AZ wil schimmig blijven over combi’s

AZ wil niet dat supporters inzicht krijgen in de vaak ondoorzichtige manier waarop gemeenten bus- en autocombi’s opleggen. De club weigert leden van Supportersbeweging Victoria Alkmaar toe te laten bij de vooroverleggen voorafgaand aan uitwedstrijden. Dat recht blijft slechts voorbehouden aan de Supportersvereniging AZ, die echter vaak geen mensen kan afvaardigen voor de overleggen. Victoria wil en kan dat wél, maar wordt dus om onduidelijke redenen geweigerd. De SV heeft Victoria tegenover AZ als plaatsvervanger voor de vooroverleggen aangedragen, maar hier voelde veiligheidscoördinator Rob Koning niets voor.

Waar AZ zich vorig jaar niet enthousiast doch ook niet vijandig opstelde tegenover Supportersbeweging Victoria Alkmaar is men sinds de zomerstop niet meer gediend van contact. Mails worden niet of na lang aandringen beantwoord, afspraken worden niet nagekomen en gedane uitspraken blijken niets waard te zijn. AZ ziet de Supportersvereniging AZ als synoniem voor ‘alle supporters’ en wenst met geen enkele andere supportersorganisatie te communiceren.

Tijdens een gesprek in maart vorig jaar gaf AZ al aan te willen blijven bij één officiële gesprekspartner. Hoewel Victoria dit besluit betreurde, werd het gerespecteerd. Er bleken immers enkele andere openingen en mogelijkheden te zijn om toch onze doelstellingen na te streven. Een daarvan was aanwezigheid bij het vooroverleg, dat plaatsvindt voorafgaand aan een uitwedstrijd. Hierbij wordt in overleg met de lokale driehoek en de ontvangende club bepaald welke vervoersregeling om welke redenen van toepassing zal zijn.

Door hier namens de supporters aanwezig te zijn kan ten eerste inzicht worden in de argumenten die worden gebruikt bij de totstandkoming van een combi. Ten tweede kan getracht worden de besluitvorming te beïnvloeden, en waar mogelijk kan AZ geadviseerd worden over keuzes die soms geboden worden (geen combi, maar minder kaarten of andersom, zie als voorbeeld van hoe een blunder voorkomen kan worden bijvoorbeeld Luik). Nadat wij eind vorig seizoen reeds bij het vooroverleg aanwezig waren, werd afgesproken dit na de zomerstop voort te zetten. Eenmaal beland in augustus bleken de eerste vooroverleggen al voorbij, bleek de belofte van Rob Koning niets meer waard, en bleek AZ alleen nog met de SV AZ te communiceren. Victoria werd als donderslag bij heldere hemel genegeerd. Vragen konden via de SV worden gesteld. Erg omslachtig en onnodig werk voor de SV.

Momenteel is de situatie dus dat de SV AZ het recht heeft om bij het vooroverleg aanwezig te zijn, terwijl het niemand kan afvaardigen die hier structureel aanwezig kan zijn. Hoewel de SV vaak wel actie onderneemt tegen absurde combi’s als Heerenveen en Ajax en bij enkele vooroverleggen ook aanwezig is, is de communicatie omtrent doorsnee autocombi’s, vooral vanuit AZ, uiterst gebrekkig.

De onwetendheid over het hoe en waarom blijft, op een enkele wedstrijd na, bestaan. De archaïsche opvatting van AZ dat contact met één supportersvereniging meer dan voldoende is, staat verbetering van de band met álle supporters in de weg. De verslagen die eerder zijn gepubliceerd naar aanleiding van twee vooroverleggen werden zeer enthousiast ontvangen, dus het is ons een raadsel waarom AZ zo halsstarrig vasthoudt aan haar tunnelvisie. De woorden van Toon ‘iedereen krijgt antwoord van ons’ Gerbrands blijken in dit geval gelogen. AZ geeft alleen antwoord op niet al te kritische vragen, en dan ook alleen als deze door één bepaalde supportersvereniging worden gesteld.

Geplaatst op in Combibeleid, Nieuws 1 reactie