Alkmaar verbiedt toch schilderen tunnel

De Gemeente Alkmaar blijft toch bij haar standpunt om het schilderen van de asgrauwe fietstunnel die naar het AZ-stadion leidt te verbieden. Nadat diverse pogingen van Supportersbeweging Victoria Alkmaar waren gestrand, wist AZ op de forumavond van afgelopen dinsdag verrassend genoeg te melden dat het indienen van een voorstel mogelijk was. Omdat dit niet strookte met de antwoorden die Victoria begin deze maand nog van de gemeente had gekregen is het besluit geverifieerd, waarna het om een misverstand bleek te gaan.

De gemeente, in de persoon van Arjen van Schouten, Beleidsadviseur Openbare Orde & Veiligheid, biedt ‘excuses aan voor de ontstane verwarring omtrent het verfraaien van het fietstunneltje dat toegang geeft tot het AZ-stadion. Door een interne miscommunicatie van mijn zijde heb ik het AZ-bestuur onjuist ingelicht over de mogelijkheden van muurschilderingen zoals u heeft vernomen op de forumavond van AZ. Jaarlijks besteedt de gemeente Alkmaar veel geld aan het reinigen en beheer van de stad. Veel van dat geld wordt besteed aan het schoonhouden van tunnels, muren, objecten en kunstuitingen in de openbare buitenruimte. In dit verband wordt gestreefd naar een reductie van het aantal uitingen. Zoals u wellicht zult begrijpen sluit uw verzoek niet aan op gekozen beleidslijn ‘SCHONE STAD ALKMAAR’.’

Hoewel het beleid van de gemeente in dit geval totaal niet strookt met de wensen van haar inwoners en de gebruikers van dit tunneltje in het bijzonder is er kennelijk geen reden een uitzondering te maken voor dit uitzonderlijke tunneltje. Bovendien zouden de schilderingen in de tunnel op zichzelf ‘kunstuitingen’ zijn die ‘schoongehouden worden’. Op de website van de gemeente valt te lezen dat men ‘de kloof tussen burgers en politiek [wil] verkleinen’. Dit besluit is andermaal juist een vergroting van deze kloof, waarbij burgers zich niet kunnen vinden in gemeentelijk beleid. Dat de kloof tussen AZ(-supporters) en Gemeente Alkmaar sinds vandaag weer iets groter is geworden behoeft geen uitleg. Waar Alkmaar de kans kreeg iets speciaals te doen voor de stad, koos de gemeente wederom voor de weg die het beeld van provinciale slaapstad bevestigt: SAAIE STAD ALKMAAR.

Geplaatst op in Nieuws Reageer