Minder seizoenkaarten, meer losse verkoop

AZ verwacht komend seizoen opnieuw minder seizoenkaarten te verkopen dan een jaar eerder. Waar het aantal jaarkaarten vorig seizoen voor het eerst onder de 10.000 zakte en bleef steken op 9500, is de prognose dat we komend seizoen tussen lees verder

Supporters aan zet

Supporters roerden zich de afgelopen tijd nadrukkelijk met grofweg twee hoofdboodschappen aan AZ: speel aantrekkelijker voetbal en zorg dat supporters zich thuis kunnen voelen op de tribune. De afgelopen weken hebben verschillende vertegenwoordigers van de supporters met AZ hierover lees verder

Lichte daling aantal uitsupporters

Het aantal uitsupporters dat AZ achterna reist in de eredivisie is afgelopen seizoen licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder, toen de score ook al mager was. Afgelopen jaar namen we gemiddeld 245 supporters mee, waar dat er lees verder

Fotoverslagen

Oh Oh Den Haag… ME, bier en 3 punten

Waar na een gezellige middag en een mooie overwinning op ADO Den Haag zaterdagavond een goed gevoel zou moeten overheersen is bij veel AZ-supporters het tegenovergestelde het geval. Door buitenproportioneel politieoptreden en enkele supporters die te veel hadden gedronken ontstond op de parkeerplaats bij het uitvak een chaotische situatie waarin een massale vechtpartij uiteindelijk nipt werd voorkomen, maar waardoor wel 11 supporters de wedstrijd hebben moeten missen.

De goede stemming in de bus sloeg om toen vlak voor aankomst bij het uitvak een supporter onwel werd. De consternatie die dit veroorzaakte werd door de politie al snel geïnterpreteerd als bedreigend, waarna een peloton ME werd aangerukt dat de sfeer geen moment aanvoelde. Omdat overleg niet mogelijk was en ondertussen supporters de toegang tot het vak werd geweigerd omdat ze in de ogen van de politie te veel gedronken zouden hebben liep de spanning tussen ME en supporters steeds verder op. Dat versterkte bij de ME het vooroordeel dat de supporters dronken en agressief waren, en werkte andersom bevestigend in het vooroordeel van supporters dat de politie er weer eens op uit was om supporters te pakken. Dat het niet tot een massale vechtpartij is gekomen is vooral te danken aan de zelfbeheersing van supporters en aan sussend optreden van supporters én stewards van AZ.

Aanhoudingen en inschattingsfouten

In de chaos werden 4 supporters aangehouden wegens ‘openbaar dronkenschap’ of ‘belediging’, terwijl 7 de toegang tot het stadion werd ontzegd. Zij moesten in de bus wachten tot ze na afloop mee terug naar Alkmaar konden rijden. Dat bleek al snel een leugen en ook deze supporters werden grondig gefouilleerd, geïntimideerd en uitgelachen toen ADO Den Haag scoorde voor ze alsnog met een boete werden opgezadeld. De politie had de onnodige aanhoudingen op dat moment ook al trots op Twitter gemeld om de indruk te wekken dat de wereld weer een stukje veiliger is geworden met het oppakken van een handvol hooligans. In feite werd slechts agressie, wantrouwen en woede gezaaid onder een groep normale supporters.

Supporters die de wedstrijd in de bus op de radio moesten volgen werd ondertussen nog even pesterig gevraagd of ze niet naar de wedstrijd moesten. ME’ers gaven toe niets met voetbal te hebben en niet te snappen dat je een biertje drinkt voor je naar een wedstrijd gaat. Dat moest toch wel betekenen dat wij ‘niet voor het voetbal komen’. Een merkwaardige indruk van een nietsontziende agent die net met geheven wapenstok op een groep supporters is afgestormd, zeker gezien het feit dat alle supporters via allerlei regels en restricties waren afgereisd naar een afgeschermd uitvak met hekken en beveiliging waarbij vergeleken de gemiddelde gevangenis een gastvrij etablissement is. Wat moet je in zo’n omgeving als je niet voor het voetbal komt? Het is op z’n minst opvallend dat er onder de verantwoordelijken niemand was met enige kennis van de supporterscultuur. Het beeld van de politie en de eigenlijke gebeurtenissen verschilden daarom enorm.

In de rust werden op basis van een noodverordening ook nog eens alle bussen leeggehaald. Hierbij werd alles gestolen ‘waar je mee kunt gooien’, waaronder alle drank, van bier en water tot cola en fris. Ook koelelementen en zelfs broodjes werden door de politie meegenomen. In onze ogen een doelloze actie bij een bus die op het punt staat Den Haag alweer te verlaten. Bovendien de zoveelste actie die de vlam in de pan had kunnen doen slaan en de supporters en stewards dus weer dwong om ook na afloop nog alle zeilen bij te zetten om de relatieve rust te bewaren.

Eigen verantwoordelijkheid supporters

Los van de fouten die de politie heeft gemaakt kunnen we niet heen om het feit dat een aantal AZ-supporters zich heeft misdragen. Zowel tegenover agenten als stewards en zelfs medesupporters en organisatoren van de busreis van Victoria is een aantal jongens vooral verbaal over de schreef gegaan, waarschijnlijk vooral omdat ze meer hadden gedronken dan ze blijkbaar aankunnen. Dat we de volgende dagen berichten kregen met excuses en uitleg is goed bedoeld, maar natuurlijk te laat. Het gaat erom dat je je kunt gedragen op de momenten dat het nodig is, alleen al omdat je met dit gedrag ook medesupporters en de club als geheel dupeert. Het is vooral aan bemiddeling van AZ te danken dat niet alle twee Victoria-bussen of zelfs alle supporters direct zijn teruggestuurd. Hoe absurd het ook zou zijn geweest, feit is dat voetbalsupporters bij dit soort wedstrijden extra in de gaten gehouden worden en dat de minste aanleiding genoeg is om in te grijpen. Zeker als we met de eigen bus(sen) reizen. Zorg dus dat je politie en ontvangende club geen enkel excuus biedt om in te kunnen grijpen.

