het aansluiten van computers, aanwezig zijn. Minimale benodigde grootte is 10×10 meter, waarbij dus ook geen Alkmaarderhout-achtige palen in de weg mogen staan. De RWF zal gemiddeld twee keer per week van de loods gebruik maken.

Mocht iemand een loods ter beschikking kunnen stellen of andere tips hebben hieromtrent, kan contact worden opgenomen met de RWF via info@redwhitefanatics.com.

Geplaatst op in Nieuws 1 reactie

Drie AZ-doeken mee naar Borisov

Op het veld mocht er dan gewonnen worden, hierbuiten werd een gevoelige nederlaag geleden. Na de wedstrijd om des keizers baard van gisteren tegen het Wit-Russische BATE Borisov is de aanhang van laatstgenoemde op laffe wijze met drie AZ-spandoeken aan de haal gegaan. Bij het opruimen van de doeken zagen een paar communisten de kans de drie doeken, die even in een hoek waren neergelegd, mee te nemen.

Een AZ-steward stond erbij een keek ernaar. ,,Wat ik nou toch zag, dat heb ik nog nooit meegemaakt,” was het enige wat hij uitbracht toen de jongens van de Red White Fanatics terugkwamen en het gemis van hun doeken ontdekten. In allerijl werd stewardopperhoofd Guido ingeschakeld, die nog alles heeft geprobeerd om de doeken terug te vinden. Onder meer de BATE-bus werd doorzocht. Het mocht niet – sorry, flauw – baten.

Volgers van de Wit-Russische competitie kunnen dus komend weekend proberen de doeken op de BATE-tribunes proberen te spotten. De drie vermiste doeken zijn ‘SPQA’, ‘Ben Side’ met groene letters en ‘Ben Side Alkmaar’ in Guinness-stijl. De laatste had zojuist z’n debuut in het stadion gemaakt, de eerste werd een jaar geleden met vereende krachten geschilderd door een combinatiedelegatie van Victoria en RWF.

Wie nog eens in de buurt van Borisov is, weet wat hem te doen staat. Ondertussen zien we maar de zonzijde van de zaak in. Ben Side zal haar naamsbekendheid in het Oostblok zien toenemen, al is het dan misschien niet om de mooiste reden. Verder is het een mooie aanleiding om weer eens nieuwe doeken te gaan schilderen. We zijn immers geen Fossa dei Leoni, we gaan door!

SPQA 1967

Ben Side Alkmaar en Ben Side

‘S.P.Q.A.’ ‘Ben Side’ en ‘Ben Side
Geplaatst op in Nieuws 2 reacties