Laat je horen voor AZ!

Het vak was leeg, de sfeer was doods en de noodkreet is daarmee ongetwijfeld doorgedrongen tot de burelen van club, gemeente en politie. We kregen maandag een eerste reactie van AZ om volgende week samen met Alkmaar Fanatics en lees verder

BOYCOT AZ-NAC

De maat is vol: stop stadionverboden! AZ-supporters uit vak W en X1 hebben de handen ineen geslagen en roepen op om het vak zondag leeg te houden tijdens AZ-NAC uit protest tegen het Alkmaarse supportersbeleid. In plaats daarvan vragen lees verder

Minder seizoenkaarten, meer losse verkoop

AZ verwacht komend seizoen opnieuw minder seizoenkaarten te verkopen dan een jaar eerder. Waar het aantal jaarkaarten vorig seizoen voor het eerst onder de 10.000 zakte en bleef steken op 9500, is de prognose dat we komend seizoen tussen lees verder

Nieuws

Bier nog onzeker voor supporterscafé Alkmaarderhout

Het nieuw te bouwen café onder de Molenaar-tribune gaat waarschijnlijk supporterscafé Alkmaarderhout heten en krijgt de uitstraling van een bruin café. Het moet voor en na de wedstrijd toegankelijk zijn voor supporters van alle tribunes. Opvallend genoeg is het nog niet zeker dat er bier geschonken gaat worden.

Vorige week hebben we een gesprek gehad over het nieuwe café met Frans Schermer, horecamanager bij AZ, waarbij we ook de eerste tekeningen hebben ingezien. Hierbij hebben we de verschillende ideeën die we van supporters binnen hebben gekregen aan AZ voorgesteld. De meeste ideeën zaten al in het plan. Zo krijgt het café met onder meer houten wanden de uitstraling van een bruin café en komen er foto’s te hangen die met AZ en Alkmaar te maken hebben. Er komen talloze tv-schermen waarop voetbal te zien zal zijn, en verder komt er misschien soms een oud-speler of ander clubicoon langs die ter voorbeschouwing iets over de wedstrijd van die dag vertelt. Hiervoor wordt een podium gemaakt. Dit podium zag niet gebruikt worden voor live muziek.

Eilandbar

Het café krijgt een grote eilandbar in het midden waar alleen drank kan worden besteld. In de hoeken zijn diverse snackbars waar eten én drinken gehaald kan worden. Hier zal ook patat verkrijgbaar zijn. Verder bestaat het café voornamelijk uit lege ruimte en statafels. Aan de veld-zijde in de huidige Barry van Galen-bar komen in de oksel van de aflopende tribune – waar je niet kunt staan en waar momenteel loze ruimte is – picknicktafel-achtige bankjes. In de bar zal het ook mogelijk zijn om munten te pinnen.

De muziek die gedraaid wordt zal waarschijnlijk de bekende populaire muziek zijn. De muziek staat niet te hard, zodat een gesprek voeren gewoon mogelijk blijft. Ons voorstel om een aparte ruimte in te richten waar een dj hardere muziek draait werd terzijde geschoven omdat AZ er graag één ruimte van wil maken. Bovendien blijft de bovenkant open en krijgt de ruimte een ‘industrieel’ uiterlijk met zichtbare buizen en ventilatoren, waardoor het geluid van de dj-ruimte de muziek in het café zou overstemmen. Met schuifwanden kan de grootte van het café afhankelijk van de drukte worden aangepast. De totale capaciteit van het café is 800 man. Net als de ruimtes in de rest van het stadion zal het café waarschijnlijk vanaf twee uur voor tot twee uur na de wedstrijd geopend zijn. Afhankelijk van de animo kan het café ook openen om uitwedstrijden te kijken. Op andere dagen kan het café ook verhuurd worden aan bijvoorbeeld klaverjasclubs of buurtverenigingen.