Sommige supporters lijken niet de beseffen dat Victoria met het organiseren van de busreizen een grote verantwoordelijkheid neemt en de nek uitsteekt om ervoor te zorgen dat supporters op een gezellige, laagdrempelige manier uitwedstrijden kunnen bezoeken. Ook de organisatoren van Victoria hebben zaterdag bijna de hele wedstrijd gemist om buiten de aangehouden supporters bij te staan en te overleggen met politie en stewards van AZ en ADO Den Haag, terwijl het iets blijft wat we vrijwillig en in onze vrije tijd doen. Dat geldt ook voor het in allerijl ingelaste gesprek bij AZ vanochtend waar tussen de bedrijven door tijd voor moest worden gemaakt en dat geldt ook volgende week voor een afspraak met de politie Den Haag. Voor de busreizen hebben we niet voor niets een leeftijdsgrens van 18 jaar ingesteld omdat we van supporters verwachten of eigenlijk zelfs eisen dat ze zich volwassen en verantwoordelijkheid gedragen. We gaan er daarbij vanuit dat iedereen die naar uitwedstrijden gaat zichzelf voldoende in de hand heeft om ten allen tijde aanspreekbaar te zijn en zich normaal te gedragen en hier dus ook rekening mee houdt qua drankgebruik. Drugsgebruik kan bovendien niet getolereerd worden.

We strijden er op landelijk niveau en in samenwerking met AZ voor om ervoor te zorgen dat supporters zo vrij mogelijk naar wedstrijden kunnen en willen ook onze busreizen aan zo min mogelijk restricties binden. Voorwaarde moet echter wel zijn dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dus ook weet waar zijn grens ligt qua alcoholgebruik. Alleen dan is het voor ons mogelijk om in de toekomst weer busreizen te organiseren. AZ prijst overigens de organisatie van Victoria en van een eventueel verbod op busreizen is dan ook geen sprake. Als wij er vertrouwen in hebben dat de gebeurtenissen in Den Haag eens maar nooit weer zijn zullen we er voor gaan zorgen om zo snel mogelijk weer een reis te organiseren die net zo’n succes wordt als de eerdere trips naar FC Twente en ADO vorig jaar en eerder dit seizoen Heracles.

Nasleep

Inmiddels hebben we de gebeurtenissen met AZ en de politie Alkmaar nabesproken. Conclusie was dat een opeenstapeling van incidenten tot de chaos heeft geleid, mede door inschattingsfouten van de politie en onverantwoordelijk gedrag van een aantal supporters. De politie Alkmaar heeft de Haagse collega’s geadviseerd terughoudender op te treden, maar kan op vreemde bodem uiteindelijk ook niet meer dan dat. Na het omwisselen is aan Den Haag doorgegeven dat de stemming in de bussen uitgelaten was, maar nadrukkelijk niet negatief. De Wet van Murphy trad pas in werking toen een supporter in de bus onwel werd en daardoor iemand van Victoria bij aankomst direct uit de bus sprong om dit melden en hulp te zoeken, waarbij achter hem ook iemand met een blik bier naar buiten kwam. Wat volgde is hierboven afdoende beschreven.

Doel van ons en AZ is om in elk geval de 7 boetes en daardoor zeer waarschijnlijk bijbehorende stadionverboden van tafel te krijgen van degenen die eigenlijk in de bus hadden moeten blijven. Ook AZ is namelijk niet te spreken over het feit dat afspraken zijn geschonden door de Haagse politie. De stewards hebben ter plekke bovendien uitstekend geholpen en een aantal supporters uit handen van de politie kunnen houden. AZ heeft geprobeerd zoveel mogelijk supporters binnen te krijgen, maar kan net als de stewards van ADO Den Haag uiteindelijk ook niet op tegen de wil van de politie – zeker als supporters niet willen luisteren en meermaals met veel misbaar verhaal komen halen. Dan val je ook bij de politie op en wordt je er sneller tussenuit gehaald dan wanneer je je rustig gedraagt en gewoon naar binnen gaat. Iedereen kan er, ook en zeker afgelopen zaterdag, op vertrouwen dat de organisatoren van Victoria en de stewards van AZ alles doen wat in hun macht ligt om voor alle AZ-supporters op te komen. Groepen supporters die er bij komen staan helpen daarbij niet – hoe goed bedoeld het vaak ook is.

Volgende week volgt nog een gesprek met de politie Den Haag. We zullen hierin in elk geval de geschonden afspraak met de 7 bussupporters bespreken en ook het leeghalen van de bussen ter discussie stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek zullen we kijken of we nog verdere (juridische) stappen zetten. Dat geldt ook voor de 4 supporters die zijn aangehouden. De meesten van de 11 hebben zich al gemeld bij ons en we adviseren de rest dat ook te doen. Door de zaken te bundelen kunnen we samen met onze advocaat makkelijker kijken wat de mogelijkheden zijn. Mailen kan naar info@victoria-alkmaar.nl.

