AZ trekt stadionverbod in

AZ heeft een stadionverbod voor ‘het niet voldoen aan een bevel (…) van stewards’ ingetrokken na protesten van Victoria en de SV. Het stadionverbod voor 9 maanden is omgezet in een voorwaardelijke straf. Het stadionverbod heeft uiteindelijk anderhalve maand geduurd.

Het stadionverbod werd gegeven naar aanleiding van NAC-AZ. Na afloop van de frustrerende wedstrijd reageerden enkele AZ-supporters op de provocaties van het naastgelegen Vak G, waarna AZ-supporters door stewards werden gemaand weg te gaan. Ook de betreffende supporter kreeg dit bevel en verliet het vak, maar kwam even later toch nog even terug om vrienden te zoeken. Hier werd hij staande gehouden door stewards, die hem hierop om legitimatie en zijn seizoenkaart vroegen. De supporter weigerde dit omdat hij zijns inziens niets verkeerds gedaan had, maar ging uiteindelijk toch overstag. In een gesprek bij AZ later die week verwachtte hij zijn seizoenkaart terug te krijgen, maar in plaats daarvan bleek AZ een stadionverbod van 9 maanden voor de supporter in petto te hebben, waarbij vooral het in eerste instantie weigeren van legitimeren hem werd aangerekend.

Hierop nam de supporter contact op met Victoria, dat direct bij AZ om opheldering vroeg en ook de SV inschakelde. Ook werd een advocaat gepolst om vast de (kansrijke, zo bleek) juridische mogelijkheden te bekijken. Zo ver is het niet gekomen, want uiteindelijk zijn AZ en de supporters er in een tweede gesprek – waarbij ook de SV aanwezig was, Victoria mocht ‘conform de procedure civiel stadionverbod’ niet aanschuiven – uit gekomen. Omdat de KNVB al was ingeschakeld en nu weer moest worden gevraagd het stadionverbod in te trekken heeft het stadionverbod uiteindelijk toch nog zeven weken geduurd.

In het jaarlijkse overleg met stewards dat Victoria en de SV jaarlijks in juni hebben zal de procedure rond stadionverboden naar aanleiding hiervan ook weer op de agenda staan, omdat de gang van zaken rond dit stadionverbod niet strookt met wat AZ bij eerdere gesprekken verklaarde. Om herhaling van dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen willen we supporters er nogmaals op wijzen dat het altijd mogelijk is bij gesprekken met AZ over een (eventueel) stadionverbod iemand van de SV of Victoria mee te nemen. Ook voor advies en (juridische) hulp kun je aankloppen bij de supportersverenigingen.

Geplaatst op in Nieuws Reageer