Terras

Het café komt in het midden onder de Molenaar-tribune. De helft van het café is de huidige Barry van Galen-bar. Idealiter komen er poortjes vanuit het café rechtstreeks naar de tribune, waarbij supporters de andere tribunes buitenom zouden moeten bereiken. Omdat het café toegankelijk moet zijn voor iedereen maar in de rust gebruikt moet worden voor supporters op de Molenaar-tribune wordt nog nagedacht over hoe dit logistiek geregeld moet worden. Een optie is om het café vlak voor de wedstrijd leeg te vegen om vervolgens alleen supporters met een kaartje voor de Molenaar-tribune toe te laten. Eén van de speerpunten van het café is daarentegen juist toegankelijkheid, waarbij supporters ook in en uit moeten kunnen lopen. Bij mooi weer kunnen de deuren naar buiten open en kan er een terras komen op de omloop achter de Molenaar-tribune.

Het café beslaat niet de gehele ruimte onder de buitenzijde van de Molenaar-tribune. In de hoeken hoopt AZ bedrijven of diensten onder te brengen, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut of kinderopvang. Er zal in het stadion geen detailhandel komen.

Bier

Opvallend is dat het nog niet zeker is of er in het café bier geschonken kan worden. AZ staat hier niet onwelwillend tegenover, maar om alcohol te mogen schenken in het stadion moet het convenant betaald voetbal gewijzigd worden. Dit moet in samenspraak met de gemeente. Het is dus nog even afwachten of we na de jarenlange lightbiermarteling kunnen genieten van normaal bier. Zoals we ook in het gesprek met AZ hebben aangegeven zou een café zonder bier geen enkele zin hebben. Zowel voor de supporters (smerig), AZ (weinig opbrengst, niet gastvrij) als Amstel (onrendabel) is het light-bier een slechte situatie. AZ is bovendien één van de weinige clubs waar op de tribunes geen bier gedronken mag worden, terwijl er in en rond het stadion sinds de bouw van het nieuwe stadion precies nul (!) incidenten te noteren zijn geweest. De hoogste tijd dus om het convenant te wijzigen en de AZ-supporters te belonen voor hun goede gedrag. Met wijziging van het convenant zal het waarschijnlijk ook meteen mogelijk zijn om op de tribunes tijdens de wedstrijd een biertje te drinken. FC Groningen schenkt sinds kort bier in het stadion. De opbrengst schoot omhoog, het aantal incidenten bleef nul. Dat zou ook in Alkmaar moeten kunnen.

AZ hoopt het café nog altijd voor het begin van komend seizoen op te leveren. Voor de bouw is normaal gezien drie maanden nodig, dus uiterlijk in mei zal er een schop in de grond moeten. De bouw van het café maakt deel uit van het beleid van AZ om supporters ook buiten de wedstrijd en het voetbal zelf aan AZ te binden.

De ruimte onder de Molenaar-tribune die grotendeels zal worden omgetoverd tot supporterscafé.

Geplaatst op in Nieuws 1 reactie

Forumavond gaat niet door

De forumavond die gepland stond voor dinsdag 15 januari gaat wegens een gebrek aan belangstelling niet door. Dat heeft de SV woensdag in overleg met AZ besloten.

Naast de 21 vragen die via Victoria zijn binnengekomen heeft de SV van zeven supporters vragen ontvangen. ”Dat is veel minder dan voorgaande jaren,” zegt Remco Strik, voorzitter van de SV. ”Afgaande op dit lage aantal vragen verwachten we ook niet al te veel supporters op de avond zelf. Omdat het organiseren van de forumavond geld en tijd kost en we ook Toon Gerbrands en Earnest Stewart niet willen laten opdraven voor maar dertig supporters hebben we besloten een streep door de forumavond te zetten.”

Internet

Strik: ”Het is erg jammer, want een forumavond is juist een mooie gelegenheid voor supporters om in discussie te gaan met de beleidsbepalers bij AZ. Ik weet niet waar de lage animo vandaan komt. Vorige keer was het ook al niet erg druk. Misschien wordt er nu alleen nog maar onderling op internet gediscussieerd, en durven mensen zich niet rechtstreeks tegen Stewart of Gerbrands uit te spreken. Misschien scheelt het ook dat AZ zo nu en dan op de website al vragen van supporters beantwoordt.”

De SV zal de zeven ingestuurde vragen wel opsturen naar AZ. De antwoorden zullen via het SupportersmagAZine of de website openbaar gemaakt worden. Victoria zal de vragen die het op de forumavond wilde stellen ook naar AZ sturen, en over de antwoorden indien nodig een gesprek met AZ beleggen. Uiteraard zal ook hiervan verslag worden gedaan op de website.