ADO Den Haag-AZ (001b)

De dag begon eigenlijk nog best relaxt met een duik in zee en een biertje op het strand. Kan erger, eind september

ADO Den Haag-AZ (1)

Daarna maar eens koers zetten naar de stad áchter de duinen, dit keer voor het eerst met twee Victoria-bussen

ADO Den Haag-AZ (13)a

Onderweg nog even een kroegje pakken

ADO Den Haag-AZ (14a)

Uiteindelijk is met nog tientallen autogangers die ook een biertje komen halen dik honderd man in en om de kroeg

ADO Den Haag-AZ (22)

Tegen zevenen draaien we het dorp uit naar het omwisselpunt langs de A4

ADO Den Haag-AZ (23)

De sfeer zit er goed in

ADO Den Haag-AZ (30)a

Dat blijft zo op het omwisselpunt, waar de overwegend Poolse vrachtwagenchauffeurs het allemaal prachtig vinden en ook hun eigen voetbalverhalen beginnen op te hangen

ADO Den Haag-AZ (33)a

Drukte bij het omwisselen

ADO Den Haag-AZ (34)

Het stickers plakken kan uiteraard niet uitblijven

ADO Den Haag-AZ (44)

En dan samen met de combibussen op weg naar Den Haag, waar zoals gebruikelijk niet bezuinigd is op politie-inzet. Het is toch maar de belastingbetaler die mag dokken

ADO Den Haag-AZ (45)

Terwijl er bij deze wedstrijd met nog geen 300 uitsupporters van AZ toch nauwelijks risico te bespeuren valt, zeker omdat de bussen via allerlei omwegen naar het uitvak worden geleid om te voorkomen dat er contact is met supporters van ADO Den Haag. Want dat zou natuurlijk direct misgaan, is de in Nederland wijdverbreide misvatting

ADO Den Haag-AZ (50)

Het stadion heeft ook in Den Haag helaas een sponsornaam heeft gekregen, al lobbyen enkele supporters voor Aad Mansveld Stadion

ADO Den Haag-AZ (55)

Bij het uitstappen van de bus raakt een supporter uit een Victoria-bus buiten bewustzijn en treedt de Wet van Murphy in werking

ADO Den Haag-AZ (56)

Uiteindelijk wordt 4 man meegenomen naar het bureau en moet 7 man tijdens de wedstrijd in de bus blijven

ADO Den Haag-AZ (60)

We zijn nog niet binnen of we moeten weer buiten gaan bemiddelen omdat de politie zich niet aan de afspraak houdt en de 7 uit de bus toch naar buiten haalt, streng ondervraagt en grondig fouilleert. We gaan in samenwerking met AZ proberen de opgelegde boetes voor zogenaamd openbaar dronkenschap ongeldig te laten verklaren

ADO Den Haag-AZ (62)

Daarna worden tot ieders verbazing ook de bussen leeggehaald

ADO Den Haag-AZ (64)

De sfeer in het uitvak is door alle gebeurtenissen chagrijnig, maar de doelpunten voelen toch als enige rechtvaardiging

ADO Den Haag-AZ (66)

De stoeltjes in Den Haag zijn na al die jaren nog steeds niet vervangen voor sterkere exemplaren, waardoor de ondingen er bij het minste of geringste vanaf vliegen

ADO Den Haag-AZ (71)a

Degenen die de wedstrijd wel hebben gezien kunnen melden dat het een hele aardige pot was met onder meer een prachtig doelpunt van Simon Poulsen

ADO Den Haag-AZ (74)

Ondanks dat het in de slotfase nog even spannend werd is de 2-3-overwinning terecht. De derde in een week alweer van interim-trainer Dennis Haar

ADO Den Haag-AZ (83)

Tot slot moeten we nog door een haag ME’ers naar de bussen. Op de terugweg blijkt de buschauffeur gelukkig nog een luikje te hebben waarachter een biervoorraadje verstopt zat, dus kunnen we iedereen toch nog wat drinken aanbieden als schrale troost. Ondanks alle irritatie bleef de bus zoals gebruikelijk heel en gedroeg iedereen zich ook verder prima, waardoor de buschauffeur wederom tevreden was over ons gezelschap

ADO Den Haag-AZ (87)

Nadat de auto’s zijn gepasseerd mogen dan ook de bussen vertrekken. Eindelijk weg uit Den Haag

Geplaatst op in Fotoverslagen, Nieuws 3 reacties

Fotoverslag EVV-AZ

Met de degradatie van Roda JC leken uitwedstrijden in Limburg voor minimaal een seizoen verleden tijd, maar voor de eerste bekerwedstrijd van het seizoen rolde prompt EVV uit Echt uit de koker. Dat betekende dat we op een regenachtige woensdagavond in september toch nog naar Limburg konden. Aangezien vanuit het Midden-Limburgse Echt de laatste trein nog net haalbaar bleek zonder een deel van de wedstrijd te missen besloten we weer eens een treingroepje te formeren.

EVV-AZ 002

Rond borreltijd met een biertje en zoutje op weg naar het zuiden

EVV-AZ 006

Omdat de intercity vertraagd is missen we de overstap in Roermond en komen we dik een half uur later dan gepland aan in Echt, waardoor we de aftrap net lijken te gaan missen

EVV-AZ 005a

De stoptrein die ons het laatste stukje naar Echt brengt maakt veel goed. Een ouderwetse hondekop waarmee de alleenstaande vandaal ook al op pad ging!

EVV-AZ 013

Hondeluluuuuuuh!

EVV-AZ 014

De lichtmasten van sportcomplex In de Bandert in Echt komen in zicht

EVV-AZ

Zoals verwacht komen we een paar minuten te laat voor de aftrap, maar gelukkig krijgen we na afloop deze foto toegestuurd zodat we de rookpotjes bij aanvang toch nog zien

EVV-AZ 021

Achter het ene doel staat een groepje Zaanse supporters

EVV-AZ 032a

Terwijl de meeste andere AZ’ers aan de overkant staan

EVV-AZ 061

Het Ben-Side-doek van de Alkmaar Fanatics is weer eens mee

EVV-AZ 024

Terwijl de plaatselijke supporters ook in de weer zijn geweest met verf

EVV-AZ 025

Het is gezellig druk in Echt, waar ruim 2000 mensen op het duel tussen de topklasser en de eredivisionist afkomen. Onder hen naar schatting zo’n 50 à 100 AZ-supporters

EVV-AZ 034

AZ komt na een half uurtje op voorsprong via Thom Haye na een voorzet van Markus Henriksen, ziet vanaf het dak van de kantine ook de journalist die de onrustige periode bij AZ inleidde met een artikel in De Telegraaf

EVV-AZ 038

AZ gaat met de 1-0 voorsprong de kleedkamer in

EVV-AZ 042

Tijd om maar weer even een biertje te gaan halen in de kantine

EVV-AZ 059

In de tweede helft eens bij de dug-out kijken, waar Dennis Haar tegenwoordig ook formeel voor Van Basten staat

EVV-AZ 071

Terwijl AZ tevergeefs gaten zoekt in de Limburgse verdediging hangt Zaandam nog steeds In de Hekken

Panorama EVV

Sportpark In de Bandert ziet een eenzijdige tweede helft zonder grote kansen

EVV-AZ 075

Na de hoosbui van rond de aftrap begint het tegen het einde van de wedstrijd weer even te spetteren

EVV-AZ 082

Een mooi moment om de bierpomp van wat ballast af te helpen

EVV-AZ 088

Ondertussen is de wedstrijd afgelopen en praat Nemanja Gudelj op het veld nog even na met een AZ-supporter. Ook de andere spelers kwamen naar de groep supporters achter het doel voor een high five of een praatje. Zo hoort het! Wesley Hoedt gaf wederom zijn shirt weg, Simon Poulsen bood excuses aan voor zijn naar eigen zeggen ‘schandalige’ spel en de geblesseerde Jan Wuytens nam uitgebreid de tijd voor een praatje. Mooi om te zien en goed voor de band tussen spelers en supporters!

EVV-AZ 089

Marco van Basten en Guus Hupperts gaan richting kleedkamer na de tweede 1-0 overwinning op een blauwwitte ploeg deze week. AZ kan gematigd tevreden zijn omdat de voorsprong zeker in de tweede helft nauwelijks in gevaar kwam maar de score niet verder opgevoerd kon worden

EVV-AZ 095

Aanvoerder Gudelj gaat nog even op de foto met wat fans

EVV-AZ 097

Zij hadden zoals gebruikelijk weer een rustige avond

EVV-AZ 098

Altijd handig bij wedstrijden waar je het grootste deel van de tijd aan het ouwehoeren bent en heen en weer loopt naar de kantine: een scorebord dat de indruk bevestigt dat het 0-1 is geworden

EVV-AZ 100

We verlaten Echt zonder drie punten, maar met een plaats in de derde ronde van de KNVB-beker op zak

EVV-AZ 101

Voor de trein vertrekt nog even langs de snackbar voor de lokale lekkernij, een patatje stoofvlees

EVV-AZ 103a

Op het station komen we nog wat groepjes AZ’ers tegen en treinen we nog drie uur naar Alkmaar, waar we uiteindelijk rond 2:00 uur aankomen. Zaterdag naar Den Haag en ondertussen donderdag bij de loting voor de derde ronde nog even hopen op een even mooi en laagdrempelig tripje als deze avond!

Geplaatst op in Fotoverslagen 1 reactie

Fotoverslag FC Dordrecht-AZ

Na de schandalige nederlaag van vorige week in Tilburg konden we zaterdag op pad voor alweer de derde uitwedstrijd dit seizoen: Dordrecht-uit. Waar de lokale autoriteiten in al hun wijsheid hadden besloten voor het uitvak slechts 60 autokaarten ter beschikking te stellen waardoor het praktisch een buscombi was, gold er vrije verkoop voor het thuisvak en werden kaarten ook gewoon keurig in Alkmaar thuisbezorgd. Daardoor zaten er in de thuisvakken bijna nog meer AZ’ers dan in het uitvak. Prima geregeld, maar het zou natuurlijk mooi zijn als die ontvangst volgende keer ook gewoon voor het uitvak kan gelden. Gelukkig was het in het thuisvak ook prima toeven. Sportief gezien liet AZ zien hoe het ook kan door de wedstrijd al in een vroeg stadium te beslissen en ook na de aansluitingstreffer vrijwel direct weer uit te lopen.