Strik: ”Misschien is dit wel de toekomst. Een kleine groep supporters die vragen verzamelt en met AZ in gesprek gaat en vervolgens verslag uitbrengt op internet.”

Reacties

Wat vind jij? Is het terecht dat de forumavond afgelast is? Of is er – zoals onder meer blijkt uit de 21 vragen van Victoria – wel degelijk animo voor een forumavond? Laat je horen als je vindt dat de forumavond later in het seizoen alsnog gehouden zou moeten worden. Als er veel reactie komen zullen we ons er sterk voor maken dat er dit seizoen alsnog een forumavond komt. Anders is bovenstaande oplossing misschien efficiënter.

De matig bezochte forumavond op 12 april 2011 die met Verbeek, Schaars en Stewart louter over sportieve zaken ging. Foto: AZ.nl

Geplaatst op in Nieuws 2 reacties

Forumavond op dinsdag 15 januari 2013

Na ruim twee jaar organiseert de Supportersverening AZ  komende winterstop weer een forumavond. Algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur Earnest Stewart zullen dinsdag 15 januari aanschuiven om alle AZ-gerelateerde vragen te beantwoorden. De avond begint om 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in het supportershome en is voor iedereen gratis toegankelijk.

Vragen kun je vooraf insturen naar secretariaat@sv-az.nl. Op deze manier kan AZ van tevoren de vragen voorbereiden om deze op de avond zelf direct te beantwoorden. Uiteraard is er in de rondvraag aan het einde van de avond ook nog ruimte voor spontane vragen.

Victoria zal in ieder geval weer een lijstje met vragen opsturen en uiteraard ook op de forumavond aanwezig te zijn. We roepen alle AZ-supporters op om hetzelfde te doen, en in ieder geval te komen kijken op 15 januari!

Een verslag van de vorige forumavond op 19 oktober 2010 is HIER te lezen.

De matig bezochte forumavond op 12 april 2011 die met Verbeek, Schaars en Stewart louter over sportieve zaken ging. Foto: AZ.nl

Geplaatst op in Nieuws Reageer

AZ trekt stadionverbod in

AZ heeft een stadionverbod voor ‘het niet voldoen aan een bevel (…) van stewards’ ingetrokken na protesten van Victoria en de SV. Het stadionverbod voor 9 maanden is omgezet in een voorwaardelijke straf. Het stadionverbod heeft uiteindelijk anderhalve maand geduurd.

Het stadionverbod werd gegeven naar aanleiding van NAC-AZ. Na afloop van de frustrerende wedstrijd reageerden enkele AZ-supporters op de provocaties van het naastgelegen Vak G, waarna AZ-supporters door stewards werden gemaand weg te gaan. Ook de betreffende supporter kreeg dit bevel en verliet het vak, maar kwam even later toch nog even terug om vrienden te zoeken. Hier werd hij staande gehouden door stewards, die hem hierop om legitimatie en zijn seizoenkaart vroegen. De supporter weigerde dit omdat hij zijns inziens niets verkeerds gedaan had, maar ging uiteindelijk toch overstag. In een gesprek bij AZ later die week verwachtte hij zijn seizoenkaart terug te krijgen, maar in plaats daarvan bleek AZ een stadionverbod van 9 maanden voor de supporter in petto te hebben, waarbij vooral het in eerste instantie weigeren van legitimeren hem werd aangerekend.

Hierop nam de supporter contact op met Victoria, dat direct bij AZ om opheldering vroeg en ook de SV inschakelde. Ook werd een advocaat gepolst om vast de (kansrijke, zo bleek) juridische mogelijkheden te bekijken. Zo ver is het niet gekomen, want uiteindelijk zijn AZ en de supporters er in een tweede gesprek – waarbij ook de SV aanwezig was, Victoria mocht ‘conform de procedure civiel stadionverbod’ niet aanschuiven – uit gekomen. Omdat de KNVB al was ingeschakeld en nu weer moest worden gevraagd het stadionverbod in te trekken heeft het stadionverbod uiteindelijk toch nog zeven weken geduurd.