Dordrecht-AZ 001

Omdat Dordrecht de achterdeur absurd vergrendeld heeft en de voordeur open laat staan is al snel duidelijk dat wij lekker in het thuisvak gaan zitten. Dan kun je tenminste ook gewoon met de trein, en zijn vanaf het station de lichtmasten in de verte al te zien

Dordrecht-AZ 003

Eerst nog even een rondje door het oude centrum van de stad

Dordrecht-AZ 041

En dan maar eens op weg naar de Krommedijk, het stadion dat prachtig gelegen is midden in een woonwijk

Dordrecht-AZ 042

Lichtmasten die boven de huizen uit steken, een helaas steeds schaarser wordend beeld in Nederland – en al helemaal in de eredivisie

Dordrecht-AZ 045

We naderen het stadion

Dordrecht-AZ 047

En komen daarbij eerst langs het uitvak, waar ondanks ruime parkeergelegenheid (de parkeerplaats is vergroot t.o.v. de eerdere bekerwedstrijden en de ingang is verplaatst) slechts 15 auto’s mochten staan

Dordrecht-AZ 048

De hoofdingang van de Krommedijk, met hek in clubkleuren, mooi in zijn eenvoud

Dordrecht-AZ 049

Aan het loket worden de laatste kaarten verkocht en afgehaald

Dordrecht-AZ 053

Alles speelt zich af rond dit paadje achter de hoofdtribune, dat qua sfeer nog meer aan een amateurcomplex dan aan De Hout doet denken. Zo lopen we binnen een paar minuten onder meer Robert Eenhoorn, Earnest Stewart, steward Guido, Ester Bal (voormalig cultheld bij Vitesse, thans perschef bij cultclub Dordt) en een handvol andere AZ-supporters tegen het lijf

Panorama Krommedijk warming up

Na wat bier te hebben ingeslagen maar eens binnen kijken, waar AZ voor een toch nog redelijk gevuld uitvak net de warming up afrondt en we ook weer eens het Opa On Tour-spandoek in het uitvak kunnen spotten

Dordrecht-AZ 061

Bij aanvang trekken de Dordtenaren een spandoekje omhoog

Dordrecht-AZ 067

En spreken de AZ-spelers elkaar moed in

Panorama Krommedijk uitvak

Het vooral met jongeren gevulde uitvak laat zich vanaf de eerste minuut goed horen

Dordrecht-AZ 084

Zéker als Guus Hupperts even later de lelijkste goal van het seizoen maakt en AZ op voorsprong zet

Dordrecht-AZ 083

Tijd om het biertempo op te voeren

Dordrecht-AZ 086

De 188 meegereisde supporters laten zich nog altijd prima horen

Dordrecht-AZ 087

En voeren onder het schijnsel van de lichtmasten wat verbale strijd met de Dordrecht-supporters op de lange zijde

Panorama Krommedijk hoekie

Het is prima toeven in de hoek van de hoofdtribune

Dordrecht-AZ 100

Helemaal als Muamer Tankovic AZ nog binnen het half op 0-2 zet!

Dordrecht-AZ 102

Hij is blijkbaar zo blij dat hij het gras kust. Een vreemde actie op een plastic mat die bovendien ver buiten Alkmaar ligt…

Panorama Krommedijk tijdens

Bij rust leidt AZ comfortabel met 0-2. Ongekende luxe!

Dordrecht-AZ 119

In de tweede helft gaan de Dordtenaren er nog eens achter staan in de hoop dat de thuisploeg er nog een wedstrijd van kan maken. Dat lijkt te lukken als Dordt scoort, maar AZ maakt vrijwel direct daarna via Steven Berghuis 1-3, waarmee de wedstrijd definitief beslist is

Dordrecht-AZ 142a

Feest in vakkie A dus

Dordrecht-AZ 139

Ondanks dat dit het sfeervak zou moeten zijn is het boefjesvak naast het uitvak een stuk lawaaiiger

Dordrecht-AZ 121

Wij maken ondertussen even een praatje met de wisselspelers

Dordrecht-AZ 123

Waaronder Alkmaarder Wesley Hoedt

Dordrecht-AZ 145a

En laten nog even een souvenirtje achter

Dordrecht-AZ 136

AZ wint voor de tweede keer dit seizoen een uitwedstrijd! Vorig jaar kwam het in 17 uitwedstrijden niet verder dan 3 overwinningen, dus laten we hopen dat dat er dit jaar meer worden

Dordrecht-AZ 156

Ook het groepje AZ’ers naast het uitvak laat zich horen

Dordrecht-AZ 170

De spelers bedanken het uitvak, dat weer eens ouderwets In de Hekken kan

Dordrecht-AZ 177

Waarna ook de tientallen supporters in de thuisvakken nog even bedankt worden

Dordrecht-AZ 181a

Het praatje met Hoedt werpt z’n vruchten af, want hij gaat met dit shirt naar huis

Dordrecht-AZ 183a

Nog even een foto op het veld, dat ook in Dordrecht helaas geen veld meer is maar een stuk plastic

Dordrecht-AZ 184

Terwijl de supporters uit het uitvak Dordrecht verlaten

Dordrecht-AZ 193a

Maken wij nog even een praatje bij de spelersbus met onder anderen debutant Robert Mühren. Verder zei Simon Poulsen de steun van de uitsupporters erg te waarderen, met een eervolle vermelding voor de groep in het thuisvak die de spelers duidelijk was opgevallen bovendien

Dordrecht-AZ 192a

De drempel om steward te worden wordt ook steeds lager

Dordrecht-AZ 195

Streng gedoe bij het uitvak, maar op politie-inzet is desondanks niet bezuinigd

Dordrecht-AZ 196

Omdat het kan ook nog even de kleedkamers in

Dordrecht-AZ 199a

En een perspraatje houden, alvorens we weer terug naar Alkmaar gaan

VV Echt-AZ

Na drie trips in een maand is het nu weer even wachten tot de volgende uitwedstrijd, want die staat pas op woensdag 24 september op het programma. AZ speelt dan voor de beker in Midden-Limburg tegen topklasser VV Echt. Aftrap is al om 17:00 uur, maar voor wie vrij kan krijgen en zeker voor wie doordeweeks gratis OV heeft is het natuurlijk een heerlijk tripje – zeker omdat het complex vlakbij het station ligt en je door de vroege aftrap op tijd weer terug bent. Informatie over de kaartverkoop volgt, maar het kan haast niet anders dan dat er gewoon vrije kaartverkoop is.