In het jaarlijkse overleg met stewards dat Victoria en de SV jaarlijks in juni hebben zal de procedure rond stadionverboden naar aanleiding hiervan ook weer op de agenda staan, omdat de gang van zaken rond dit stadionverbod niet strookt met wat AZ bij eerdere gesprekken verklaarde. Om herhaling van dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen willen we supporters er nogmaals op wijzen dat het altijd mogelijk is bij gesprekken met AZ over een (eventueel) stadionverbod iemand van de SV of Victoria mee te nemen. Ook voor advies en (juridische) hulp kun je aankloppen bij de supportersverenigingen.

Geplaatst op in Nieuws Reageer

3 jaar Supportersbeweging Victoria Alkmaar

Vandaag, 1 november 2012, bestaat Supportersbeweging Victoria Alkmaar drie jaar. We vieren onze verjaardag veelzeggend: eerst een gesprek bij de gemeente over een monument bij de Alkmaarderhout, daarna op weg naar Sneek om met ruim 300 man AZ te steunen in een bekerwedstrijd tegen een amateurclub. Het tekent Victoria; zowel aan de vergadertafel als in stadions overal in Nederland actief om AZ te steunen, clubcultuur te behouden en op te komen voor de rechten en belangen van AZ-supporters.

Sinds onze oprichting in november 2009 proberen we de fanatieke AZ-supporters te verenigen, een stem te geven en op allerlei manieren te vertegenwoordigen. Dankzij het vertrouwen dat jullie ons massaal hebben gegeven door lid te worden en acties te steunen hebben we op dit front al veel winst kunnen boeken. Het cynisme van enkele jaren geleden (‘dat lukt bij AZ toch nooit’) is grotendeels verdrongen, onder meer door massale én effectieve acties, bijvoorbeeld tegen de onterechte stadionverboden en met de massaal bezochte trainingen. Ook het nieuwe stadion begint na zes jaar steeds vertrouwder te worden. De sfeer is de laatste jaren sterk verbeterd, waarbij ook de Red White Fanatics natuurlijk een belangrijke rol spelen. Ook de opkomst van een nieuwe generatie fanatieke supporters – vooral zichtbaar bij de staande Ben-Side-acties, maar ook als lid van RWF en Victoria – draagt hieraan bij.

Op weg naar een grote, fanatieke en hechte Ben-Side

Met Victoria heeft de Ben-Side een supportersvereniging gekregen die de fanatieke AZ-supporters representeert. Dat daar behoefte aan is blijkt uit het feit dat Victoria er jaarlijks ruim 100 leden bij krijgt; een zeer constante aanwas van supporters van allerlei leeftijden, waarbij de laatste tijd ook steeds meer jonge supporters ons weten te vinden. Het begint bijna vanzelfsprekend te worden om als fanatieke AZ-supporter lid te worden van Victoria. Een prachtige ontwikkeling, want hoe meer supporters zich aansluiten hoe krachtiger onze stem én hoe hoger het budget voor allerlei acties!

Ondanks de vele verschillende groepen binnen de Ben-Side staat er steeds meer één groep fanatieke supporters. De afgelopen drie jaar hebben laten zien dat we ons kunnen organiseren, dat protesteren en opkomen voor je rechten en belangen zin heeft en dat we een belangrijke factor binnen de club vormen. Dat zelfbewustzijn is een tijdje weggeweest, maar is gelukkig op tijd hervonden. De naam Ben-Side wordt weer steeds vaker gebruikt, waarmee een oude en roemrijke naam weer duidelijk zichtbaar is op de tribunes en daarbuiten. Laten we hopen dat we op deze weg voort kunnen gaan. Victoria zal in ieder geval blijven strijden voor de standpunten die nog altijd actueel zijn. Sluit je aan, en maak van de Ben-Side een grote, hechte en fanatieke supportersgroep!

Je bent al voor tien euro per jaar lid van Victoria. Naast de directe voordelen die dit biedt, draag je ook bij aan een sterke en sfeervolle Ben-Side en een supportersvereniging die opkomt voor de belangen van de supporters. Nog steeds niet overtuigd? Een overzicht van de hoogtepunten en acties van drie jaar Supportersbeweging Victoria Alkmaar is te zien op onze website!

Sluit je aan, samen staan we sterk!

Geplaatst op in Nieuws Reageer