Massaal naar Den Haag!

De volgende uitwedstrijd in de competitie is een paar dagen later op zaterdag 27 september tegen ADO Den Haag. We hopen hier voor een vol uitvak te zorgen en rijden daarom voor het eerst niet meer één, maar twee bussen naar uitwedstrijd. Onderweg doen we uiteraard ook weer een kroeg aan, waar je natuurlijk ook met de auto aan kunt sluiten. De eerste bus zit al vol en de tweede gaat ook hard, dus meld je snel aan via busreizen@victoria-alkmaar.nl! Vertrek 16:00 station Alkmaar, onderweg twee uurtje kroeg en dan naar het stadion waar we om 20:45 uur aftrappen. De busreis kost 15 euro, een wedstrijdkaartje à 12 euro moet je zelf halen. De kaartverkoop start waarschijnlijk komende week. Op naar ADO!

Geplaatst op in Fotoverslagen Reageer

Fotoverslag Willem II-AZ

Aanvoerder Nemanja Gudelj deed afgelopen week oproep aan alle supporters om de ploeg te steunen in Tilburg en Dordrecht, met de belofte in deze uitwedstrijden – vanzelfsprekend, zou je zeggen – te vechten voor de overwinning. De eerste competitiewedstrijd in Almelo had laten zien hoe een sfeervol uitvak en een goed spelend elftal elkaar kunnen versterken, dus dat smaakte zowel bij supporters als spelers naar meer. Althans, zo leek het. In Tilburg was het uitvak weer prima gevuld met een leuke groep AZ’ers, maar helaas maakten de mannen op het veld er een bizarre wanvertoning van. Geen idee, geen plan, geen passie, geen inzet en geen kansen. Binnen een half uur stond het al 2-0 tegen het toch niet al te indrukwekkende Willem II, waarna er in de tweede helft niets veranderde. Behalve dan dat Willem II nog een keer mocht scoren. Desalniettemin een fotoverslag van wat hopelijk het sportieve dieptepunt van het seizoen zal zijn.

Willem II-AZ 066

Deze week geen Victoria-bus, maar in busjes en auto’s op pad naar Tilburg

Willem II-AZ 067

Niet rechtstreeks natuurlijk, maar onderweg nog even een kroegje pakken

Willem II-AZ 072

Er sluiten nog een paar busjes en auto’s aan en uiteindelijk is er zo’n 40 man binnen en buiten de kroeg

Willem II-AZ 075

Stickertje plakken en dan maar eens door naar Tilburg

Willem II-AZ 078

Busjes on tour

Willem II-AZ 079

Daar zijn we dan bij het Koning Willem II Stadion, dat dit jaar weer eens eredivisievoetbal – en daarmee AZ – mag verwelkomen

Willem II-AZ 081

Zij kopen nog even oldschool een kaartje aan het loket

Willem II-AZ 083

Terwijl wij heel modern ons kaartje omwisselen bij het uitvak

Willem II-AZ 084

Dan via een tunnel het uitvak in

Willem II-AZ 094

Waar de sfeer er lekker in zit – dan nog wel

Willem II-AZ 096

Ondanks protesten van stewards dat het reclamebord vrij moet blijven hangt het Victoria-spandoek keurig op z’n plek. Reclameborden horen niet in een uitvak! (iets wat andere stewards later overigens ook beaamden)

Panorama Willem II stadion

AZ speelt dramatisch, creëert geen enkele kans en staat bij rust dan ook volkomen verdiend met 2-0 achter

Panorama Willem II uitvak

Aan het begin van de tweede helft is er nog hoop op een ommekeer…

Willem II-AZ 105

…maar het blijft helaas bij dreams

Willem II-AZ 114

Een vluchtje met een luchtballon lijkt opeens een stuk betere besteding van de zaterdagavond dan in het uitvak een kansloos AZ te aanschouwen

Willem II-AZ 115

De originaliteitsprijs gaat helaas aan de King Side voorbij na wat liedjes over klappers

Willem II-AZ 117

Maar ze hebben wel een leukere avond dan wij, want het wordt in de tweede helft ook nog 3-0

Willem II-AZ 118

Vak E heeft ook weer een mooi excuus om even op het raam te kloppen

Willem II-AZ 120

Waarna iedereen met een grote bek achter het hek zich verzamelt om de ingestudeerde gebaren uit heldhaftige films in praktijk te brengen

Willem II-AZ 122

Hetzelfde deel van het uitvak dat zich verlaagt tot het niveau aan de overzijde van twee glaswanden, netten en een handvol stewards zet ook al een voorzichtig ‘Marco rot op in’. Dat lijkt na drie wedstrijden toch wat al te opportunistisch, al is wel duidelijk dat het na een geflatteerde en gelukkige zege op Heracles, een matte vertoning in de Noord-Hollandse derby en een regelrechte afgang in Tilburg een stuk beter moet

Willem II-AZ 123

Dan zit het erop. AZ gunt het Willem II van oud-AZ’ers Ali Messaoud, Jonas Heymans en Terell Ondaan en Alkmaarder Tim Cornelisse de eerste punten van het seizoen

Willem II-AZ 124

Alkmaar Zaanstreek, voor al uw feesten en partijen

Willem II-AZ 129

Gelukkig zijn ze in Vak E ook niet vies van een beetje vermaak. Zelfs de vrouwen hebben sneeuwballen gekopt en doen vrolijk mee aan het feest der onzinnige provocaties

Willem II-AZ 131

Nadat de spelers wat halfslachtig hun excuses aanboden aan het uitvak mogen we na afloop nog een kwartiertje wachten (om vervolgens vanuit het uitvak rustig de stad in gestuurd te worden…)

Willem II-AZ 134

Op naar Alkmaar dan maar weer

Willem II-AZ 135

Nog even een stickertje plakken

Willem II-AZ 138

En dan het gaspedaal indrukken om de onweersbuien voor te blijven. Het verlies is uiteraard geen reden om niet meer naar uitwedstrijden te gaan en volgende week zijn we daarom weer met een paar honderd man in Dordrecht om AZ te vertegenwoordigen, maar het is wel te hopen dat de spelers dan wél strijden voor de club!

MASSAAL NAAR DEN HAAG!

De uitwedstrijd tegen ADO Den Haag op zaterdag 27 september 20:45 uur grijpen we aan om een Massaal naar… de organiseren. Er zullen meerdere Victoria-bussen naar Den Haag rijden die onderweg stoppen bij een kroeg. Hier kunnen uiteraard ook auto’s en minibusjes aansluiten. Inschrijven voor de Victoria-bus kan alvast via busreizen@victoria-alkmaar.nl. Vertrek om 16:00 uur vanaf station Alkmaar, kosten 15 euro. Meer informatie over de kaartverkoop volgt, maar het is al duidelijk dat het een autocombi wordt met omwisselpunt bij het brugrestaurant langs de A4. Een kaartje kost waarschijnlijk 12 euro. Het voetbal is weer ouderwets slecht, dus dan maken we er in het uitvak maar een ouderwets goed sfeertje van!

Ga mee naar Den Haag, schrijf je snel in! BEN-SIDE ON TOUR!

Geplaatst op in Fotoverslagen Reageer

Fotoverslag Heracles-AZ

Een veel betere seizoensstart dan afgelopen zaterdag met Heracles-AZ hebben we lang niet gehad. De geweldige dag waarbij het zowel op als naast het veld volop genieten was belooft veel voor het komende seizoen! Voor de derde keer organiseerden we zaterdag een eigen busreis, maar voor de eerste keer was het een uitwedstrijd op zaterdag en voor de eerste keer was er daarom alle tijd om onderweg een kroeg aan te doen. Een lekker sfeertje in het uitvak was daarmee gegarandeerd en werd in de tweede helft door de spelers ook nog eens beantwoord met een keurige 0-3 winst. En dat in Almelo, waar AZ het traditioneel lastig heeft. Verslag van een memorabele dag!

Heracles-AZ 001

Terwijl zij bij Spaarnwoude in de file staan voor Dutch Valley rijden wij – met een aapje als mascotte van de buschauffeur – richting het oosten

Heracles-AZ 002

Even voorbij Muiden is het de hoogste tijd voor een eerste pispauze

Heracles-AZ 004

Aan de pispauzes is te zien dat we wel degelijk opschieten. De polder van Noord-Holland wordt ingeruild voor de Veluwse bossen

Heracles-AZ 005

De eersten willen al In de Hekken, maar zover is het nog niet

Heracles-AZ 006

Eerst maar eens naar de kroeg, want van dat bier drinken in de bus krijg je ook maar dorst

Heracles-AZ 013

Er voegen zich ook nog wat autogangers bij de groep en het wordt een gezellige boel in het Overijsselse dorpje

Heracles-AZ 015

Mooi weer, terras bij de hand en snackbar op de hoek; ideaal

Heracles-AZ 020

Tegen half acht wordt het toch tijd om koers te zetten naar Almelo

Heracles-AZ 021

Maar niet voordat de kroegbaas ons nog even persoonlijk heeft bedankt voor onze komst en succes wenst tegen Heracles (vroeger was dat zelfs een spreekkoor)

Heracles-AZ 023

Waarop wij hem natuurlijk weer bedanken voor de gastvrijheid

Heracles-AZ 024

Nouja, op naar Almelo dus maar, waar iedereen op geheel eigen wijze nog even wat te eten of drinken haalt

Heracles-AZ 037

AZ had weer keurig een vak voor ons gereserveerd, waardoor iedereen bij elkaar stond. De poort naar het andere vak ging kort daarna open, waarna de fanatieke jongens het vak in stroomden en de rustiger supporters in het andere vak bleven staan

Heracles-AZ 040

Met een buslading die vanaf 15:00 uur aan het bier zit komt het met de sfeer wel goed. Tijdens de warming-up wordt er al volop gezongen

Heracles-AZ 052

En tijdens de wedstrijd gaat dat gewoon door

Panorama Heracles uitzicht

Prima uitvak in Almelo, al is het zicht belemmerende net aan de rechterkant jammer en onnodig

Heracles-AZ 067

No pyro…

Heracles-AZ 068

No party!

Heracles-AZ 070

Ondanks de gezapige eerste helft met nauwelijks kansen aan beide kanten is het in het uitvak prima toeven

Heracles-AZ 084

Zombie Nation draait overuren, terwijl niveauloze liedjes over joden in de kiem worden gesmoord

Heracles-AZ 085

Even later nog een rookbommetje ter verhoging van de sfeer

Heracles-AZ 089

Het is maar goed dat er weinig gebeurt in de eerste helft, want het doel waar AZ moet scoren is nauwelijks te zien

Soms is er even spanning om wat vreemde doch vertrouwde capriolen van onze keeper (Foto: Hart voor Heracles)

Maar het grootste deel van de tijd ziet het uitvak er zo uit (Foto: Heracles Fotosite)

Heracles-AZ 092

In de rust maar even een blik werpen op de spandoeken

Heracles-AZ 096

En dan weer verder met het aanmoedigen van de Alkmaarse trots

Heracles-AZ 099

AZ komt totaal uit het niets op voorsprong door een afstandsschot van Steven Berghuis, die zijn goal viert met het uitvak [de fotograaf lag op dat moment ergens op de grond, deze foto is wat later genomen]

Heracles-AZ 112

Even later is het zelfs 2-0 en is de wedstrijd beslist. Guus Hupperts schiet de bal prachtig binnen van buiten het strafschopgebied

Heracles-AZ 115

Hup, hup, Hupperts!

Heracles-AZ 116

De overwinning is met die tweede goal wel zo’n beetje binnen

Heracles-AZ 121

Tijd om het andere uitvak aan te spreken

Heracles-AZ 122

Minutenlang wordt over en weer gezongen, prachtig!

Heracles-AZ 124

Ondertussen wordt het via Muamer Tankovic ook nog 0-3 en begint de temperatuur in het uitvak op te lopen

Heracles-AZ 128

De 3-0 zege betekent ook nog eens dat we Zwolle achterhalen en weer eens (eventjes) koploper zijn – voor wat het waard is uiteraard in de eerste speelronde

Heracles-AZ 131

WIJ STAAN BOVENAAN, WIJ STAAN BOVENAAN! kan dus weer eens uit de platenkast worden getrokken

Heracles-AZ 134

Ook op het thuisvak vieren enkele AZ’ers ondertussen feest

Heracles-AZ 139

Even na half elf zit het erop in Almelo. AZ opent het seizoen met een prachtige 0-3 uitoverwinning!

Heracles-AZ 146

Feest in het uitvak, dat vorig seizoen met slechts drie overwinningen in de competitie niet verwend werd. De laatste uitoverwinning dateert alweer van 20 februari toen we wonnen van Slovan Liberec. In de competitie was het nog iets langer geleden: Vitesse-uit op 4 februari

Heracles-AZ 152

Een half jaar later is het dus weer eens feest in een Alkmaars uitvak

Heracles-AZ 154

De supporters bedanken de spelers en andersom. Diverse spelers zouden later op Twitter ook nog expliciet hun bewondering uitspreken voor de steun van het uitvak. Robert Eenhoorn stuurde Victoria zelfs een mailtje met een compliment voor de supporters!

Heracles-AZ 155

In de bus gaat het feest nog even door

Heracles-AZ 159

We laten de zwaailichten van de Almelose politie achter ons

Heracles-AZ 165

en zetten koers naar Alkmaar

Heracles-AZ 175

Onderweg natuurlijk nog even een pispauze

 Heracles-AZ 177

 En wat noodzakelijke wegwerkzaamheden

Heracles-AZ 181

Zo ziet ons nationale erfgoed er toch weer een stuk beter uit

Heracles-AZ 185

Bij thuiskomst rond een uur of 2:00 nog even de samenvatting kijken

Heracles-AZ 188

En AZ nogmaals met 3-0 zien winnen

Heracles-AZ 190

Teletekst-pagina 819 had natuurlijk al cultstatus en begint het seizoen ook nog eens mooi. Je zou er bijna de hele nacht voor opblijven, want lang hield AZ de koppositie niet vast. 18 uur om precies te zijn. Zondag moeten we die positie dus maar weer terugpakken!

Zondag 10:00 uur Plattestenenbrug

De strijd om de koppositie geeft wat extra lading aan de Noord-Hollandse derby die zondag om 12:30 uur alweer op het programma staat. De Gunnery’s en de Amstel openen de deuren vanaf 10:00 uur, dus alle reden om de wekker te zetten en ondanks het dramatische tijdstip toch nog voor een enigszins respectabele voorbereiding te zorgen!

Zaterdag 23 augustus Willem II-away

Een week later mogen we weer op pad en ditmaal voert de reis naar Tilburg, waar op zaterdag 23 augustus om 18:30 uur wordt afgetrapt tegen Willem II. Net als tegen Heracles geldt vrij vervoer, dus je hoeft onderweg niet om te wisselen! Wat je wel moet doen is stoppen bij de kroeg waar we met z’n allen gaan inpilsen. Meer info via de bekende jongens. Kaartje 12 euro en er zijn 500 kaarten beschikbaar. Na de prachtige avond in Almelo gaan we er ook weer een gekkenhuis van maken in Tilboland!

Tot slot nog de huishoudelijke mededeling dat bij het uitmesten van de bus zaterdag een grijs vest is gevonden. Stuur even een mailtje naar info@victoria-alkmaar.nl als je er aanspraak op denkt te kunnen maken.

Geplaatst op in Fotoverslagen 1 reactie